www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Nieuwe wandelroute voor de Wageningse Bovenpolder

28 februari 2020 Boswachter Jael Bergwerff in Veluwe

Wageningse Bovenpolder

Er staat het een en ander te veranderen voor de Wageningse Bovenpolder, een uiterwaard langs de Nederrijn bij Wageningen. Om de kwaliteit van de natuurwaarden te verbeteren, passen we het beheer aan. Dit heeft ook gevolgen voor de toegankelijkheid van het gebied.

De Bovenpolder is een gebied met potentieel voor zeldzame vogelsoorten die helaas in aantal afgenomen zijn. Om deze dieren meer kansen te geven, zal het leefgebied echter beter op hun wensen aan moeten sluiten. Zowel in de vegetatie als in rust.

Het aanpassen van de vegetatie

Jarenlang is de Wageningse Bovenpolder beheerd met begrazing door koeien en paarden. Een enkele keer werd er wat gemaaid of geklepeld wanneer het gebied te veel verruigde. Om de zeldzame vogelsoorten weer een kans te geven, slaan we een andere weg in.

Het noordelijke deel boven de aanwezige nevengeul gaan we vooral maaien. Door te maaien krijgen kruidachtige, bloeiende planten meer kans ten opzichte van grassen. Hierdoor ontstaat er een opener vegetatie met meer insecten. Dit is belangrijk voor de grondbroedende vogels om een nest te kunnen maken en voedsel te vinden.

Het vee dat in dit noordelijke deel liep, gaat eruit en loopt alleen nog aan de zuidkant van de geul. Per saldo loopt er nu minder vee in het gebied. Om te voorkomen dat het vee toch de geul oversteekt en naar de noordkant gaat, is er een raster geplaatst langs de hele geul aan de zuidkant.

Meer rust voor vogels en andere dieren

De verandering van beheer zorgt voor de benodigde aanpassing van de vegetatie. Maar ook rust is belangrijk om zeldzame vogels weer een kans te geven. Het gebied gaat dan ook van vrij wandelen naar wandelen op de route. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat er in delen van het gebied meer rust komt voor vogels en andere dieren.

Nu is het niet de bedoeling dat we daadwerkelijk paden gaan aanleggen. We veranderen niks aan de paden die er zijn. Wat we wel gaan doen, is een bewegwijzering aanbrengen van lage paaltjes met een kleur of een pijl waarbij de wandelaar van paaltje naar paaltje loopt om de route te volgen en zijn weg te vinden.

Favoriet rondje

Maar waar moet die route dan komen? Er zijn delen in het gebied die we willen ontzien, maar vaste bezoekers hebben ook hun favoriete rondjes. Eind januari hebben we dan ook tijdens een bijeenkomst aan de bezoekers van het gebied gevraagd waar ze het liefst wandelen en waarom.

Op verschillende kaarten werd in groepjes opgetekend wat een favoriete route is. Deze routes hebben we meegenomen in onze overwegingen voor de aanleg van een bewegwijzerde route. De uitkomst daarvan hebben we eind februari gepresenteerd aan het publiek in een tweede bijeenkomst.

Een basisronde met doorsteekjes

Zoals je op het kaartje onderaan kan zien, is er straks de mogelijkheid om een bewegwijzerd rondje te lopen van ongeveer vijf kilometer. Daarnaast komen er een paar doorsteekjes, deze maken het mogelijk om verschillende kleinere rondjes te lopen. Eén doorsteekje wordt tijdens het broedseizoen afgesloten maar dit heeft geen effect op de basisronde. Buiten de routes is het gebied straks niet meer toegankelijk

In tegenstelling tot wat er is gepresenteerd tijdens de bijeenkomst op 24 februari, zal de aansluiting op de route vanaf de Wolfswaard ook gehandhaafd blijven. Het blijft dus mogelijk om vanaf de fietsenstalling bij de Wolfswaard over de zomerdijk door het klaphekje te wandelen en verderop op de route aan te sluiten.

Met dit plan komen we voor een groot deel tegemoet aan de behoefte van de wandelaars die het gebied regelmatig bezoeken. Helaas hebben we ook een paar paden links moeten laten liggen om de routes logisch en overzichtelijk te houden en om de gewenste rust in bepaalde delen van het gebied te krijgen. We begrijpen dat dit voor sommigen teleurstellend kan zijn.

Broedseizoen

Een deel van de ronde kan, als dat nodig is, ook afgesloten worden in het broedseizoen. Tijdens het broedseizoen, dat loopt van 15 maart tot 15 juli, broeden de meeste vogels en is rust voor de vogels die op de grond of in het riet broeden nog belangrijker. Wanneer ze verstoord worden zullen ze het nest in de steek laten en mislukt het broedsel.
In deze periode kan je dan helemaal over de Grebbedijk rond het gebied wandelen. De rivier blijft bereikbaar vanaf de zomerdijk

Het doel is om voor de zomer de routes in het gebied bewegwijzerd en de bebording aangepast te hebben. Aangezien het broedseizoen start op 15 maart, zullen we het bewuste doorsteekje aan de noordkant van de nevengeul al wel afsluiten in de periode tussen 15 maart en 15 juli.

Excursies en natuuractiviteiten in overleg

Voor organisaties die excursies in het gebied willen organiseren, zoeken we graag de samenwerking en zijn er mogelijkheden om ontheffing te krijgen en buiten de routes te treden tijdens de excursie. Wel is het nodig dit vooraf af te stemmen met Staatsbosbeheer. We willen graag mensen de gelegenheid geven om te komen met ideeën om de bezoekers te vertellen over de bijzonderheden van het gebied en daarnaast mogelijkheden te bieden voor de jeugd om met natuuractiviteiten de natuur te ontdekken. Neem hiervoor contact op met Staatsbosbeheer via veluwe@staatsbosbeheer.nl

De wandelroute zoals die aangelegd gaat worden in de Wageningse Bovenpolder. De groene lijn is de basisronde van 5 km. De groene stippellijnen zijn extra doorsteekjes. Het pad tussen de roze bolletjes wordt tijdens het broedseizoen afgesloten. De rode lijnen zijn wegen die ook open zullen blijven. De zwarte lijn is de grens van het Staatsbosbeheer terrein. De delen langs de rivier buiten het Staatsbosbeheerterrein zijn in eigendom bij Rijkswaterstaat en daarom niet meegenomen in het plan.
reageren

geef een reactie

 • Wilko Scheeres
  1 maart 2020 om 12:32

  Ja.eerst de aarde dan de mens is de nieuwe toekomstvisie om de klimaat-
  problemen op te lossen!
  Hier zou nog wel meerdere paden afgesloten kunnen worden en gebieds-
  uitbreiding is van belang!
  Ik neem aan dat het gebied geheel ver-
  boden is voor honden!

  • Boswachter Jael Bergwerff
   2 maart 2020 om 12:55

   Beste meneer Scheeres,
   Ik snap uw zorg. Het gebied blijft wel toegankelijk voor honden aan de lijn welke voortaan dus alleen op de route mogen komen. Dit moet rust geven in het gebied en voorkomen dat honden vogels opjagen. Uiteraard zal de BOA hier op toezien.
   Vriendelijke Groet
   boswachter Jaël Bergwerff

  • Edo
   10 maart 2020 om 07:56

   Jammer dat de doorsteekjes dichtgaan, hierdoor kon je mooi variëren in je rondje. Nu zijn de mogelijkheden helaas erg ingeperkt.

   Ik hoop dat jullie ook iets gaan doen aan de ravage die wordt aangericht door het maaien. De grond wordt volledig omgeploegd en is daardoor onbegaanbaar.

  • Boswachter Jael Bergwerff
   10 maart 2020 om 09:26

   Dag Edo,
   Er blijven heel wat mogelijkheden over om verschillende rondjes te maken, groot of klein. De stippellijnen zijn de doorsteekjes die open blijven (tenzij er in het broedseizoen een tijdelijke afsluiting is) De meest gebruikte paden blijven er grotendeel in zoals te zien is op de kaart. Het kan zijn dat er met maaien soms wat blubberplekken gereden worden. In principe wordt er gemaaid als het wat droger is anders is het ook niet te doen met de machine. Het blijft wel een uiterwaard met kleiige bodem, hoge waterstanden en ruigere delen.

  • Emiel van Berkel
   10 maart 2020 om 13:33

   Is/blijft de route rolstoelvriendelijk?

  • Boswachter Jael Bergwerff
   10 maart 2020 om 14:55

   Dag Emiel,

   In de uiterwaarden zijn geen rolstoelroutes, ook nooit geweest. Het gebied gaat van vrij wandelen (struinen) naar wandelen op de route, eigenlijk struinroute dus.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog