www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Kapwerkzaamheden populieren in Kraaiennest

4 mei 2018 Boswachter Lieke Verhoeven in Zuid-Holland

De laan populieren in het Kraaiennest

Staatsbosbeheer Hof van Delfland start eind mei met kapwerkzaamheden in het Kraaiennest in Maasland. De populieren die in het gebied staan moeten worden gekapt vanwege hun leeftijd. De volgroeide bomen takelen flink af en kunnen een gevaar vormen voor de bezoekers van het gebied, omdat er spontaan takken naar beneden kunnen vallen. De werkzaamheden nemen naar verwachting een aantal weken in beslag. Plaatselijk kan er overlast ontstaan, doordat de parkeerplaats aan de van der Houckweg wordt afgesloten. Ook kunnen doorgaande fietspaden tijdelijk worden afgesloten, waarvoor ter plaatse omleidingen worden aangegeven.

Takken breken plotseling af, deze foto is genomen september 2017

Onveilige situatie

Een populier is een snelgroeiende boomsoort, waardoor deze vaak wordt aangeplant om snel een bos of bomenlaan van formaat te creëren. Doordat de soort snel groeit, is deze echter ook minder sterk dan bijvoorbeeld een eik, die dan ook meer tijd nodig heeft om tot hetzelfde formaat te groeien als een populier.

De bomen in het Kraaiennest zorgen nu voor een onveilige situatie, doordat de bomen plotseling takken kunnen verliezen. Op de stormachtige dagen in de afgelopen maanden zijn grote takken uitgebroken. Sommige takken bleven nog half hangen in de bomen, anderen vielen meteen omlaag. We willen in ieder geval niet het risico lopen dat er ongelukken gebeuren door uitvallende takken.

 

Een uitgevallen tak begin april dit jaar

Daarom is in samenspraak met Recreatieschap Midden Delfland besloten de populieren weg te halen. Voorafgaande aan deze beslissing is uitvoerig overleg gepleegd met de gemeente Midden-Delfland, gemeente Westland en organsisaties uit het Weidevogelpact Midden Delfland.

 

Herinrichting

Met de verschillende partijen wordt nu nagedacht over de herinrichting van het Kraaiennest. Er worden weer bomen terug geplant, maar welke soort en hoe het gebied precies wordt ingericht is nu nog niet bekend. Het gebied zal in ieder geval zijn recreatieve functie voor de omgeving behouden.

 

 Zorgvuldig en duurzaam beheer

Staatsbosbeheer werkt met zorg voor plant en dier. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Ook wordt er niet méér geoogst, dan er bijgroeit. De werkzaamheden zijn gepland tegen het einde van het broedseizoen. Werkzaamheden in het broedseizoen zijn niet wenselijk, maar wel toegestaan als er bijvoorbeeld sprake is van een veiligheidsrisico. Voorafgaand aan de kap is er een ecologisch onderzoek uitgevoerd, waarbij geen nesten van vleermuizen of vogels zijn gevonden. Direct voordat de werkzaamheden van start gaan wordt er nog geen laatste check uitgevoerd. Indien er dan alsnog een nest in een boom gevonden wordt zal de boom blijven staan, en wordt hier omheen gewerkt.

 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Volg Staatsbosbeheer Hof van Delfland op Facebook (@StaatsbosbeheerHofvanDelfland) en op Twitter (@boswachterLieke) voor de laatste informatie.

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog