www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Schemervogelen in de ‘waddenpolder’

26 augustus 2014 staatsbosbeheerzuidholland in Zuid-Holland

Door boswachter Harm Blom

De zomermaanden staan voor velen in het teken van vakantie, genieten van de warmte en lekker erop uit gaan. Ook in onze natuurgebieden is het duidelijk zomer. De meeste graslanden zijn gemaaid, de weidevogels zijn vertrokken en het is tijd voor allerlei klussen. Maar is er dan weinig te beleven in de polder? Nee, zeker niet! Dit is namelijk de periode om te gaan schemervogelen en je staat versteld wat je allemaal kan zien. Sommige gebieden kunnen gerust een ‘Waddenzee in de polder’ genoemd worden!

Schemervogelen is echt een belevenis
Schemervogelen is echt een belevenis

Vanaf juli komt de vogeltrek goed op gang en dat is goed te merken in onze gebieden. In het Groene Hart liggen meerdere natte natuurgebieden welke in het verder groene polderland fungeren als een ware vogelmagneet. Vele duizenden steltlopers trekken momenteel vanuit het hoge noorden richting het zuiden en grote aantallen doen nu onze gebieden aan. De gebieden worden vooral gebruikt als slaapplaats en dat gebeurd massaal. Vele honderden wulpen, regenwulpen, kieviten, witgatjes, groenpootruiters, zwarte ruiters en grutto’s zoeken elkaar dan op en dat zorgt voor een geweldig geluid.
Daarnaast slapen er tientallen lepelaars, grote zilverreigers en purperreigers en die verscheidenheid geeft maar weer aan dat dit soort gebieden van grote waarde zijn.
Rond een uur of 10 in de avond zorgt de ondergaande zon voor prachtige luchten en om dan al die vogels te horen welke zich opmaken voor de nacht is echt een prachtig moment. Je staat in de polder, maar de geluiden zijn zoals op het wad in de Waddenzee. Als ik daar dan ben moet ik altijd aan Texel denken. Het geluid is precies hetzelfde en de naam ‘Waddenpolder’ is dan zo gek nog niet!

Vele lepelaars slapen in augustus in natuurgebied Willeskop
Vele lepelaars slapen in augustus in natuurgebied Willeskop

Een bijzondere schemerwaarneming deed ik op 5 augustus in de Alblasserwaard. Rond een uur of 8 in de avond zag ik op enkele weilanden wel 57 ooievaars lopen. Het was een warme dag geweest met veel thermiek en dat is voor ooievaars ideaal vliegweer. De maand augustus is voor ooievaars de periode om richting Afrika te vliegen en dat doen ze in grote aantallen. Aan het eind van de dag moeten de ooievaars ergens slapen en deze groep was dus geland op een pas gemaaid weiland. Later op de avond reed ik weer langs de polder en hoopte dat ik de groep nog zou treffen. Zoals ik stiekem had verwacht waren alle ooievaars gaan slapen op de daken van de boerderijen. Op elk huis zaten er wel een paar en op sommige daken zaten er wel meer dan tien! Prachtig om te zien.

Doorreizende Ooievaars brengen de nacht door in de Alblasserwaard
Doorreizende Ooievaars brengen de nacht door in de Alblasserwaard

Wil je zelf genieten van het poldergeluid in de avond, ga dan eens schemervogelen. In de natuurgebieden Willeskop nabij Oudewater, de Donkse Laagten in de Alblasserwaard, de Lekuiterwaarden in de Lopikerwaard en de Wilck nabij Hazerswoude zijn hiervoor geschikt. Zoek rustig een waterrijke plek op en wacht gewoon op de vogels. Groepjes steltlopers vallen in, lepelaars zoeken nog snel naar wat voedsel en een ransuil vliegt geruisloos voorbij. In de rietvelden vallen duizenden spreeuwen en boerenzwaluwen in om te gaan slapen. Je staat echt versteld van de aantallen!
Het is heel leuk om te doen en je ziet en hoort dieren die je anders overdag zou missen.

Schemervogelen in de zomer is echt een aanrader! Ook bij ons in de ‘Waddenpolder’.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog