www.boswachtersblog.nl/ Texel

Onderhoud singels Waalenburgerdijkje Texel wegens essentaksterfte

19 september 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
essentaksterfte

Langs het Waalenburgerdijkje laat Staatsbosbeheer door de aannemers De Slufter en Tatenhove een groot deel van de beplanting afzagen. Vooral essen worden afgezaagd omdat deze ernstig zijn aangetast door essentaksterfte is een schimmel die in Nederland massaal essen aantast, de verwachting is dat zeker 90% van de essen hier aan zal sterven. Dode bomen langs het fietspad op dit voormalige dijkje zijn gevaarlijk. Daarom laat Staatsbosbeheer nu na het broedseizoen de bomen bij de grond afzagen. Tijdens het werk zijn delen van het fietspad afgesloten, dit is voor uw veiligheid en de veiligheid van de mensen die er werken, negeer deze afzettingen alstublieft niet.

essentaksterfte

Historische dijk zichtbaar maken

Het bij de grond afzagen is een normale manier van singelonderhoud. Boomsingels worden op deze manier verjongd en binnen de gewenste omvang gehouden. Vanuit de afgezaagde stobbe, indien deze niet gedood is door de essentaksterfte, lopen de bomen weer uit en zo blijft de singel een singel. De singel op het Waalenburgerdijkje is aangeplant om de loop van deze grotendeels afgegraven dijk weer in het landschap zichtbaar te maken. Op enkele plaatsen waar stukjes oude dijk begroeid zijn geraakt laat Staatsbosbeheer het dijklichaam weer zichtbaar worden.

Onjuiste naam?

Eigenlijk klopt de naam Waalenburgerdijkje niet. Het noordelijk deel stond oorspronkelijk bekend als de Kogerzeedijk. Het was de Waddenzeedijk van de polders van het Kogerveld, Jansland en Evertsekoog die in de 14e eeuw ontstonden door inpoldering van de kwelder vanuit de duinen bij De Koog. Het zuidoostelijke deel was de dijk van de polders Burgernieuwland, Ongeren en Tienhoven. De polder Waalenburg kon ontstaan door de aanleg van de Ruigedijk, die dus meer recht heeft op de naam Waalenburgerdijk.

Meer informatie over essentaksterfte vindt u hier: https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout/essentaksterfte

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog