www.boswachtersblog.nl/ Utrecht

Babyboom in Nieuw Wulven: nieuw leven in het bos….

27 maart 2019 Boswachter Tineke Harlaar in Utrecht

Vanaf 28 maart is het mogelijk om een (geboorte) boom te kopen die we samen dit najaar gaan planten in Nieuw Wulven. In het toekomstige geboortebos is plek voor 190 bomen. Het wordt een bijzondere plek met een centrale boom, bank en een paneel waarop de naam en geboortedatum van je kind komt te staan. Je kunt er zo veel als mogelijk komen om te zien hoe het geboortebos, net als je kindje, groeit. Het geboortebos Nieuw Wulven is een initiatief van Staatsbosbeheer en provincie Utrecht, die bijdraagt aan de aanleg en het onderhoud van dit bos.

Groen in je leefomgeving

Het geboortebos is een mooie gelegenheid om de geboorte van een nieuwe wereldburger te combineren met een bijdrage aan een groene, gezonde en duurzame omgeving. Kinderen hebben immers de toekomst nog voor zich en alle groene initiatieven helpen daarbij! Bovendien creëert het betrokkenheid bij het groen in je eigen leefomgeving. Zelf heb ik ooit ook een boom geplant in wat nu een groot park is. Ik zou nu niet meer met zekerheid kunnen zeggen welke boom dat is. Maar als ik mijn geboorteplaats bezoek , neem ik altijd een kleine omweg naar dat park, met ‘mijn boom’. Voor mij is het een mooi gegeven dat ik daar een bijdrage aan heb geleverd. Die verbondenheid is belangrijk. We zijn tenslotte allemaal onderdeel van de natuur.

Symboliek van geboorteboom

De symboliek van een boom, die meestal veel ouder wordt dan jijzelf, is heel sterk en is van oudsher al gebruikelijk. Ouders of grootouders kunnen een boom kopen voor kinderen geboren in de periode juni 2018 en september 2019. In het najaar worden deze dan geplant op een gezamenlijke plantdag. De datum wordt nog bekend gemaakt. De boomkeuze voor dit bos zijn eik en linde, beiden inheemse bomen die symbolische betekenis hebben én veel insecten aantrekken en daardoor van groot belang zijn. Over elk van deze bomen zou je al een blog kunnen schrijven, daarover later een keer….

Op excursie

Voor wie een baby boom koopt, krijgt niet alleen de uitnodiging voor de gezamenlijke plantdag, ook een certificaat en een excursie in 2020 met mij. Om de bomen weer te zien, de verhalen te horen en natuurlijk het gebied waar ze in staan te bekijken en te beleven wat er allemaal groeit en bloeit.

Verjonging

De bomen worden geplant op een plek waar voorheen essen geplant waren die helaas door de essentaksterfte zijn doodgegaan. Zo komt er met de geboorte bomen weer nieuw leven in het bos…

Je krijgt een babyboom bij een donatie van €30,-. Meer informatie, de flyer en algemene voorwaarden: staatsbosbeheer.nl/geboortebosnieuwwulven

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog