www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Kwaliteitsimpuls Balij: Overzicht werkzaamheden paden

7 juli 2021 Boswachter Lisa Wassenaar in Zuid-Holland

In dit blog kunt u het traject van de werkzaamheden aan de paden in de Balij volgen. Zodra wij informatie beschikbaar hebben zal dit blog worden geüpdatet met de meest recente informatie bovenaan.

Staatsbosbeheer heeft onlangs werkzaamheden uit laten voeren aan de wandelpaden in de Balij. Dit was de eerste stap van de kwaliteitsimpuls; een project dat met subsidie van de provincie Zuid-Holland de recreatieve voorzieningen gaat verbeteren (zie ook het blog “Kwaliteitsimpuls Hof van Delfland”). In totaal werd er 10,2 kilometer aan wandelpaden opgeknapt. Hierbij werd de bovenste laag van het wandelpad verpulverd en weer aangedrukt. Het doel was om oneffenheden te verhelpen en te voorkomen dat er nieuwe grote kuilen en scheuren ontstaan in de toekomst.

De paden zijn aangepakt in het kader van een kwaliteitsimpuls van de paden in de Balij. Er is van te voren getest, het teststuk was goed. Maar bij de werkzaamheden bleek dat elk pad anders is. Dat komt omdat de hardheid van de ondergrond verschilt. Sommige paden gingen goed qua werkzaamheden, op andere paden ging de machine kapot. Sommige paden zijn na het werk een beetje zachter waardoor ze moeilijker te belopen of met een rolstoel toegankelijk zijn. Wij vinden het vervelend dat een aantal doelgroepen nu niet optimaal kunnen genieten van de Balij, want het was juist de bedoeling om de toegankelijkheid te vergroten. Grotendeels van de paden zijn inmiddels naar wens, voor ongeveer 30% van de paden zijn verbeterwerkzaamheden wenselijk; helaas liggen deze paden voornamelijk aan het begin van de Balij (t.h.v. Zoetermeer).

Om u op de hoogte te houden van de stand van zaken, hebben wij voor u dit blog. Onderstaand zal steeds de meest recente informatie worden gepubliceerd.

Update 15 december (laatste update)

Allereerst, bedankt voor uw geduld. Inmiddels zijn alle werkzaamheden omtrent dit traject afgerond en is dit de laatste update van dit blog.

De tweede ronde van het frezen en aantrillen, van de paden die niet het gewenste eindresultaat hadden, is in november uitgevoerd. Zoals de paden er nu bij liggen is het eindresultaat. We gaan nu  de periode in dat de pas bewerkte paden moeten stabiliseren. Een voordeel is dat de paden nu voor de herfst en winter afgerond zijn. Na een herfst en winter binden de materialen in het pad zich beter en wordt de fijne fractie vermengd met meer organisch materiaal (blad). De paden zullen aankomende zomer al een stuk minder stuiven.

Momenteel werken wij aan een “werk in uitvoering” pagina op de website www.staatsbosbeheer.nl, deze komt in december online. Op deze pagina vind u alle informatie omtrent de kwaliteitsimpuls.

Update 11 november

De aannemer heeft laten weten dat de werkzaamheden 15 november van start gaan. De paden die niet het gewenste eindresultaat hebben worden dan opnieuw gefreesd en aangetrild. Wij streven naar het resultaat van het proefpad (zie foto bij update 15 juli). U kunt enige overlast ondervinden in de vorm van geluidshinder of versperring van een pad; er worden geen paden afgezet.

Update 15 september

Inmiddels hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen Staatsbosbeheer en de aannemer over het eindresultaat van het proefpad. Beide partijen ervaren het proefpad als geslaagd. Dit betekent dat de paden die zijn gefreesd, maar niet het gewenste eindresultaat hebben, opnieuw worden gefreesd en aangetrild. Het proefpad laat zien dat door nogmaals te frezen en te trillen, het pad iets steviger wordt en de grotere stukken steen kleiner worden gemaakt. Wel blijft het pad iets zachter dan de vorige halfverharding.

Eind oktober gaat de aannemer opnieuw de Balij in met de wegenfrees en de trilwals. De paden die niet het gewenste eindresultaat hebben worden dan opnieuw gefreesd en aangetrild. Wij streven naar het resultaat van het proefpad (zie foto in onderstaande update). U kunt enige overlast ondervinden in de vorm van geluidshinder of versperring van een pad; er worden geen paden afgezet. U kunt een volgende update medio eind oktober verwachten.

Update 15 juli

Dinsdagochtend 13 juli is de eerste stap van de herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Door middel van een wegenfrees en een trilwals is een proef uitgevoerd op een van de paden. De proef bestond uit het opnieuw frezen en aantrillen van de toplaag; dit moet het bindmiddel in de gefreesde toplaag activeren en het pad steviger maken. Na de zomervakantie zal Staatsbosbeheer, de aannemer en de verhardingsleverancier weer aan tafel zitten om het vervolg te bespreken. In de tussentijd zullen alle drie de partijen het “proefpad” met regelmaat controleren.

Voor de proef is gebruik gemaakt van een wegenfrees (combinatie van een tractor met freesbak) en een trilwals. De wegenfrees schraapt – met een 2.5 ton zware freesbak – de bovenste laag van het pad en verpulvert deze tot een fijne fractie. De trilwals rijdt achter de wegenfrees aan en trilt – met een 4000 kilo zware wals – de fijne factie aan. Tijdens het trillen wordt de grotere fractie naar beneden getrild, waardoor de fijne fractie aan de oppervlakte blijft liggen.

Door het pad te frezen en aan te trillen wordt het bindmiddel in de vrijgekomen fractie geactiveerd. Dit bindmiddel – dat zich al in het materiaal bevindt – zorgt ervoor dat de paden uitharden in combinatie met vocht en tijd. Het pad waar de proef op is uitgevoerd (zie onderstaande afbeelding) ligt er momenteel strak bij, maar zal nog iets losser worden. Om een beeld te krijgen van de uitvoering, kunt u de video boven aan dit blog bekijken.

Update 7 juli

Sinds de laatste update hebben er meerdere gesprekken tussen Staatsbosbeheer, de aannemer en een verhardingsleverancier plaatsgevonden. Het resultaat is dat begin juli gestart wordt met een proef. De proef zal bestaan uit het opnieuw doorfrezen en walsen van een stuk pad. Hiermee hopen we de grotere stukken te breken en kleiner te maken, wat vervolgens ook moet resulteren in een betere binding van het materiaal en dus een stabieler pad. Bij succes wordt de proef uitgevoerd over de resterende paden die verbetering behoeven. Mocht de proef niet slagen, dan zal Staatsbosbeheer opnieuw aan tafel zitten met de aannemer om te zoeken naar een oplossing voor de resterende paden.

Vanuit de recreant zijn zorgen over asbest in een pad geuit. Op kaarten hebben wij geen asbest op het “verdachte” pad teruggevonden. Ter controle heeft een extern bedrijf een aantal monsters genomen van het pad. Het resultaat van de monsters bevestigen de informatie op de kaarten. Van vrijgekomen asbest, door werkzaamheden aan de paden, is dus geen sprake.

Juni

Momenteel ontvangen wij veel wisselende geluiden over het resultaat van de opgeknapte paden. Graag nemen wij u kort mee in het proces.

Medio 2009/2010 zijn de paden voorzien van een nieuw en destijds experimenteel materiaal (een soort duomix) met als resultaat harde paden die lang zeer goed toegankelijk waren. Nu, een aantal jaar laten, begon de toplaag af te brokkelen waardoor de paden niet meer veilig waren voor een aantal gebruikersgroepen. Het materiaal van de paden is in natuurgebieden niet veel toegepast waardoor maar een beperkte kennis beschikbaar is bij de deskundige aannemers. In 2020 is er daarom een eerste proef gedaan om de toplaag te frezen en weer aan te trillen. Dit had een zeer goed resultaat en had als voordeel dat dit een betaalbare optie is.

Voor het starten van de impuls hebben wij de alternatieven in kaart gebracht, door de harde ondergrond was slechts één andere optie mogelijk: het geheel verwijderen van de huidige paden en deze opnieuw aanleggen. Zoals u zult begrijpen is dit een zeer kostbare onderneming. Er is ook overwogen om de paden te overlagen en deze zo te egaliseren, na een gesprek met de aannemer is gebleken dat dit geen verstandige optie zou zijn doordat een ander materiaal moeilijk hecht aan het huidige materiaal. In overleg met diezelfde aannemer is er dus voor gekozen om de reeds uitgevoerde maatregel (frezen en aantrillen) op alle paden toe te passen.

De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond, maar met wisselend resultaat. De oorzaak hiervan is het verschil in hardheid van de paden; er lijkt gebruik gemaakt te zijn van verschillend materiaal waardoor sommige paden onder de toplaag keihard zijn. Een groot gedeelte van de paden zijn geworden zoals bedoelt: Egale paden met een kleine fractie aan halfverharding, die na de afgelopen regenbuien stevig en goed toegankelijk zijn (ook voor minder-validen). Een behoorlijk aandeel van de paden behoeven nog aandacht; de onderlaag was zeer hard waardoor de freesmachine er twee maal overheen moest. Hier is een iets grovere fractie aan halfverharding ontstaan, waardoor de paden minder stevig zijn geworden dan gewenst. Na constatering hebben wij meerdere overleggen gevoerd met de deskundige aannemer. Hierbij was het advies om minstens nog 3-5 weken te wachten, zodat de paden nog steviger kunnen worden na de nodige regenbuien. In deze periode zitten wij nog en is het voor ons afwachten of dit voldoende is om de paden weer goed genoeg te krijgen of dat er nog aanvullende maatregelen nodig zijn. Wij blijven de situatie dan ook scherp in de gaten houden en controleren meerdere keren per week de status. Hierover blijven wij in nauw contact met de aannemer. Zij zijn immers de deskundigen.

Wij doen dus nog even een beroep op uw geduld en begrip voor de situatie. Ons gezamenlijk doel is het verbeteren van de paden zodat eenieder van dit prachtige gebied kan blijven genieten. Eventuele vorderingen in het proces worden gepubliceerd op onze Facebookpagina “Staatsbosbeheer Hof van Delfland”, mocht u structureel op de hoogte willen blijven van onze werkzaamheden en eventuele persberichten? Stuur dan een mailtje naar hofvandelfland@staatsbosbeheer.nl met in het onderwerp “maillijst Balij”.

April

De Balij mag de aftrap van de kwaliteitsimpuls op zich nemen. Vanaf 12 april start een aannemer in opdracht van Staatsbosbeheer met het opknappen van wandelpaden. De werkzaamheden duren naar verwachting 7 werkdagen, zonder tegenslagen. Tijdens de werkzaamheden blijft de Balij  toegankelijk, wel dient er voldoende afstand bewaard te worden tot de machine.

In totaal wordt er maar liefst 10,2 kilometer aan wandelpaden opgeknapt. Hierbij wordt de bovenste laag van het wandelpad verpulverd en weer aangedrukt. Dit verhelpt de huidige oneffenheden en voorkomt dat er nieuwe grote kuilen en scheuren ontstaan in de toekomst. De werkzaamheden duren naar verwachting 7 werkdagen die zijn opgesplitst in 3 fasen. De eerste fase is het stuk Floriadebos waar zal worden gestart, vervolgens werkt de aannemer zich richting de Katwijkerlaan (Pijnacker Nootdorp). Gedurende de werkzaamheden blijft het gebied vrij te bewandelen. Aan de ingangen van het gebied worden “Werk in uitvoering” borden geplaatst om u te attenderen op de werkzaamheden.

reageren

geef een reactie

 • B.Bethlehem
  24 november 2021 om 09:54

  De nieuwe paden zijn prachtig. Maar worden verpest door paarden die erover heen denderen. Schandalig! Er zijn genoeg ruiterpaden in het Balij. Maar nee….ze moeten zonodig de nieuwe wandelpaden kapot maken.
  Kan er contact gelegd worden met de manege om dit te stoppen?
  Mvg

  • Daniëlle
   24 november 2021 om 17:15

   De paarden van de Balijmanege lopen al een paar maanden niet meer in het bos. Daarnaast rijden zij altijd op de ruiterpaden. Er zijn genoeg andere stallen in de omgeving die grenzen aan het Balij. Waarschijnlijk bent u geen ruiter? Als u namelijk op de ruiterpaden zou rijden, zult u merken dat deze, vooral in het najaar en de winter, in hele slechte staat verkeren. Paardenbenen lopen zo makkelijk blessures op. Ik begrijp best dat ruiters uit het oogpunt van de gezondheid van hun paarden slechte stukken op de ruiterpaden mijden en een alternatieve route nemen.

  • P Huizing
   2 april 2023 om 16:56

   Het eerste strandje vanaf de parkeerplaats is volgens mij een hondenstrandje waar geen paarden mogen komen.
   Bij deze de vraag of dat correct is.
   Het gebeurt dat er paarden zijn, waardoor sommige honden niet los kunnen (zwemmen)
   Ook ligt er soms paardenpoep die niet geruimd wordt.
   Als het inderdaad verboden is voor paarden, kan er dan een bordje geplaatst worden?

 • Heleen
  20 november 2021 om 16:26

  Nu het Balijbos wat ouder is. Gaat het eindelijk een beetje op een bos lijken. Nu lees ik in een nieuwsbericht dat er gedacht wordt over het asfalteren van de paden als deze laatste methode niet werkt. Dit zou dat gevoel weer compleet om zeep helpen. Ik hoop echt dat dat niet zal gebeuren. Overigens vroeg ik mij net als andere hondeneigenaren af wat voor materiaal er gebruikt is voor de veiligheid van de honden. Misschien is het leuk als er bij de ingangen een bordje geplaatst wordt met war info over de werkzaamheden.

 • Fons de Greef
  16 september 2021 om 16:17

  Het grootst deel van het pad is een stuk verbeterd. Op de video is duidelijk te zien dat randen niet behandeld worden, dit ziet er lelijk en niet natuurlijk uit en de honden vinden dit ook niet fijn! Ben benieuwd of hier nog wat aan gedaan zal worden.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog