www.boswachtersblog.nl/ Utrecht

Valwind Leersum: Staatsbosbeheer pakt door met herstel dankzij bijdrage ministerie

15 februari 2022 Boswachter Corien Koreman in Utrecht

Op 18 juni 2021 raasde een valwind door Leersum en omgeving. Het richtte grote schade aan in het dorp en de boswachterij Leersum. Inmiddels is veel werk verzet om de getroffen natuurgebieden veilig en toegankelijk te maken voor het publiek. Ook zijn de herstelwerkzaamheden op Landgoed Broekhuizen afgerond. Het sluitstuk is het zwaarst getroffen Lombokbos, waar duizenden bomen zijn gesneuveld. Op dinsdag 15 februari 2022 is samen met bestuurders van het ministerie, gemeente Utrechtse Heuvelrug, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en Staatsbosbeheer een mijlpaal gemarkeerd door het planten van vier nieuwe laanbomen.

Door de valwind maakt Staatsbosbeheer, dat de boswachterij Leersum beheert, veel extra kosten. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten het volledige benodigde bedrag van ruim 1 miljoen euro te vergoeden. Dit is inclusief de al door Staatsbosbeheer geïnvesteerde uren, de gemaakte kosten voor herstelwerk aan de natuur en aan de zwaar beschadigde recreatieve voorzieningen zoals wandelpaden, banken en bebording.

Doorstart herstel Lombokbos
Dankzij deze bijdrage kan Staatsbosbeheer aan de slag om het Lombokbos te herstellen. Inmiddels is hier veel opgeruimd en het is nu pas goed zichtbaar hoe groot de gevolgen zijn voor de natuur en recreatieve infrastructuur. Een deel van het stormhout laten we bewust liggen omdat dit een hoge ecologische waarde heeft. Staatsbosbeheer kan nu ook bekijken hoeveel bomen we gaan aanplanten en waar we het bos op een natuurlijke manier laten verjongen. In afstemming met direct omwonenden en de gemeente wordt in het voorjaar 2022 een herstelplan gemaakt. Naar verwachting is het leeuwendeel van de herstelmaatregelen eind 2023 gereed. Op de website van Staatsbosbeheer worden de actuele ontwikkelingen vermeld.

Mijlpaal markeren met aanplant eerste laanbomen
Vandaag markeerden directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied van het ministerie van LNV Johan Osinga, wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug Chantal Broekhuis en Gerrit Boonzaaijer, directeur Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Gijs de Kruif  en provinciehoofd Utrecht van Staatsbosbeheer Jelka Both de mijlpaal dat in alle getroffen gebieden het ruimwerk is afgerond, de natuur weer is opengesteld en dat het volledig herstel van het Lombokbos kan starten. Ze deden dat door het planten van vier laanbomen; de eerste exemplaren van de 155 die nog vóór de start van het broedseizoen in het Lombokbos worden geplant om de zwaar aangetaste beukenlaan te herstellen.

Publieksexcursie
Op zondag 27 februari 2022 organiseert Staatsbosbeheer een publieksexcursie. Tijdens deze excursie praten we je graag bij over de actuele stand van zaken, maar ook over de toekomst van het Lombokbos. We willen vooral mensen ruimte bieden voor het stellen van vragen. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht en kan tot uiterlijk  vrijdag 25 februari via c.koreman@staatsbosbeheer.nl Je krijgt via de mail verdere informatie over de startlocatie en tijdstip. Er kunnen maximaal 25 mensen mee. Bij grote belangstelling wordt een tweede excursie georganiseerd.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog