www.boswachtersblog.nl/ Vlieland

Berichten met de tag:
schotse hooglanders

Vlieland

Hoera! Schotse jongens komen de Vlielander natuur helpen

Eindelijk is het zover. Vandaag arriveerden er 15 Schotse hooglanders op Vlieland. Het gaat hier om jonge ossen (gecastreerde stieren). In de nieuwsbrief die huis aan huis verspreid is eerder dit jaar maakten we al melding hiervan.

lees meer
Vlieland

Uitbreiding jaarrondbegrazing

In de duinen van Vlieland breidt Staatsbosbeheer begin 2020 in opdracht van de Provincie Fryslân de begrazing met Soay schapen en Schotse hooglanders uit. Dit om zo de negatieve invloed van stikstof op de duinnatuur tegen te gaan en kenmerkende duinplanten en -dieren weer een kans te geven.

lees meer
Vlieland

Schotse Hooglanders vinden nieuwe snack.

De 8 Schotse hooglanders in het begrazingsgebied zijn soms moeilijk te vinden. Afgelopen weekend duurde het dan ook even voordat collega Herman Vogel de runderen gevonden had. Uiteindelijk trof hij ze ten noorden van Nieuwe Kooi. Bezig wat jonge populieren te slopen.

lees meer
Vlieland

Oud, maar nog echt niet de dagen zat. Bericht uit het duin.

De 10 Schotse hooglanders in het begrazingsgebied zijn al oud, maar doen hun ‘werk’ nog steeds goed. Ze gaan de verruiging van het duin tegen, bij jeuk schurken ze zich tegen bomen aan, die vervolgens het loodje leggen. Ze wroeten met hun kop stukken duin open. Kortom, ze doen het prima. Wekelijks gaan we enkele malen bij ze kijken. Af en toe tellen we 9 koeien, nummer 10 dwaalt de laatste tijd nogal eens alleen door het duin. Dat is Goasse, geboren op 19 juli 1999.

lees meer
Vlieland

Afscheid van een oude dame.

Honderden kilo’s gras en struiken moet ze gegeten hebben, haar officiële naam: A Bhuidne Ailli, maar wij noemden haar Stompie. Deze Schotse hooglander werd geboren op 31 augustus 1993 en vorige week donderdag was haar leven voorbij. Door een erfelijke groeistoornis in de hoeven moest ze regelmatig door de dierenarts bekapt worden. De hoorns groeiden […]

lees meer
Vlieland

Trieste en mooie berichten vanuit het begrazingsgebied.

Afgelopen maand zijn er 2 schotse hooglanders dood gegaan in het begrazingsgebied. Op 7 februari werd er een os van 10 jaar dood gevonden door collega Herman Vogel en op 22 februari weer een even oude os. Dit baarde ons zorgen en na contact met de dierenartsen die hier, als het nodig is komen is […]

lees meer
Aan Zee

Wakken hakken

In strenge winters is het voor het vee van onze natuurgebieden moeilijk om aan water te komen. Daarom slaan we wakken in de drinkpoelen. En hier maken niet alleen onze grazers gebruik van.

lees meer
Drents-Friese Wold

Het Prinsenbos

In het Drents-Friese Wold ligt een stukje wilde natuur genaamd Prinsenbos. Het gebied ontleent zijn naam aan de weg die langs de oostgrens van het gebied loopt. Nadat de laatste boer gestopt is met zijn bedrijf op de Uilenhorst is het hele gebied natuur geworden. In de loop der jaren is het van typische landbouwgebied […]

lees meer
Drents-Friese Wold

Bomen kappen voor een natuurlijk en gevarieerd bos!

Vanaf half oktober kunt u indrukwekkende machines tegenkomen in het noordoostelijk deel van het Drents-Friese Wold. In de eentonige naaldbossen zagen deze machines openingen of “gaten”.  De natuur zorgt zelf dat deze plekken weer met bos begroeid raken. Zo wordt er ruimte gemaakt voor een nieuwe generatie bos.  Maar dan wel een bos dat bestaat uit meerdere soorten […]

lees meer
Limburg

Hier moet je gezeten hebben!

Onder het mom van ‘Hier moet je gezeten hebben’ hebben de boswachters van Limburg bankjes uitgezocht waar je eigenlijk tenminste één keer gezeten moet hebben. Gewoonweg omdat ze op een heel bijzondere of mooie plek in de Limburgse natuur staan. Meer veiligheid, natuur èn beleving Zittend op één van de twee bankjes kijkt je uit […]

lees meer
Fryslân

Grote grazers in de Houtwiel en de Falomsterleyen

Staatsbosbeheer introduceert maandag 5 februari Schotse hooglanders en exmoorpony’s in natuurgebied de Houtwiel-Oost en de Falomsterleyen. Dit is een natuurgebied dat ligt tussen Feanwalden en de Falom. De grote grazers zullen een grote rol spelen in het beheer van deze gebieden. Door de begrazing ontstaat er meer variatie in het gebied. Meer variatie zorgt uiteindelijk voor meer biodiversiteit.

lees meer
Groningen

Balanceren in kuddebeheer…….: leren en bijstellen

Grote grazers worden ingezet om het landschap van het Lauwersmeer open te houden. Behandeling tegen leverbot is soms nodig, vanuit dierenwelzijn maar kan een nadelig effect hebben op de aantallen insecten in de mest. Onderzoek naar alternatieve middelen is daarom nodig.

lees meer
Groningen

Grote grazers in Nationaal Park Lauwersmeer

In het Lauwersmeergebied helpen grote grazers om verdere verruiging en verbossing van het gebied tegen te gaan. Omdat het gehouden dieren zijn hebben we een zorgplicht. De conditie van de dieren wordt dagelijks in de gaten gehouden door de kuddebeheerder. Waar nodig wordt er ’s winters bijgevoerd. Om de groep grote grazers niet te groot te laten worden, bepaalt Staatsbosbeheer, eens in de twee jaar, in de winter, welke volwassen paarden en runderen uit de groep moeten. Dat moment is nu. Omdat vorig jaar bleek dat het vlees van grote grazers in andere natuurgebieden teveel dioxine bevatten, hebben we op eigen initiatief een aantal koniks en Schotse hooglanders uit het Lauwersmeergebied laten onderzoeken. Uit die test blijkt dat het vlees van hengsten en de Schotse hooglanders teveel dioxines bevat. Dit vlees is niet in de voedselketen terecht gekomen.

lees meer
Groningen

Nat!

Het is de afgelopen maanden erg nat in het Lauwersmeergebied. Dat heeft voordelen maar ook nadelen: voor sommige dieren is het moeilijker om voedsel te vinden en wandelaars krijgen natte voeten….

lees meer
Groningen

Landverhuizers

Het Lauwersmeergebied geniet internationale bekendheid onder vogelliefhebbers; er is altijd wel iets te zien, van de indrukwekkende Zeearenden tot wolken steltlopers tijdens de voor- en najaarstrek. En zo nu en dan een uit de koers geraakte zeldzame dwaalgast die hier even op adem komt, achtervolgd door een horde fotografen. Het is een relatief jong gebied, […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog