www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Herplant Bieslandse bos en opknappen speelbossen van start

5 februari 2019 Boswachter Lieke Verhoeven in Zuid-Holland

Door kinderen uit de omgeving is mee nagedacht over nieuwe ideeën voor in de speelbossen

Eind januari zijn we gestart met het planten van nieuwe bomen en struiken in het Bieslandse bos. Na de boswerkzaamheden in het najaar van 2018, waarbij veel zieke essen zijn weggehaald, wordt het bos nu voor een groot deel opnieuw ingeplant. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het opknappen van speelbos de Biesbush, waar eind 2017 samen met kinderen uit de buurt is nagedacht over nieuwe ideeën voor het speelbos. Ook het speelbos in de Balij wordt gelijktijdig opgeknapt. De werkzaamheden zijn naar verwachting begin april 2019 klaar. Half maart organiseert Staatsbosbeheer ook een plantdag in het Bieslandse bos, voor iedereen die ook een steentje wil bijdragen aan de herplant. Lees hier onderaan het blog meer over!

Met een klein kraantje worden de gaten gegraven waar de boompjes in worden gezet

Nieuwe bomen

Door het weghalen van zieke essen, besmet met de schimmelziekte essentaksterfte, zijn veel open plekken in het bos ontstaan. Deze open plekken planten we grotendeels opnieuw in met nieuwe bomen en struiken. Op sommige plekken behouden we juist openheid, voor meer diversiteit in het landschap. Er komt een grotere variatie aan boom- en struiksoorten waaronder wilg, linde, els, meidoorn en vuilboom. Meer variatie is goed voor de biodiversiteit, en ook voor de bezoekers aan het bos is meer afwisseling aantrekkelijk. De herplant wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het Nationaal Bossenfonds en Trees For All.

Opknapbeurt voor speelbossen de Biesbush en de Balij

Eind 2017 is boswachter Lieke met kinderen uit de omgeving van het Bieslandse bos en de Balij naar buiten gegaan met stiften en papier, met de vraag of ze nog leuke ideeën voor de speelbossen hadden. De gekste ideeën kwamen naar boven: van een kabelbaan tussen de boomtoppen tot een huisje voor de boswachter. De landschapsontwerper heeft van al deze plannen een vernieuwd ontwerp gemaakt. Helaas kunnen we niet alle ideeën uitvoeren, maar de speelbossen krijgen wel een flinke opknapbeurt! Er komen onder andere nieuwe bruggetjes, stapstenen in het water en meer spannende paadjes. Het opknappen van de speelbossen is mogelijk door een financiële bijdrage uit het Groenfonds van Staatsbosbeheer en Dunea en de Landschapstafel.

Schets van de aanpassingen in speelbos de Biesbush. De cijfertjes en letters staan voor verschillende elementen zoals stapstenen, boomstammetjes etc.

 

Ontwerp voor het speelbos in de Balij

Werk in uitvoering

Tijdens de werkzaamheden sluiten we stukken bos en paden tijdelijk af. Staatsbosbeheer vraagt bezoekers deze afsluitingen te respecteren voor eigen veiligheid.

Plant je eigen boom!

Ook altijd al een keer een boom willen planten? Dit is je kans! Op zaterdag 16 maart organiseert Staatsbosbeheer tijdens NL Doet een plantdag voor iedereen uit de omgeving. Zo kan je je steentje bijdragen aan de toekomst van het Bieslandse bos. Aanmelden is gewenst en kan via de website van NL Doet.

 

reageren

geef een reactie

  • Ingrid
    15 maart 2019 om 17:58

    Kom allemaal op 16 maart bomen planten en zaadbommetjes gooien!
    Tot morgen 16 maart!!!!!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog