www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Nieuwe Wildernis aan Zee

14 november 2013 staatsbosbeheerzuidholland in Zuid-Holland

Door: boswachter Yvonne van der Meer

‘De zee’; velen hebben er iets mee. Op zomerse dagen trekt ze duizenden naar haar strand en overspoelt ze de boulevards van Katwijk aan Zee en Noordwijk aan Zee met flanerende badgasten. Bij een westerstorm geniet ze ontzag van diegenen die de elementen durven te trotseren. Ze geeft een gevoel van vrijheid. De dynamiek van haar eb en vloed, haar woeste golven en haar spiegel fascineert en inspireert. Wat haar kracht is? Ze beweegt!

Onlosmakelijk verbonden met de zee ligt tussen Wassenaar en Zandvoort aan Zee het duingebied Hollands Duin. Daar waar het strand droog valt, neemt de wind het zand mee en werpt het op kleine bergjes. Planten als zeeraket en helmgras ontkiemen en houden nog meer zand vast. De bergen worden groter en zuigen het regenwater op. Op de zuidhellingen brandt de zon. De temperatuur kan hier wel oplopen tot 60°C. Het is hier droog. Planten als zandzegge en muurpeper zijn hier tegen bestand. Op een open plek op het zand warmt een zandhagedis zich op. Tegelijkertijd, in de schaduw op de noordhelling aan de overkant is het met 15°C lekker koel. Dit is de vochtige kant van een duintop. Deze is veel meer begroeid dan de zuidhelling. Je vindt hier bijvoorbeeld liguster en duinroos. Vogels als nachtegaal en roodborsttapuit vinden hier hun beschutting en laven zich aan de insecten die in de broeiing leven. In de dalen dartelen konijnen in het rond. Waar de wind vat krijgt op het zand, grijpt ze haar kans. Ze stuift konijnenholen en kale plekken tot diepe kuilen in het zand. Soms tot op het regenwater in de grond. Zo ontstaan natte duinvalleien.  In deze natte duinvalleien groeien  kwetsbare en bijzondere planten en het ree komt er drinken. Maar, zelfs ’s zomers kan het hier aan de grond vriezen. Even verderop wordt het stuifzand gegrepen door de begroeiing en ontstaat een nieuwe duintop. Zo wandelt het duin door haar eigen tuin.

Die grote  verscheidenheid van hoog en laag, van zout en zoet, van droog en nat van heet en koud maakt het (open) duin ruig en ontzagwekkend. De dynamiek van haar spel met de elementen fascineert en inspireert. Ze geeft een gevoel van vrijheid. Wat haar kracht is? Ze beweegt!

Ik heb haar lief, het blonde duin met haar wuivende grassen. Waar de hemel de aarde beweegt, waar de wind bergen verzet en natte duinvalleien ontbloot tot prachtige oases in de woestijn aan onze kust. Waar kleine, scheef gevormde bomen de wind trotseren en alleen struiken met dorens en harige planten de grote temperatuurverschillen overleven, terwijl even verderop in de luwte diverse orchideeën, parnassia en duizendguldenkruid weelderig bloeien… en dan opeens… twee reebruine ogen… Nee, dit is geen Utopia… Dit is Nieuwe Wildernis aan Zee!

Beleef het zelf!
Je hebt de bebouwde kom van de randstad nog niet verlaten, of je waant je in de wildernis!Download de folder en loop de Stoere Stuivertocht. Beleef het bos in de binnenduinrand, de stuifduinen in het open duin en de zeereep en het strand aan zee.
Kom struinen door de duinen van Coepelduynen. In dit duingebied tussen Katwijk en Noordwijk zijn geen aangelegde paden. Buiten het broedseizoen, van 15 augustus tot 15 maart mag je er wandelen. (honden niet toegestaan).
Schrijf je in voor een van de vele excursies met de boswachter of ga in de zomer mee op Duinsafari: op zoek naar een van de Grote 5 van Nederland: het ree.

Meer informatie vind je op www.staatsbosbeheer.nl/hollandsduin

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog