www.boswachtersblog.nl/ Vlieland

Uitbreiding jaarrondbegrazing

9 januari 2020 Boswachter Joeri Lamers in Vlieland

Om de invloed van stikstof op de duinnatuur tegen te gaan breidt Staatsbosbeheer begin februari de begrazing met Soay-schapen en Schotse Hooglanders uit in westelijke richting. Het bestaande begrazingsgebied wordt daarmee 30 hectare groter en is dan in totaal ongeveer 250 hectare. Dit doen we in opdracht van de Provincie Fryslân. Dit jaar blijven we je op de hoogte houden over de begrazingsgebieden, via het blog en op andere manieren.

Waarom begrazing?

Door de negatieve invloed van stikstof (o.a. ammoniak) vergrassen de duinen. Stikstof werkt als een meststof en zorgt ervoor dat vooral grassen en struiken sneller gaan groeien, ten koste van de kenmerkende duinplanten. Verdwijnen deze planten, dan verdwijnen ook de insecten en vogels die daarvan afhankelijk zijn. Begrazing zorgt ervoor dat de ruige delen korter worden waardoor duinplanten weer een kans krijgen. Daarnaast zorgen de grazers met hun hoeven voor stukken open zand, waar insecten van profiteren. De effecten van de jaarrond begrazing in het bestaande gebied zijn duidelijk zichtbaar; de vogelstand van o.a. tapuit en graspieper neemt toe, evenals het aantal bloeiende duinplanten. Het is daarbij zoeken naar het juiste aantal grazers, teveel is namelijk ook niet goed. Daarom blijft voorlopig het aantal schapen en runderen hetzelfde.

Welk gebied?

Het huidige begrazingsgebied tussen het Pad van 30 en het Pad van 20 breiden we in westelijke richting uit. Op deze kaart zie je precies om welk deel het gaat, op de afbeelding hiernaast zie je globaal hoe de uitbreiding zich verhoudt tot het bestaande deel. We houden rekening met de jaarlijks aanwezige lepelaarkolonie nabij het Oudehuizenlid. Deze blijft buiten de begrazing.

Toegankelijkheid

Het gehele begrazingsgebied blijft toegankelijk voor publiek. Door het deel waar de uitbreiding plaatsvindt lopen weinig paden, maar op een aantal plekken plaatsen we poortjes of veeroosters (zie kaart). Mochten er plekken zijn waar naderhand alsnog doorgangen worden gemist, dan horen we dat graag. We kijken dan gezamenlijk wat de mogelijkheden zijn. Bij de keuze van het type grazers is in het verleden al rekening gehouden met hun gedrag naar mensen. Soay-schapen zijn van nature schuw. De Schotse hooglanders zijn allemaal ossen, d.w.z. gecastreerde stieren. Daardoor zijn het rustige dieren die het publiek niet opzoeken. Ondanks dat is het belangrijk dat er voldoende afstand (25 meter) tot de dieren wordt gehouden en dat de dieren niet gevoerd worden. Dit laatste zorgt er namelijk voor dat dieren gewend raken aan mensen en mogelijk vervelend gedrag gaan vertonen.

Planvorming en overleg

Bij het vormgeven van de natuurherstelmaatregelen voor Vlieland zijn door de Provincie Fryslân en Staatsbosbeheer eilanders zoveel mogelijk betrokken. De uitbreiding van de begrazing is de afgelopen jaren uitgedacht in samenspraak met de Werkgroep Begrazing. In deze werkgroep waren naast ecologen van de provincie en Staatsbosbeheer ook meerdere eilanders vertegenwoordigd. De plannen zijn de afgelopen jaren geregeld voorbij gekomen bij de verschillende bijeenkomsten van de Beheer Overleg Groep van Vlieland en in onze nieuwsbrieven. In september 2018 vond er in Badhotel Bruin een bijeenkomst plaats waarbij de Provincie Fryslân alle natuurherstelmaatregelen voor Vlieland zijn toegelicht, dit is positief ontvangen.

Planning

De werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe raster beginnen in januari. Eerst maaien we de route van het nieuwe raster, waarna we het raster plaatsen. Vervolgens verwijderen we het overbodige raster langs de oude rand van het begrazingsgebied. We zorgen ervoor dat we voor eind februari klaar zijn. Vanaf dat moment worden altijd de eerste lepelaars gezien rondom de kolonie bij het Oudehuizenlid. Die moeten we niet verstoren. Mochten er vragen zijn over de begrazing dan horen we dat graag. Je kan hiervoor langskomen op ons kantoor aan de Dennenlaan 4, op dinsdag, woensdag of donderdag om 10.00. Koffie en thee staan dan klaar. Daarnaast kan je ook een mail sturen aan vlieland@staatsbosbeheer.nl.

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog