www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Boswachters-spreekuur in de Kerkpolder

1 augustus 2019 Boswachter Lieke Verhoeven in Zuid-Holland

Half augustus start Staatsbosbeheer met de eerder aangekondigde boswerkzaamheden in recreatiegebied de Kerkpolder in Delft. We gaan hier vooral zieke essen weghalen die zijn aangetast door de schimmelziekte essentaksterfte. Daarnaast voeren we regulier bosonderhoud uit, waarbij we door middel van een dunning meer ruimte tussen de bomen creëren. Tijdens de werkzaamheden zijn de boswachters 2 middagen aanwezig in de Kerkpolder om vragen te beantwoorden en uitleg te geven over het bosbeheer. Hierover lees je meer aan het einde van dit blog.

Zieke bomen worden gemarkeerd met een stip

Wat is er aan de hand?

De es gaat in Nederland massaal dood, als gevolg van de schimmelziekte essentaksterfte. De es herstelt niet van deze ziekte, en eenmaal aangetast en verzwakt kan de boom gemakkelijk omgevallen of takken verliezen. Staatsbosbeheer haalt in opdracht van Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG, voorheen Recreatieschap Midden-Delfland) de zieke essen weg om de risico’s te beperken en zo te zorgen voor een veilig gebied voor bezoekers.

Nu gezonde bomen vol ik het blad staan vallen de zieke bomen des te meer op

Wat gaat er gebeuren?

In enkele weken halen we de zieke essen uit de Kerkpolder en voeren we een dunning uit. Op een aantal plekken laten we de zieke essen staan, waar deze geen veiligheidsrisico vormen voor bezoekers. Met de dunning halen we enkele bomen uit het bos om meer groeiruimte en licht te creëren voor andere bomen. Voordat de werkzaamheden van start gaan vindt er eerst nog een flora en fauna check plaats, Staatsbosbeheer volgt hierbij de gedragscode zorgvuldig bosbeheer. Eerder dit jaar vonden de voorbereidingen voor de werkzaamheden plaats, bestaande uit het markeren van de bomen, gesprekken met betrokken partijen en de organisatie van een informatieavond.

Na de werkzaamheden in augustus wordt de Kerkpolder naar verwachting in oktober ‘opgeruimd’: de stapels stammen worden uit het gebied gehaald en takhout wordt versnipperd. Eventueel overgebleven takken worden op hopen geveegd. De herplant van het gebied gaat deze winter plaatsvinden.

Meer informatie en kaartmateriaal van de geplande werkzaamheden kan je vinden op de website van Staatsbosbeheer.

Respecteer de afsluitingen voor je eigen veiligheid

Wat merk je er van als bezoeker van het gebied?

Tijdens de werkzaamheden sluiten we fiets- en wandelpaden deels tijdelijk af. Dit wordt ter plekke aangegeven. De Kerkpolderweg blijft toegankelijk voor verkeer. We vragen bezoekers de afsluitingen te respecteren voor eigen veiligheid. Ook sluiten we een deel van de parkeerplaats ten westen van Partycentrum Onder Ons tijdelijk af tijdens de werkzaamheden.

 

Boswachters-spreekuur

Heb je vragen over de werkzaamheden, of over het bosbeheer? Kom dan langs op woensdagmiddag 14 en 21 augustus, van 16:00 tot 18:00 uur! Op de parkeerplaats naast Partycentrum Onder Ons zijn de boswachters aanwezig om vragen te beantwoorden en uitleg te geven.

 

De infokar van Staatsbosbeheer

 

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog