www.boswachtersblog.nl/ Texel

Texel verder met diervriendelijke vangacties om zwerfkattenprobleem op te lossen

1 december 2021 Boswachter Anna Sprenkeling in Texel

Vanaf December gaan Stichting Zwerfkatten Nederland en Staatsbosbeheer samen weer aan de slag om de zwerfkatten op Texel uit natuurgebieden te halen en deze gechipt en gecastreerd te herplaatsen in een geschikte leefomgeving. Dit is noodzakelijk omdat katten een bedreiging kunnen zijn voor beschermde soorten zoals de noordse woelmuis, tapuit en grutto. Tijdens de vangacties van afgelopen jaar werden in totaal 139 katten gevangen. Daarvan zijn 47 katten op het eiland gebleven. Dit waren voornamelijk schuurkatten die in overleg met eigenaar na castratie/sterilisatie terug konden naar de boerderij. 

Chip

Net als vorig jaar zal ook bij de aankomende actie het onderscheid tussen huiskat en zwerfkat worden gemaakt door de aanwezigheid van een chip met registratie. Als er een kat gevangen wordt die een chip heeft, dan blijft het dier op het eiland. Een gevangen kat zonder chip, gaat na een eerste opvang op Texel, naar een opvang waarna ze worden herplaatst in een geschikte leefomgeving. Zorg dus dat je kat gechipt is en houd de registratiegegevens actueel. Zo kan een verdwaalde kat teruggebracht worden en kan de dierenarts je bereiken als er iets met je kat is gebeurd.

Kwetsbare dieren

De Texelse natuur is uniek. Er leven op het eiland soorten die bijna nergens anders in Nederland meer voorkomen. Ook broeden er elk jaar ongeveer honderdduizend vogels op het eiland. Omdat er van nature geen roofdieren zoals vossen, steenmarters voorkomen is Texel dé ideale plek voor vogels die op de grond broeden zoals de grutto, de tapuit, de wulp en de veldleeuwerik. Katten zijn van nature rovers en er zijn behoorlijk wat verwilderde katten op het eiland. Zij zijn een bedreiging voor beschermde soorten zoals de noordse woelmuis, tapuit en grutto. Daarom willen we ze liever in hun mandje thuis, en niet in de natuur. Door je kat te steriliseren of castreren voorkom je ongewenste nestjes en gaan ze minder ver op avontuur.

Financiering

De provincie Noord-Holland en Stichting DierenLot financieren de vangacties en opvang van de gevangen katten. Verschillende andere partijen waaronder Staatsbosbeheer Texel, Gemeente Texel en Nationaal Park Duinen van Texel dragen bij aan de organisatie en de tijdelijke opvang van de katten op het eiland.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog