www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Aangetaste en dode fijnsparren worden verwijderd op het Leesten

25 september 2020 Boswachter Laurens Jansen in Veluwe

Begin oktober start Staatsbosbeheer met het vellen van de dode fijnsparren in het hondenlosloopgebied op het Leesten.
Door de droogte van de afgelopen jaren zijn de bomen aangetast door plaaginsecten zoals de Letterzetter.
Het gevolg is dat bomen afsterven en uiteindelijk dood gaan.

Omdat deze bomen nu ook een gevaar vormen voor de bezoekers van het hondenlosloopgebied gaan we de bomen nu vellen. Het bosvak met fijnsparren is een paar hectare groot. In het vak worden alleen de dode en kwijnende sparren geveld. Vitale bomen blijven wel staan.

De letterzetter

De letterzetter (Ips typographus) is een klein kevertje die fijnsparren met een mindere weerstand aantast. Fijnsparren zijn als gevolg van de afgelopen zachte winters en enorm droge zomer extra gevoelig voor de letterzetter. De mannetjes letterzetters boren een gaatje in de schors en lokken er een vrouwtje naartoe met een soort lokstof. Het mannetje paart met het vrouwtje, waarna het vrouwtje een gangetje graaft en haar eitjes elders onder het schors afzet. Als de eitjes uitkomen, vreten de larven zich een weg (een gangetje dwars op het gangetje van de moeder) door het hout. Op deze manier wordt de sapstroom van de boom afgebroken en de boom sterft langzaam af.

letterzetter
Foto: Aaldrik Pot

Planning en werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd met een Harvester. Dit is een houtoogstmachine die de bomen zal vellen om ze vervolgens in stukken te zagen. Daarna wordt het hout uit het bos gereden en op rolstapels (vakterm voor een stapel hout) langs de zandweg gelegd. Uiteindelijk worden de rolstapels afgevoerd naar de houtverwerkingsbedrijven.

rolstapel
Foto: Marco van de Burgwal

De werkzaamheden zullen ongeveer een week in beslag nemen. Een deel van het hondenlosloopgebied zal met linten en borden wordt afgezet en is tijdelijk niet te gebruiken. Daarnaast vragen we u om uw hond extra in de gaten te houden in de omgeving van de werkzaamheden.

En dan?

Op de plekken waar de fijnsparren verdwijnen zal op termijn een spontaan bos tot ontwikkeling komen. Om dit te bereiken zullen we op een later moment met een machine een zaaibed creëren. In dit zaaibed komen zaden terecht die met de wind worden aangevoerd. We noemen dit natuurlijk verjonging.
We streven bij Staatsbosbeheer een gevarieerd bos in boomsoorten en leeftijden na. Om de variatie te bereiken planten we dit najaar ook andere soorten aan op de lege plekken die zijn ontstaan na de werkzaamheden. We planten dan loofbomen, zoals inlandse eik en linde. Naast een variëteit aan soorten en leeftijden bereiken we hiermee dat het bos in de toekomst minder vatbaar is voor ziekten en plagen!

Wilt u meer lezen over de letterzetter en andere bedreigingen voor bomen klik dan hier.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog