www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Natuurherstel Kootwijkerveen fase 2 gaat van start

3 oktober 2023 Boswachter Laurens Jansen in Veluwe

Het Kootwijkerveen is een bijzonder ven en hoogveengebied ten noorden van Kootwijk, midden op de Veluwe. Begin oktober start Staatsbosbeheer met de tweede fase van het natuurherstel rond het Kootwijkerveen. Vorig jaar is het eerste deel van de werkzaamheden uitgevoerd.

In en rond het Kootwijkerveen leven dieren die afhankelijk zijn van het water. Omdat de venoevers steeds verder dichtgroeien worden nu struiken en bomen rond het ven weggehaald om de waterhuishouding in het ven te verbeteren. Daar profiteren de vele bijzondere planten en dieren van die afhankelijk zijn van het ven als leefgebied. Voorbeelden van plant- en diersoorten zijn de vele veenmos soorten, Beenbreek en de Venwitsnuitlibel. De werkzaamheden voeren we uit in opdracht en met financiën van de provincie Gelderland en in samenwerking met de gemeente Apeldoorn.

Werkzaamheden
Om de natuurkwaliteiten te behouden voeren we de komende maanden natuurherstelwerkzaamheden uit. Rond het ven worden, net als in de eerste fase, bomen en struiken verwijderd. Boomsoorten die belangrijk zijn voor diersoorten zoals het vliegend hert blijven staan. Waar bomen verdwijnen frezen we de stronken weg en wordt de strooisellaag verwijderd. Daarnaast verleggen we het wandelpad een stuk zodat het iets verder van het ven ligt. Hierdoor creëren we meer rust rond de oever van het ven en wordt het ven beter beleefbaar.

De bomen en struiken rond het ven worden weggehaald om te voorkomen dat deze de bijzondere bodemlaag (die het water tegenhoudt) onder het ven beschadigen met hun wortels. Ook verdampen de bomen veel water en daardoor komt dit water niet in het ven terecht. Dat regenwater komt door het verwijderen van de bomen en struiken wel in het ven en helpt mee de waterstand te verbeteren. Door de strooisellaag af te voeren wordt de bodem weer voedselarm en ontstaat er een mooie overgang van het ven naar het hogere en drogere duin.

Corridor
De aanleg van een corridor van het Kootwijkerveen naar het Nieuw Milligsche zand is ook onderdeel van de tweede fase. In het bosgebied tussen deze twee open gebieden wordt het gesloten bos omgevormd naar een open zone met heide, lage begroeiing en enkele bomen. Op deze manier ontstaat er een open verbinding tussen het geïsoleerd gelegen Kootwijkerveen, het Nieuwe Milligsche Zand en het verderop gelegen Caitwickerzand. Deze verbinding zorgt ervoor dat soorten als het vliegend hert, de adder en andere plant- en diersoorten met elkaar in contact kunnen komen. Deze uitwisseling is essentieel voor een gezonde en sterke natuur.

Natura 2000
Het Kootwijkerveen is een van de vennen die erg belangrijk is voor het Natura2000 gebied Veluwe. We hebben afgesproken goed voor de natuur in deze gebieden te zorgen.

Planning
De werkzaamheden starten begin oktober en zullen worden afgerond voor eind 2023. Verschillende wandel- en ruiterpaden zullen tijdens de werkzaamheden worden omgeleid.

Wilt u meer lezen over het hoe en waarom? Klik dan hier en lees een van de eerder geschreven blog’s  over de werkzaamheden bij het Kootwijkerveen.

Wilt u het fotoverslag van de eerste fase van de herstelwerkzaamheden bekijken klik dan hier.

 

reageren

geef een reactie

  • Andries Hoogebeen
    4 oktober 2023 om 15:51

    Leuke informatie over het Kootwijkerveen . Ik ga er binnenkort maar weer eens wandelen .