www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
bosaanleg

Texel

Een week van de boschwachter op Texel in april 1900

Een van de leuke dingen uit het archief van Staatsbosbeheer is het Journaal van K. Min Staatsboschwachter op het Eiland Tessel. Het journaal over de periode 1 februari 1900 tot en met 23 februari 1902 geeft een goed inzicht op het werk van deze boswachter. April1900 8. Zondag, boeken bijgewerkt en brief geschreven over de […]

lees meer
Texel

Een week van de boschwachter op Texel in oktober 1900

Een van de leuke dingen uit het archief van Staatsbosbeheer is het Journaal van K. Min Staatsboschwachter op het Eiland Tessel. Het journaal over de periode 1 februari 1900 tot en met 23 februari 1902 geeft een goed inzicht op het werk van deze boswachter. oktober 1900 3 Lupinen onderspitten en snijden. Door de perceelen […]

lees meer
Texel

Staatsbosbeheer vandaag 115 jaar actief op Texel

Vandaag is het honderdvijftien jaar geleden dat Staatsbosbeheer is opgericht. De duinen van Texel zijn een van de vijf gebieden die Staatsbosbeheer vanaf dat moment beheerd. De eerste opdracht van Staatsbosbeheer in 1899 was het doorgaan met het productief maken van de woeste gronden. Het laatste kwart van de 19e eeuw was dit voortvarend opgepakt. […]

lees meer
Texel

Een week van de boschwachter op Texel in 1902

Een van de leuke dingen uit het archief van Staats-bosbeheer is het Journaal van K. Min Staatsboschwachter op het Eiland Tessel. Het journaal over de periode 1 februari 1900 tot en met 23 februari 1902 geeft een goed inzicht in de werkzaamheden van deze boswachter. 31 januari 1902 Twee arbeiders aan ’t zoden leggen bij […]

lees meer
Texel

Uit de jaarverslagen van Staatsbosbeheer Texel, 1912, 1915 en 1917

1912: boswachters van der Craats (Westermient) en Epe (De Koog) Teneinde het brandgevaar te verminderen werden in de Boschwachterij Westermient langs enkele dennenvakken loofhoutsingels aangelegd. Daarvoor moesten enkele rijen dennen worden verwijderd. Met het oog op brandgevaar werden voorts enkele wegen verbreed. Het moge als een verblijdend teken worden beschouwd dat in deze boswachterij ook […]

lees meer
Texel

Uit het brievenboek van de houtvester over Texel

Nu worden brieven digitaal in archieven opgeborgen, maar aan het begin van de vorige eeuw was het brievenboek de manier om afschriften van brieven te kunnen bewaren. Van een geschreven brief bleef in het boek een kopie achter. De brievenboeken van de houtvester te Haarlem over de periode 1911 tot 1922 zijn bewaard gebleven en […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog