www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Natuurwerkdag in Hollands Duin

8 november 2011 staatsbosbeheerzuidholland in Zuid-Holland

Ieder jaar vindt er op de 1e zaterdag van de maand, de natuurwerkdag plaats.
Dé kans voor omwonenden, natuurliefhebbers en buitenmensen om kennis te maken
met de boswachters uit de buurt en uiteraard om de lokale natuur (en de beheerder) een handje te helpen.

Op meer dan 400 verschillende locaties in Nederland kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de meest uiteenlopende klusjes in de natuur. Op de ene locatie kan je bomen planten, terwijl je op een andere locatie juist weer boompjes mag wegzagen/uitrekken. Je kan wilgenknotten, riet maaien, takkenrillen aanleggen, rasters herstellen en uiteraard snoeien. Kortom voor iedereen is er wel een leuke klus te vinden in de buurt.

In het Hollands Duin doen we dit jaar voor het eerst mee met de landelijke natuurwerkdag. In het natuurgebied Coepelduijnen gelegen tussen de dorpen Katwijk en Noordwijk, kunnen vrijwilligers de natuur en de boswachter een handje komen helpen met het uittrekken van jonge duindoornstruikjes.

In dit 200 ha grote gebied ligt één van de pareltjes van het Hollands Duin verscholen, genaamd de Guijtendel. Deze natte duinvallei is in de winter van 2008/2009 in het kader van het LIFE-duinen project aan de randen afgeplagd. Als gevolg van verdroging, verruiging en verzuring in het duin, gaan de jonge scheuten van soorten als duindoorn, noorse esdoorn en kruipwilg sneller groeien dan dat de konijnen kunnen grazen. Hierdoor overwoekeren ze langzaam de natte duinvalleien en verdringen ze hierbij zeldzame soorten als; parnassia, duizendguldenkruid en moeraswesporchis.

Doel van deze LIFE-duinen ingreep: duin-eigen zeldzame soorten weer terug krijgen en de kans te bieden om zich te kunnen uitbreiden alswel te ontwikkelen.

Meer over het LIFE-duinen project is terug te vinden op: http://www.staatsbosbeheer.nl/home/natuurgebieden/hollands%20duin/life%20duinen.aspx

In ieder geval, na zo’n ingreep moet je als beheerder gaan “beheren”. Het grootste gedeelte van het maaibeheer besteden wij uit aan de vele konijnen die bij ons in het duin grazen. Maar ook zij kunnen soms het vele werk niet aan als gevolg van inkrimping van de populatie (het lijken wel boswachters!).

Op de afgeplagde delen rond de betreffende natte duinvallei bleken dus weer jonge duindoorntjes op te komen, die vervolgens het stuivende witte zand langzaam aan weer begon vast te leggen. Dus taak aan de boswachter om deze weer te verwijderen en het zand weer te laten stuiven.
Dus een klus voor de natuurwerkdag was geboren.

Na onze locatie te hebben aangemeld op de website www.natuurwerkdag.nl konden zich hier 20 vrijwilligers voor de betreffende klus aanmelden. Op vrijdagochtend (4 november) stond de teller al op 2 deelnemers, dus ik dacht 2x 2 handen + 2 handen van mezelf = 6 handen, niet denderend máár iedere hand is meer dan welkom. Gelukkig belde Radio NENS mij vrijdag middag op met de vraag of ze mij mochten interviewen op de ochtend van de natuurwerkdag; een uitgelezen kans om nog een aantal luisteraars te overtuigen van de mogelijkheid, het doel en het nut van de natuurwerkdag.

Uiteindelijk stond ik zaterdagochtend om 10.30 uur op de verzamelplaats aan de Noordduinse weg in Katwijk en daar kwamen prompt niet 2 maar 5 mensen aangelopen om mij te helpen tijdens de natuurwerkdag. Géén van allen had het radio-interview gehoord, maar wel de krant als het Leidsch Dagblad en de Katwijkse Post gelezen (hierbij dank aan de journalisten)

De deelnemers klommen achterop de aanhanger en vanaf de parkeerplaats reden wij het duingebied in totdat we aankwamen op de plaats van bestemming, ongeveer halverwege het gebied. Na een korte introductie gingen we gewapend met koffie, thee, handschoenen, steekschoppen, gevulde koeken, mooi weer, goede energie en zweetdruppels aan de slag om deze duindoorntjes met wortel en al uit het zand te trekken.
Halverwege de dag kwam er nog een collega van Landschapsbeheer Zuid-Holland langs om nog wat meer te vertellen over de natuurwerkdag en over vrijwilligerswerk. Hij kwam niet alleen vertellen want, na zijn interessante verhaal heeft hij ons de rest van de middag meegeholpen het verwijderen van de duindoorns.

20111108-111407.jpg
Foto Mark Kras
Tussen de werkzaamheden door hebben we genoten van de rust, de stilte, het landschap en de aanwezige planten en dieren. Na ongeveer 5 uur en 240 vierkante meter verder (nu zonder duindoorns) heb ik als afsluiting van de natuurwerkdag de deelnemers getrakteerd op een welverdiende excursie door het gebied.

Na afloop kregen zij nog wat informatie over de mogelijkheden als vrijwilliger bij Staatsbosbeheer en uiteraard mijn contactgegevens mee. Ik hoop dat hier in de toekomst nog meer samenwerking uit voortvloeit.

Moe, bezweet maar voldaan gingen we rond 17.00 uur op huis aan en was de natuurwerkdag 2011 een feit.

Ik wil een ieder bedanken voor zijn of haar inzet op de landelijke natuurwerkdag, want zeker met de toekomstige bezuinigingen op de natuur zal vrijwilligersschap een nog méér belangrijkere rol gaan spelen in het natuurbeheer.

Meer weten over vrijwilligersschap bij Staatsbosbeheer? http://www.staatsbosbeheer.nl/Over%20Staatsbosbeheer/Werken%20bij%20Staatsbosbeheer.aspx

20111108-111532.jpg
Foto Mark Kras

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog