www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Wat gebeurt er in het Lage Bergse Bos

14 februari 2019 Dick in Zuid-Holland

Zonsondergang Lage Bergse Bos

Dit jaar en de komende jaren staat er heel veel te gebeuren in het Lage Bergse Bos. In februari is Staatsbosbeheer in opdracht van het recreatieschap Rottemeren begonnen met het verwijderen van de essen die ziek zijn door de essentaksterfte. Tegelijkertijd vindt er regulier bosonderhoud en verjongingskap plaats. Ook is bouwcombinatie De Groene Boog in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met de aanleg van de A16. Al deze projecten hebben de komende tijd een flinke impact op het gebied en omgeving. Door de werkzaamheden zoveel mogelijk tegelijkertijd uit te voeren beperken we de overlast voor mens en natuur. Ondertussen wordt er gewerkt aan de kwaliteitsimpuls voor het hele Lage Bergse Bos door Staatsbosbeheer. Dit resulteert uiteindelijk in een actueel en gevarieerder gebied. Waar nog meer te zien en te beleven valt.

Nieuwe rijksweg A16 van Rijkswaterstaat

Omdat er bijna dagelijks files staan op de A13 bij Overschie en de A20 tussen Kleinpolderplein en Terbregseplein legt Rijkswaterstaat een nieuwe weg aan. Hierdoor verbetert de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Rotterdam. Hij komt aan de noordoostrand van Rotterdam te liggen en verbindt het Terbregseplein met de A13. De weg loopt parallel aan de Molenlaan, en gaat door de zuidwestelijke rand van het Lage Bergse Bos heen.

Tunnel

In het Lage Bergse Bos komt de weg in een half verdiepte tunnel te liggen. De boven kant van het dak steekt uiteindelijk enkele meters boven het maaiveld uit. In 2022 is de tunnel klaar en wordt een laag grond over het tunneldak en taluds aangebracht. Vervolgens wordt het dak opnieuw ingericht met bomen, struiken, speelweides, wandel- en fietspaden. Bij de inrichting van het tunneldak door Rijkswaterstaat is er rekening gehouden met het ontwerp van de kwaliteitsimpuls. Voor meer informatie over de aanleg van de A16 kunt u kijken op de site van Rijkswaterstaat www.a16rotterdam.nl .

Essentaksterfte en bosonderhoud

Staatsbosbeheer voert de komende periode ook werkzaamheden uit in het Lage Bergse Bos. Het gaat om het verwijderen van essen die ziek zijn als gevolg van de essentaksterfte. Daarnaast vindt ook het reguliere bosonderhoud en de verjongingskap plaats. Hierbij worden bomen en struiken weggehaald om anderen de kans te geven verder te groeien.

Herplant

In gedeelten waar open plekken ontstaan planten we tussen november 2019 en maart 2020 nieuwe bomen en struiken. In sommige vakken proberen we komende maart al te herplanten. Zo hebben we zo snel mogelijk weer nieuw bos. Door meer soorten bomen en struiken te planten werken we toe naar een betere bosstructuur en grotere biodiversiteit.

Impact

We kunnen ons goed voorstellen dat mensen schrikken van de impact van de werkzaamheden. Maar in een druk recreatiegebied als de Rottemeren kunnen we ons domweg niet permitteren, dat bomen spontaan omvallen of takken verliezen. Essen kunnen wel 25 meter lang worden en vallen daardoor in een gebied als de Rottemeren bijna altijd wel op een ruiter-, fiets- of voet-pad, weg of parkeerplaats. Daarnaast ontkomen we er niet aan, om af en toe bosonderhoud en verjongingskap uit te voeren. Dit doen we om de bossen gezond en vitaal te houden.

Financiën

De essentaksterfte levert Staatsbosbeheer geen financiële voordelen op. Sterker nog het kost geld. De opbrengsten van het hout dekken de kosten van de kap, de herplant en het opknappen van de paden niet. Bovendien is er vanwege de essentaksterfte, die in heel Nederland heerst, een grotere vraag naar bosaannemers en plantgoed. Ook komt er veel essenhout op de markt. Dit betekent hogere kosten en lagere opbrengsten. Daarnaast geldt voor de Rottemeren ook nog eens dat alle inkomsten ten goede komen aan het recreatieschap Rottemeren, die overigens ook alle kosten voor haar rekening neemt.

Veiligheid voorop

Anders dan soms gesuggereerd wordt, is er geen ander belang bij de kap van de essen dan de veiligheid van de recreant. Meer informatie over de essentaksterfte kun je lezen in mijn voorgaande blogs, www.boswachtersblog.nl/zuid-holland/2018/09/07/aanpak-essentaksterfte-in-bleiswijkse-zoom-in-volle-gang/  en  www.boswachtersblog.nl/zuid-holland/2018/04/11/essentaksterfte-in-de-rottemeren/ . Daarnaast is er veel informatie beschikbaar over de essentaksterfte op  www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte .

Kwaliteitsimpuls voor een toekomst bestendig gebied

Recreatieschap Rottemeren gaat in de komende jaren het Lage Bergse Bos aantrekkelijker maken voor de recreant. Het bos wordt beter aangepast aan de vraag van de huidige bezoeker met meer eigentijdse recreatievoorzieningen. Zoals een belevingspad, fitnessroute en extra speeltoestellen in speelpolder de Bergse Vallei. De kwaliteitsimpuls beoogt een gevarieerder gebied waar meer te zien, te beleven en te ontdekken is. Afgelopen november is een visie en schetsontwerp gepresenteerd. Het definitieve ontwerp verwachten we deze zomer. Bij het ontwerp proces zijn de gemeenten Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas betrokken. Ook bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in het Rottemeren gebied hebben meegedacht. Eind 2019 gaat de schop de grond in.

Bereikbaarheid van het Lage Bergse Bos

Staatsbosbeheer probeert tijdens de aanpak van de essentaksterfte en het regulier onderhoud het Lage Bergse Bos zoveel mogelijk open te houden voor het publiek. Tijdens de werkzaamheden kunnen wandel-, fiets- en paarden-paden tijdelijk afgesloten worden. Na afloop kunnen paden minder goed begaanbaar zijn doordat ze beschadigd zijn door het werkverkeer.  Na afloop van de werkzaamheden herstellen we de paden weer zo snel mogelijk.

Gedurende de aanleg van de A16 door Rijkswaterstaat blijft het Lage Bergse Bos grotendeels toegankelijk. Bezoekers kunnen het tracé oversteken via het Wezelpad en Reeënpad. Een deel van de paden worden afgesloten. Rondom het werkterrein worden bouwhekken en verkeersborden geplaatst. Ook voor autoverkeer blijft Het Lage Bergse Bos tijdens de aanleg van de A16 bereikbaar.

Tot slot

De komende jaren kunnen we er helaas niet omheen dat er hinder ontstaat vanwege de vele werkzaamheden die plaatsvinden in het Lage Bergse Bos. Maar uiteindelijk zal er weer een fraai nieuw gebied liggen met veel groen en natuur waar het fijn recreëren is voor de komende generaties.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog