www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Voorbereiding werkzaamheden Bennekomse bos

18 november 2021 Boswachter Silvia Blom in Veluwe

In het voorjaar van 2023 starten we met onderhoud van het Bennekomse bos. De voorbereiding voor dit onderhoud worden de komende weken uitgevoerd waardoor er stippen en strepen op de bomen te zien zijn. Het onderhoud richt zich op veiligheid langs de paden en vitaliteit in het bos.

In dit multifunctionele bos gaan natuur, bosbeheer en recreatie hand in hand. Het onderhoud van het bos is bedoeld om de veiligheid te vergroten en het bos vitaler te maken. Langs de paden worden er dode bomen en takken weggehaald. Delen van de bomen blijven in het bos liggen, zoals de kruin, als voeding voor de bodem wat op de arme zandgronden belangrijk is. Van wat wel bruikbaar is, kunnen bijvoorbeeld balken of planken gemaakt worden. Waar het veilig kan, wordt er gekozen om een dode boom te laten staan. Dat noemen we staand dood. Dood hout speelt namelijk een belangrijke rol als voedselbron, schuil- of nestplaats voor allerlei dieren.

Ook bij de heide zal onderhoud worden uitgevoerd langs de rand. Een gedeelte van de bomenrand wordt een aantal meter terug gezet. Zo komt de heide weer vrij te staan en is er een geleidelijke overgang van bos naar heide. In de rand blijven een aantal markante bomen staan die ook in de toekomst blijven. Deze bomen zorgen voor extra mooie rand en voor zaadvorming, Daarom noemen we dit toekomstbomen.

Daarnaast worden er ook bomen vrijgezet zodat de boom die blijft staan meer ruimte heeft om groter en ouder te worden. Zo krijgen jonge bomen meer kans en houden we de variatie in stand, zowel in verschillende soorten als in leeftijden.

De stippen en strepen en de verschillende kleuren hebben allemaal een betekenis. De oranje ringen markeren de bomen die gezaagd gaan worden, blauwe stippen markeren bomen die mogen blijven staan en oranje strepen markeren de vaste rijroute van de machine. Het blijven gebruiken van een vaste rijroute is belangrijk want zo wordt de rest van de bosbodem niet beschadigt.

Naast de zichtbare voorbereiding worden meetgegevens van de gemarkeerde bomen verzameld. Ook worden ook alle natuurelementen in kaart gebracht zoals holtebomen, mierenhopen en burchten zodat deze geen schade op kunnen lopen. De werkzaamheden zijn onderdeel van het cyclisch beheer, dit betekent dat elk 4 jaar beheerwerkzaamheden (mogelijk) worden uitgevoerd.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog