www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Feestelijke ondertekening natuurinclusieve landbouw in De Balij

25 juni 2019 Boswachter Lieke Verhoeven in Zuid-Holland

In natuur- en recreatiegebied de Balij tekende Staatsbosbeheer vandaag een samenwerkingsovereenkomst met Hoeve Biesland. Deze samenwerking maakt deel uit van een groot landelijk project van 40 experimenten die Staatsbosbeheer en het ministerie van LNV met boeren aangaan om natuurinclusieve landbouw te stimuleren. Belangrijk deel van de overeenkomst is dat Hoeve Biesland delen van natuur – en recreatiegebied De Balij gaat pachten van Staatsbosbeheer. Hierdoor krijgt de hoeve meer ruimte om te boeren, de huidige bedrijfsvoering te extensiveren en helpt zo tegelijkertijd Staatsbosbeheer met het natuuronderhoud in de Balij. In eerste instantie gaat het om een overeenkomst van 2 jaar, waarna de partijen bepalen of deze nieuwe werkwijze voor beiden werkbaar is. Daarna kan worden overgegaan op een langdurige overeenkomst van 12 jaar. Bij de feestelijke ondertekening waren betrokken partijen uit de omgeving aanwezig, waaronder wethouder Hennevanger van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Schaapsherder Peter geeft uitleg over het beheer met zijn kudde schapen

Buren

De biodynamische boerderij Hoeve Biesland in het buitengebied tussen Delft en Pijnacker-Nootdorp werkt met 150 melk- en kalfkoeien, 70 stuks jongvee, 150 ossen, 30 kippen, 2 paarden en 60 schapen. Sinds 2015 staan de koeien in een potstal op 100% natuurgras. Naast het leveren van duurzame melk, vlees, groenten en brood zet de boerderij zich ook in op het gebied van educatie en sociale werkvoorziening. Op een steenworp afstand van Hoeve Biesland ligt natuur- en recreatiegebied De Balij van Staatsbosbeheer. Het gebied telt 312 hectare en is vanaf de start van de Floriade in 1992 aangelegd. Het gebied trekt veel gezinnen, hondenbezitters, fietsers en ruiters uit Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp.

Aanpak

Kern van de overeenkomst is dat Hoeve Biesland 97 hectare land van De Balij gaat pachten van Staatsbosbeheer. Deze gronden worden toegevoegd aan het concept Boeren voor Natuur, waar de hoeve sinds 2007 bedreven mee is. Door de extra hectares kan de boerderij hier gras als voer voor haar vee oogsten en beschikt ze over meer grondstof voor haar potstal. Mooi aspect in het geheel is dat de kringloop gesloten wordt door maaisel uit de natuur te benutten als grondstof voor de potstal op de boerderij. Gevolg is dat het bedrijf meer draagkracht krijgt en zowel haar agrarische biodynamische bedrijf als haar maatschappelijke functies voor de regio kan bestendigen.

Staatsbosbeheer is voor haar natuurdoelstellingen gebaat bij een stabiel beheer van haar gebieden en gaat voor langdurige relaties en afspraken. Hoeve Biesland gaat nu op verschillende vlakken een bijdrage leveren aan het onderhoud in de Balij. Zo zijn er afspraken gemaakt over maaien en afvoeren, en het herstellen van de open ruimte te midden van struweel voor een betere geschikte leefomgeving voor vlinders en andere insecten. Verder zal ze recreatieve voorzieningen gaan bijhouden door middel van het maaien van wandelpaden en het vrij maaien van bankjes; het bijhouden van het vogelkijkscherm bij de Scheg en het schoon houden van bankjes en borden. Bij dit onderhoud wordt mensen die wat verder van de arbeidsmarkt afstaan, de zogenaamde hulpboeren, de gelegenheid geboden om mee te helpen. Deze bijdrage maakt dat het gebied extra maatschappelijke meerwaarde krijgt.

 

Natuur inclusieve landbouw

Dit is de vijfde samenwerkingsovereenkomst natuurinclusieve landbouw die Staatsbosbeheer tekent. Vorige week kwamen samenwerkingen met boeren uit Woerdense Verlaat, Tienhoven en Roderwolde rond. Vorig jaar was de eerste samenwerking een feit met een boer in Reeuwijk. Steeds meer boeren willen overschakelen naar een meer duurzame, minder intensieve manier van werken. Deze transitie vraagt tijd en inspanning, terwijl er ook brood op de plank moet blijven komen. Staatsbosbeheer wil hier vanuit zijn maatschappelijke taak én als verpachter van 50.000 hectare grond agrariërs de ruimte voor geven. De organisatie heeft er baat bij dat ze zijn natuurgebieden verpacht aan boeren die de natuur als onlosmakelijk onderdeel van hun bedrijfsvoering inzetten. Bovendien helpen de deelnemende boeren zo in de buurt van natuurgebieden de natuurkwaliteit te verhogen. De WUR monitort de projecten. Meer info over de werkwijze van Staatsbosbeheer met natuurinclusieve landbouw lees je op de website.

reageren

geef een reactie

  • Sabine
    26 juni 2019 om 17:17

    Hopelijk worden de ruiterpaden snel gemaaid. Ben zelfs bereid om te helpen als het materiaal beschikbaar wordt gesteld.

  • Wouter
    26 juni 2019 om 12:22

    Top, hopelijk komen er ook boerenlandvogels, zoals de veldleeuwerik en patrijs!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog