www.boswachtersblog.nl/ Vlieland

Prachtige week met geweldige studenten van Yuverta op Vlieland

31 mei 2023 Boswachter Anke Bruin-Kommerij in Vlieland
yuverta werkweek mei 2023

Donderdagmiddag gaven alle studenten een presentatie in de werkschuur van Staatsbosbeheer

Studenten van de opleiding Bos- en natuurbeheer van Yuverta mbo Velp waren vorige week te gast bij Staatsbosbeheer Vlieland om verschillende inventarisaties uit te voeren. Niet alleen leerden ze hiermee hoe ze moeten inventariseren en wordt hun soortenkennis vergroot, maar deden ze ook ervaring op met het werken met GIS (geografisch informatiesysteem). Want MBO’ers zijn onmisbaar voor succesvol gebruik van GIS binnen de uitdagingen van een organisatie! Een aantal resultaten zijn te zien in een zogenaamde StoryMap. (zie link hieronder)
Met dank aan Team Vlieland, GIS Team Staatsbosbeheer en ESRI Nederland.

Arjan van Erk, (Kerndocent en Opleidingscoördinator Yuverta), schreef dit blog.


De groep verbleef op natuurkampeerterrein De Lange Paal en in groepjes verplaatsten ze zich op fietsen van verhuurbedrijf Jan van Vlieland (dank je wel Klaas Houter ;-)).

MBO’ers zijn onmisbaar voor succesvol gebruik van GIS binnen de uitdagingen van een organisatie! In het bos- en natuurbeheer is dat niet anders en dat betekent dat studenten van Yuverta MBO Velp ervaring moeten opdoen met de veelzijdige mogelijkheden van GIS. Met behulp van GIS-applicaties worden diverse inventarisaties uitgevoerd en brengen de studenten resultaten hiervan op een sprekende manier in beeld.Deze werkweek wordt mede mogelijk gemaakt door ESRI Nederland en Staatsbosbeheer.

De link naar de StoryMap: Hier de resultaten

De studenten inventariseerden de volgende vogels, planten, struiken, zoetwaterplassen en bermen

Scholekster & Wulp

2023 is het jaar van de Scholekster. Het gaat namelijk niet goed met de Scholekster en de  Vogelbescherming  schrijft dat de Scholekster zeker kans maakt op de titel Nationale Pechvogel. Dan is het logisch dat tijdens deze werkweek de Scholekster wordt geïnventariseerd, en daarnaast wordt ook de Wulp in deze inventarisatie meegenomen.

Vegetatie duinvalleien

In een aantal duinvalleien is ander maaibeheer toegepast en is men nieuwsgierig naar de ontwikkeling van de vegetatie in de duinvalleien. In drie duinvalleien worden verschillende vegetatieopnames gemaakt en door dit jaarlijks te herhalen is straks heel goed te zien hoe de duinvalleien zich ontwikkelen. De vegetatieopnames van dit jaar vormen dus het startpunt van hopelijk een langdurig monitoringstraject.

Begrazing Schotse Hooglanders

Sinds eind 2022 lopen er 15 extra Schotse Hooglanders op Vlieland om te helpen de vergrassing en verruiging van de duinen tegen te gaan. In dit  boswachtersblog  wordt er over geschreven en kun je meer informatie vinden. Aan de studenten was het de taak om tijdens de werkweek te monitoren waar de Schotse Hooglanders zich ophouden en welk gedrag ze vertonen.

Verspreid over Vlieland liggen verschillende waterpartijen. Van 6 van deze waterpartijen gaan studenten de waterkwaliteit meten. Zo wordt er gekeken naar de EGV, pH, fosfaat, etc., maar ook naar het voorkomen van planten en libellen. De waadpakken lagen in ieder geval klaar.

Natuurlijke verjonging

In één van de bossen op Vlieland zijn recent dunningen uitgevoerd en kan het bos zich gaan verjongen. Dan is het natuurlijk interessant om te kijken naar welke verjonging opkomt en wat dat kan zeggen over de mogelijke ontwikkeling van het bos. De opzet van deze inventarisatie is een beetje afgekeken van de  graasdrukmonitoring  die op de Veluwe wordt uitgevoerd. Niet dat er op Vlieland een hoge graasdruk is, maar het is natuurlijk wel interessant om de ontwikkeling van de verjonging goed in de gaten te houden.

Voor deze inventarisatie is door Alex van Gelder van  Clear Timber  een opname gemaakt van het bosgebied met een drone (zie ook foto bovenaan). Het resultaat hiervan is hopelijk ook snel te zien in één van de StoryMaps van de studenten.

Exoten

Ook op Vlieland zijn (helaas) invasieve exoten te vinden, waaronder Rimpelroos (Rosa rugosa) en Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina). Deze soorten worden onder andere met behulp van  geitenbegrazing  aangepakt om inheemse soorten de ruimte te geven. Om te beoordelen wat het effect is van de geitenbegrazing op de exoten, wordt in het begrazingsgebied geïnventariseerd op verspreiding van de exoten en de vraatschade. Door dit jaarlijks te herhalen kan een goed beeld gevormd worden van het effect.

De laatste inventarisatie die door de studenten wordt uitgevoerd, is de inventarisatie van bermen langs fietspaden. Bermen hebben een belangrijke functie in het landschap en op steeds meer plekken wordt al goed bermbeheer toegepast. Op Vlieland is echter nog geen enkele berm geïnventariseerd voor de nectarindex. Dat is dan een mooie inventarisatieopdracht voor de studenten. Verspreid over het eiland zullen meerdere bermen worden geïnventariseerd. Meer informatie over de nectarindex is te vinden op de website van  Floron .

reageren

geef een reactie

 • Tiny van der Knaap
  2 juni 2023 om 13:02

  Bedankt Anke voor de informatie van
  mijn geliefd Vlieland.

  • Boswachter Anke Bruin-Kommerij
   8 juni 2023 om 12:16

   Graag gedaan Tiny!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog