www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Start kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos

25 februari 2021 Dick in Zuid-Holland

Speelpolder Bergse Vallei

Staatsbosbeheer is in opdracht van het Recreatieschap Rottemeren gestart met de voorbereidingen van de kwaliteitsimpuls in het Lage Bergse Bos. Met deze kwaliteitsimpuls gaat het recreatieschap Rottemeren het Lage Bergse Bos nog aantrekkelijker maken voor recreanten en natuur. Vooruitlopend op het officiële startmoment worden er nu alvast een aantal voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Als corona geen roet in het eten gooit zal het officiële startmoment nog een feestelijk tintje krijgen, want er is veel geld, tijd en energie in dit project gestopt. Maar er is toch vooral ook lang op gewacht. Onzekerheid over het exacte tracé van de A16 zorgde voor uitstel.

Mede dankzij een extra bijdrage van de deelnemende gemeentes van het Recreatieschap kan er nu gestart worden het Lage Berge Bos op een hoog niveau in te richten. In 2015, toen het definitieve traject van de A16 eenmaal bekend was, is er al een eerste stap gezet in het realiseren van de kwaliteitsimpuls, waarbij de entree bij de Mollenplaats is opgeknapt, de Bergse speelvallei aangelegd en het restaurant de Bergse Plas vernieuwd is. Gezien het aantal bezoekers en positieve reacties, met veel succes.

Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos

Recreatieschap Rottemeren wil het recreatiegebied Lage Bergse Bos aantrekkelijker maken voor recreanten. Veel bezoekers vinden het bijzonder dat er vlak bij de stad zo’n bosrijk gebied ligt. Echter, sinds de aanleg in de jaren zeventig is het haast niet veranderd, terwijl het gebruik wel is gewijzigd. De kwaliteitsimpuls gaat zorgen voor een gevarieerder gebied waar meer te zien en te ontdekken is en waar je het bos nog meer kunt beleven. Met eigentijdse voorzieningen voor recreanten.

bosrand
Bosrand                                                                                                                                                         

Wat gaat er veranderen

Het Lage Bergse Bos bestaat uit drie karakters die worden versterkt en uitgebreid

  • In het Eilandenrijk gaan waterrijk bos en hogere en drogere gebieden elkaar afwissen. Er worden extra eilanden aangelegd die via kleine bruggetjes met elkaar verbonden zijn. Je kunt er struinen over kleine paadjes en de natuur ontdekken.
  • Spelen, relaxen, picknicken, en barbecueën kan in het Park. Gemaaid gazon, bloemrijk grasland met hier en daar een boom zorgen voor variatie. In het Park zijn twee restaurants, de molenstompen en speelvallei te vinden.
  • De Bosrand bestaat uit een robuust en gevarieerd bos. Het omarmd het Lage Bergse Bos. Hierin liggen de entrees naar het gebied en de parkeerplaatsen voor de bezoekers.
Eilandenrijk

Werkzaamheden     

De werkzaamheden vinden voorlopig alleen plaats op het Rundereiland. Met Natuur en Vogelwacht Rotta en de actiegroep “Stop de bomenkap Lansingerland” is een rondwandeling geweest waarbij de plannen zijn doorgesproken. Voor de aanleg van de waterpartijen wordt daar waar mogelijk, om de bomen heen gegraven. Zo sparen we zoveel mogelijk bomen.

De uitgegraven grond wordt verwerkt in de omgeving en hier en daar gebruikt om hoogteverschillen te accentueren. Hierdoor ontstaan er natte en droge delen die zorgen voor een grotere diversiteit aan soorten planten en dieren. Op sommige plekken blijven de gekapte bomen liggen als voedsel voor schimmels, bacteriën en allerlei insecten. De gekapte bomen worden ruimschoots gecompenseerd in de extra hectares bos waarin de kwaliteitsimpuls uiteindelijk voorziet.

Ontwerpplan 

Voorafgaand aan en tijdens het ontwerp van het plan zijn er veel inspraaksessies geweest met bewoners, gebruikers, ondernemers, gemeentes en andere stakeholders.  Voor meer informatie kunt u kijken op de projectpagina kwaliteitsimpulsLageBergseBos  van onze website.

Bij het ontwerp van het tunneldak van de A16, die door Rijkswaterstaat door het Lage Bergse Bos  wordt aangelegd, is er nauw rekening gehouden met de plannen van de kwaliteitsimpuls.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog