www.boswachtersblog.nl/ Utrecht

Geniet nu van een nóg mooiere Amerongse Bovenpolder!

30 mei 2016 staatsbosbeheerutrecht in Utrecht

Vrijdag 27 mei was de feestelijke afsluiting van het project Amerongse Bovenpolder. Een project dat van plannen maken tot en met de uitvoering 25 jaar heeft geduurd. Dankzij nauwe samenwerking met verschillende organisaties en hard werken mag het resultaat er zijn. Het gebied is unieker en mooier gemaakt door de aanleg van een kwelmoeras, nieuwe natuur en een kwelgeul. Door deze maatregelen kan de natuur in de Amerongse Bovenpolder, een overgangsgebied tussen de Neder-Rijn en de Utrechtse Heuvelrug, zich verder ontwikkelen.

Beheerder Gerrit Rijneveld geeft uitleg in het gebied
Beheerder Gerrit Rijneveld geeft uitleg in het gebied

Rijke graslanden
Al vele jaren heeft Staatsbosbeheer het beheer en eigendom van het westelijk deel van de Amerongse Bovenpolder. Samen met het oostelijk deel is dit de grootste natuurparel in de Utrechtse Uiterwaarden! Vanouds komen er zeer gevarieerde graslanden voor die nauw samenhangen met de ligging ten opzichte van de rivier en heuvelrug. Zo komen er de zogenoemde stroomdalgraslanden voor die vlakbij de rivier liggen en zeer rijk zijn aan plantensoorten als beemdkroon, bevertjes, karwijvarkenskervel en grote pimpernel. Maar niet alleen planten profiteren van deze mooie graslanden, want met regelmaat broedt de zeldzame kwartelkoning in het gebied!

Blik op de Amerongse Bovenpolder

Fantastisch kwelmoeras
Vanuit de Utrechtse Heuvelrug stroomt er grondwater naar de lagergelegen uiterwaarden langs de Neder-Rijn. Dit grondwater (kwelwater) is zeer schoon en is voor sommige zeldzame planten essentieel.
In het terrein van Staatsbosbeheer is op een plek waar dit grondwater naar bovenkomt een stuk grond afgegraven. Het is een afwisselend gebied geworden met water, grazige vegetatie, riet en bosjes. Al snel na de werkzaamheden maakte de kluut en lepelaar gebruik van dit gebied. Ook veel andere vogelsoorten maken dankbaar gebruik van het gebied.

Medewerkers van de betrokken organisaties wandelen langs de kwelgeul
Medewerkers van de betrokken organisaties wandelen langs de kwelgeul

Super kwelgeul
Langs de oude rivierstrang, de Hank, zijn diverse waterranden afgegraven. Deze open plekken in het water zijn geschikt als paaiplaats voor vissoorten. Vissen kunnen namelijk nu vanaf de stuw bij Amerongen de Hank inzwemmen doordat obstakels zijn verwijderd. Door de werkzaamheden is er nu een kwelgeul ontstaan van ca. 6 kilometer waar schoon grondwater in naar bovenkomt en vissen kunnen paaien. De werkzaamheden zijn pas in 2015 nagenoeg afgerond en toch zit de ijsvogel, kleine plevier en kluut nu al in het gebied.

Al met al is de Amerongse Bovenpolder met zijn rijke graslanden en met een fantastisch kwelmoeras en super kwelgeul er nog mooier op geworden. Dit zal in de komende jaren alleen nog maar groeien als de natuur meer en meer bezit gaat nemen van dit prachtige gebied!

U kunt dit prachtige resultaat zelf ook beleven door de wandelroute door het gebied te volgen. Deze rode route is te volgen vanuit de Veerweg bij kasteel Amerongen te Amerongen van 1 april tot 1 oktober.

Op de site van Staatsbosbeheer vindt u meer informatie over dit prachtige gebied.

Staatbosbeheer Utrecht

reageren

geef een reactie

  • jan katsman
    30 mei 2016 om 17:01

    Ik hoop er nog even van te kunnen genieten na mijn vakantie en vóór het maaien.

  • jan katsman
    30 mei 2016 om 17:01

    Ik hoop er nog even van te kunnen genieten na mijn vakantie en vóór het maaien.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog