www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Verslag Excursie Staatbosbeheer: Nachtvlinders, vleermuizen en rugstreeppadden.

20 juli 2012 staatsbosbeheerzuidholland in Zuid-Holland

Donderdagavond 21 juni Lentevreugd 22.00 – 23.30 uur

Op deze langste dag van het jaar worden al de hele dag onweersbuien en extreem weer aangekondigd. De onweersbuien trekken in de vroege avond over en vallen hier in de buurt eigenlijk wel mee. Op de buienradar is te zien dat de buien om 10 uur ’s avonds naar het noordoosten zijn weggetrokken. We hebben met de gidsen afgesproken dat we in ieder geval om 10 uur bij de ingang van Lentevreugd zullen zijn om daar en dan te besluiten wat we gaan doen en eventuele niet vooraf aangemelde deelnemers op te vangen. Er is weinig wind, de temperatuur  is zo’n 14 graden en in het noorden weerlicht het nog flink. Het is gewoon een mooie avond geworden.

We lopen langs de beek aan de zuidwestkant van het terrein naar het meest westelijk punt, in de luwte van de duinrand van Rijksdorp. Onderweg zien we veel orchideeën en nog veel meer ratelaar.  Als eerste vogel komen we een sprinkhaanzanger tegen (we horen hem althans). Later stellen we bij een andere sprinkhaanzanger vast dat de bat-detector het geluid (dwz. de ultrasone component ervan) ook oppikt.  (Een bat-detector is een apparaatje dat het geluid van vleermuizen omzet in geluid dat voor mensen hoorbaar is.) Al snel vangt de bat-detector de geluiden van rosse vleermuizen op (frequentie 20 – 30 kHz) en dichter bij de bomen aan de rand van Rijksdorp komen daar ook dwergvleermuizen bij (40 – 50 kHz). Terwijl we daar staan horen we de bosuil en even later ook wat takkelingen van deze uil (denken wij). We lopen verder in de richting van de doodlopende dijk midden in Lentevreugd. Nu zien en horen we op de bat-detector ook laatvliegers. Bij de plas is de al genoemde sprinkhaanzanger langdurig actief, maar we krijgen hem in de schemer toch niet in beeld met de kijker.

Ondanks veel regen de laatste tijd is het peil van de grote plas midden in Lentevreugd laag. Er zitten veel bloedzuigers in. Ongewild jagen we een groepje van zes steltlopers op; waarschijnlijk witgatjes. Het loopt naar elf uur en nu barsten de boomkikkers en de rugstreeppadden los. We hopen ook op waterral en roerdomp, maar die zwijgen.

We vragen ons nog af of het feit dat we nu veel vleermuizen zien, het gevolg is van de eerdere regenbuien, dwz. dat ze daardoor nu erg actief (moeten) zijn om hun kostje bij elkaar te krijgen?

De plek waar we nachtvlinders wilden lokken was nog wel voorbereid door er wat te maaien, maar we hebben met het oog op het weer eerder op de avond het scherm, de lamp en het aggregaat niet op willen stellen. Het gedeelte nachtvlinders is er dus deze keer niet van gekomen, maar we gaan het op 28 juli weer proberen.

Als we tegen elven weer op weg terug naar de ingang gaan, stellen we vast dat het toch de moeite waard was om een rondje te maken. Het was een mooie avond.

Dit verslag verschijnt ook in Bladgroen, de periodieke uitgaven van IVN regio Leiden.

Oegstgeest, 25 juni 2012

Lex Burgel

Dwergvleermuis
Dwergvleermuis
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog