www.boswachtersblog.nl/ Utrecht

Doorstart natuurontwikkeling Marickenland-Oost

8 februari 2022 Boswachter Tineke Harlaar in Utrecht

Arjan van Rijn (Waterschap Amstel Gooi en Vecht) , Jelka Both (Staatsbosbeheer), Rein Kroon (gemeente De Ronde Venen) Huib van Essen (gedeputeerde provincie Utrecht) zetten een eerste stap door de poort van Marickenland.

Het definitieve ontwerp voor het oostelijke deel van Marickenland is (eindelijk..) vastgesteld. Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het nieuwe natuurgebied nabij Vinkeveen. Hier wordt voormalig weidegrond omgevormd tot rietland, nat schraalland en bloemrijk grasland. Als onderdeel van het Nederlandse Natuurnetwerk vormt het gebied een belangrijke stapsteen tussen de Vinkeveense- en de Nieuwkoopse Plassen voor planten en dieren die goed gedijen in natte natuur.

 

 

Op 7 februari  2022 werd de doorstart van het project symbolisch afgetrapt tussen de betrokken partijen: provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen, Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek en Staatsbosbeheer. In het ontwerp staat hoe we het deelgebied willen gaan inrichten met  mogelijkheden voor recreatie. Daarnaast zijn eveneens de krachten gebundeld om waterberging te creëren zodat de waterkwaliteit verbetert en bodemdaling wordt tegengegaan. Dit jaar wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de uitvoering. In 2023 start de daadwerkelijke uitvoering. Staatsbosbeheer gaat deze nieuwe natuur beheren. Daar ben ik blij om en kijk nu al uit naar de eerste natuurresultaten na herinrichting. Het plan beloofd een bijzonder natuurgebied te worden!

 

Twee delen, twee fases

Marickenland ligt in het zuidoostelijk deel van de polder Groot Mijdrecht, tussen de N212 en Vinkeveen. Het gebied bestaat uit meerdere delen, waarvan het oostelijke deel (150 ha) nu gerealiseerd kan worden. In het andere deel (125 ha) is veel grond in handen van derden. Hiervoor kunnen we nog geen concrete plannen indienen.

 

Omgeving betrekken

In samenspraak met de omgeving komen er recreatieve voorzieningen, zoals wandelpaden en een natuurspeelplaats, waarbij kinderen uit de nabije omgeving hebben geholpen met het ontwerp. Twee kinderburgemeesters van gemeente De Ronde Venen waren dan ook bij de doorstart present. Nu de Coronamaatregelen zijn versoepeld volgt een inloopbijeenkomst om het ontwerp te bespreken en vragen te beantwoorden.  Een mooi moment om samen met de collega’s van de betrokken partijen, de mensen uit de omgeving persoonlijk te zien en spreken.

Voor meer informatie en kaartmateriaal kijk op www.marickenland.nu,  of bekijk alvast het filmpje.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog