www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Houtvelling in bospercelen De Balij

11 augustus 2016 staatsbosbeheerzuidholland in Zuid-Holland

Harvester Foto: www.deere.com

Staatsbosbeheer start half augustus met een uitgestelde houtoogst in de bospercelen tussen het spoor van de ‘Randstad Rail’ en de Noordweg te Pijnacker-Nootdorp. Het zagen van de bomen, voornamelijk populieren zal gebeuren met een zogenaamde Harvester (houtoogstmachine/zie foto). Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen, doordat paden tijdelijk zijn afgesloten of minder goed begaanbaar zijn. De dunning had eigenlijk vorig najaar al  moeten plaatsvinden. Deze werd toen uitgesteld vanwege te natte weersomstandigheden. Staatsbosbeheer hoopt dit keer op  een drogere periode, waardoor er zo min mogelijk schade zal ontstaan aan het gebied.

Zorgvuldig en duurzaam beheer
De houtoogst vindt plaats door dunning, waarbij bomen worden weggehaald om de anderen meer ruimte te geven om goed verder te groeien. Op de open plekken die hierdoor ontstaan, zal zaad dat op of in de bodem ligt gaan ontkiemen. Het zaad wordt verspreid door vogels. Dit noemen we natuurlijke verjonging. Op sommige plaatsen zijn de populieren aan het einde van hun groeiperiode. Deze zullen dus allemaal omgezaagd worden waardoor er verjonging optreedt in dat deel van het bos. Op die plekken worden jonge bomen herplant met een grotere diversiteit aan soorten.

De bomen die geoogst  worden zijn vooraf zorgvuldig uitgekozen op basis van gezondheid en ontwikkeling. Ze worden gemarkeerd  zodat de bosarbeiders weten welke bomen moeten worden geoogst.

De paden zullen door de werkzaamheden enige schade oplopen en daardoor tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. De paden zullen na afloop van de werkzaamheden zo spoedig mogelijk hersteld worden.

Gedragscode
Staatsbosbeheer werkt volgens een protocol gebaseerd op de Flora en Fauna wet en de Gedragscode Bosbeheer. Er heeft  voorafgaand aan de werkzaamheden een zorgvuldige inventarisatie plaatsgevonden op de aanwezigheid van bijvoorbeeld broedbomen van roofvogels. Als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen.

Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer is FSC gecertificeerd en de opbrengst wordt gebruikt voor het beheer van alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer.

Kaart van de percelen waar de boswerkzaamheden plaats zullen vinden. Deze zijn rood omrand.
Kaart van de percelen waar de boswerkzaamheden plaats zullen vinden. Deze zijn rood omrand.
reageren

geef een reactie

 • RD
  11 augustus 2016 om 13:10

  Kunnen jullie op z’n minst een duidelijk overzichtskaartje toevoegen waar dit gaat plaatsvinden?
  Bijvoorbeeld een kaartje van de omgeving en het betreffende gebied rood omcirkeld? Dan is het duidelijk voor mensen te weten waar ze aan toe zijn.

  • Staatsbosbeheer Zuid-Holland
   11 augustus 2016 om 13:31

   Hartelijk dank voor de tip. Er is een kaartje toegevoegd. Met vriendelijke groeten!

  • RD
   11 augustus 2016 om 14:57

   Dank!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog