www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Inloopavond over essentaksterfte en bosbeheer in de Kerkpolder

17 januari 2019 Boswachter Lieke Verhoeven in Zuid-Holland

Dit najaar start Staatsbosbeheer Hof van Delfland met boswerkzaamheden in de Kerkpolder in Delft. We halen door de ziekte essentaksterfte aangetaste essen weg en tegelijkertijd maken we door middel van een dunning meer ruimte tussen de bomen. In aanloop op de werkzaamheden, die naar verwachting medio augustus/september 2019 starten, worden zorgvuldige voorbereidingen getroffen in nauw overleg met de gemeente Delft. Om de omgeving zo goed mogelijk te betrekken organiseren we op 5 februari een inloopavond voor alle geïnteresseerden.

Inloopavond

Om de omwonenden van en betrokkenen in de Kerkpolder zo goed mogelijk te informeren organiseren we op dinsdag 5 februari van 19:00 tot 21:00 een informatiebijeenkomst bij Partycentrum Onder Ons. Hier kunnen geïnteresseerden in gesprek met de betrokken boswachters van Staatsbosbeheer over de werkzaamheden. De boswachters geven hier uitleg over essentaktsterfte, bosbeheer en de maatregelen die daarbij horen. Ook blikken we vooruit naar de herplant, bijvoorbeeld welke soorten bomen en struiken worden terug geplant. Aanmelden voor de inloopavond is niet nodig.

 

Een door de schimmelziekte aangetaste tak van een es

Zieke essen

De es gaat in Nederland massaal dood als gevolg van de schimmelziekte essentaksterfte. De es herstelt niet van deze ziekte, die in een steeds hoger tempo toeslaat in Nederland. De zieke essen kunnen gemakkelijk omvallen. Daarom gaat Staatsbosbeheer in opdracht van Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG, voorheen Recreatieschap Midden-Delfland) de zieke essen weghalen om de risico’s te beperken en zo te zorgen voor een veilig gebied voor bezoekers.

Zorgvuldig bosbeheer

In februari selecteren we de bomen die in de tweede helft van 2019 weggehaald worden. Gezonde essen die nog niet aangetast lijken en buiten het valbereik van paden en wegen staan laten we waar mogelijk staan. In de delen waar we gaan dunnen, worden bomen die ruimte gaan maken voor andere bomen, zorgvuldig geselecteerd. We houden hierbij rekening met dieren en planten die er in het bos leven. Bomen die moeten blijven staan, krijgen blauwe stippen. Bomen we weg gaan halen, worden voorzien van oranje stippen. Dit noemen we blessen. We volgen hierbij de gedragscode zorgvuldig bosbeheer.

Herplant

Na de werkzaamheden starten we zo snel mogelijk met de herplant van het gebied. Daar waar open ruimtes in het bos ontstaan door de werkzaamheden zorgen we voor nieuw en gevarieerd bos door het planten van bomen. Op sommige plekken laten we begroeiing spontaan opkomen. Bij de herplant kiezen we voor een gevarieerd aantal soorten bomen en struiken, wat bijdraagt aan een hogere biodiversiteit en de beleefbaarheid van het gebied. Daarnaast is dit nodig om het bos toekomstbestendig en gevarieerd te houden zodat ziektes en plagen minder kans krijgen. Het duurt enige jaren voordat het bos weer helemaal volgroeid is.

Door de essentaksterfte dreigt er een waardevolle inheemse boomsoort uit het Nederlandse landschap en uit de bossen te verdwijnen. We zijn als beheerders heel zuinig op de resterende, nog gezonde essen. Bomen die niet zijn aangetast door de ziekte worden waar mogelijk gespaard tijdens de werkzaamheden. Daarnaast onderzoeken wij samen met wetenschappers en kwekers of van de gezonde essen resistente bomen gekweekt kunnen worden om de es voor mens en natuur in Nederland duurzaam te behouden. Op de korte termijn is er echter geen oplossing voor de essentaksterfte.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte, of neem contact op met mij (l.verhoeven@staatsbosbeheer.nl)!

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog