www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Geslaagde bewonersavond ‘Kwaliteitsimpuls Abtswoudse Bos’

29 oktober 2021 Boswachter Lisa Wassenaar in Zuid-Holland

Het is half acht woensdagavond, de kantine van sportvereniging Vitesse stroomt langzaam vol met belangstellenden uit de wijk Tanthof (Delft). De stemming zit er goed in. De medewerkers van Staatsbosbeheer en de gemeente Delft willen graag hun verhaal over de kwaliteitsimpuls Abtswoudse bos delen...

De bewoners uit de wijk kennen het gebied (hun achtertuin) op hun duimpje. Zij denken graag mee over de voorgestelde verbeteringen van de kwaliteitsimpuls. De ruim vijftig bezoekers kijken en luisteren geboeid naar de presentaties; de eerste vragen worden al gesteld, over het algemeen lijkt men enthousiast over de plannen. Het wordt een echt geanimeerd gesprek tussen bewoners, Staatsbosbeheer en de gemeente Delft. In vijf verschillende groepjes passeren een aantal thema’s: routes, speelbos, entrees, betrokkenheid van bewoners en beheer en ecologie. Over het algemeen vinden de bezoekers deze avond een positief initiatief; ze zijn erg te spreken dat Staatsbosbeheer en de gemeente Delft met de bewoners in gesprek gaan over het gebied. Er worden goede ideeën geopperd: QR codes die leiden naar meer informatie over flora en fauna, een parallelle kinderroute met opdrachten op het wandelpad en een nieuwsbrief met informatie uit het gebied. Tegelijkertijd uiten de omwonenden hun zorgen over parkeerdruk, vandalisme en een te intensief gebruik van het gebied. Mooi om te merken is dat een groepje aanwezigen zich zo betrokken voelt bij het gebied, dat zij graag aan de slag willen als vrijwilliger.

Groene woonomgeving

Bewegen in het groen en het zo makkelijk mogelijk bereikbaar maken voor de inwoners van Delft en omgeving, dat is wat Staatsbosbeheer en de gemeente Delft voor ogen hebben met de kwaliteitsimpuls van het Abtswoudse bos. De focus ligt hierbij op het verbeteren van de bruikbaarheid, bereikbaarheid, sociale veiligheid en beheerbaarheid van het gebied. Daarnaast zien de twee partijen graag een betere verbinding tussen de gebieden en naburige woonwijken, een doelstelling die goed past bij de ambitie van Staatsbosbeheer voor een Groene Metropool en die van subsidieverstrekker provincie Zuid-Holland, namelijk: het stimuleren van recreatiemogelijkheden om de hoek.

Diny Tubbing, stadsecoloog van Delft zegt: “Samen werken aan het verbeteren van de groene omgeving dicht bij huis, dat is waar wij het voor doen. Mensen wonen in Tanthof, omdat het een fijne, groene wijk is. Het feit dat het gebied in het bijzonder provinciaal Landschap Midden-Delfland ligt, geeft nog meer motivatie om er voor te zorgen dat er met veel aandacht wordt gewerkt aan de ruimtelijke kwaliteit, duurzame landbouw, biodiversiteit, recreatie en water en klimaat”.

Monique Banus, projectleider Kwaliteitsimpuls Abtswoudse bos bij Staatsbosbeheer: “Staatsbosbeheer wil – als leverancier van de groene ruimte nabij de stad – graag een substantiële bijdrage leveren aan deze opgaven en ambities. Groen heeft een positief effect op gezondheid en welzijn. Staatsbosbeheer kan en wil zijn terreinen meer inzetten voor gezondheid en fitheid van bezoekers. Met ons programma Groene Metropool willen we graag mensen vanaf hun voordeur via een groenblauw netwerk de buiten de stad gelegen natuur- en recreatiegebieden laten bereiken. De kwaliteitsimpuls Abtswoudse bos draagt hieraan bij”.

Beweegvriendelijk

De kwaliteitsimpuls focust op  de entrees, de bewegwijzering van een aantal wandelroutes en het opknappen en aantrekkelijker maken van deze routes voor bewoners uit Delft en omgeving, wandelaars, kinderen en gezinnen en ouderen. Een beweeg- en kindvriendelijke leefomgeving staat centraal. Denk hierbij aan een route die begaanbaar is voor personen die slecht ter been zijn, een familieroute of een uitdagende route die je langs alle mooie plekjes van het gebied brengt. De aanleg van een speelbos geeft kinderen meer mogelijkheden om buiten te spelen en de natuur te ontdekken.

Samenwerking

De kwaliteitsimpuls Abtswoudse bos is een initiatief van Staatsbosbeheer, waaraan de gemeente Delft meewerkt en die mogelijk wordt gemaakt met een financiële bijdrage van de provincie Zuid-Holland.

Vervolg

Staatsbosbeheer gaat nu aan de slag met het verwerken van alle input. Aan de hand van alle feedback dat is ontvangen wordt uiteindelijk het definitieve ontwerp vastgesteld. U kunt op de hoogte blijven door u aan te melden voor de maillijst. Dit doet u door een mail te sturen naar hofvandelfland@staatsbosbeheer.nl met in het onderwerp “maillijst Abtswoudse bos”.

Laat in een reactie onder het blog weten of u belangstelling heeft voor een vlog of video over de Kwaliteitsimpuls. Bij voldoende animo, kan deze worden gemaakt.

reageren

geef een reactie

 • Marcel Koelewijn
  16 november 2021 om 07:43

  Ik wordt graag op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen betreffende het Abtswoudsebos en heb ook zeker interesse in vlog en video betreffende de kwaliteitsimpuls. Ik zou graag afbeelding(en) van het plan ontvangen.

  • lwassenaar
   19 november 2021 om 12:08

   Beste Marcel,

   Ik heb u genoteerd op onze maillijst. Momenteel zijn we bezig met een beeldende podcast over de Kwaliteitsimpuls. Wij hopen desbetreffende informatie in week 48 te publiceren.

   Met vriendelijke groeten,
   Boswachter Lisa

  • Boswachter Lisa Wassenaar
   19 november 2021 om 12:08

   Beste Marcel,

   Ik heb u genoteerd op onze maillijst. Momenteel zijn we bezig met een beeldende podcast over de Kwaliteitsimpuls. Wij hopen desbetreffende informatie in week 48 te publiceren.

   Met vriendelijke groeten,
   Boswachter Lisa

 • Moeskops
  15 november 2021 om 22:51

  Zou graag op de hoogte worden gehouden

  • lwassenaar
   19 november 2021 om 12:09

   Beste Moeskops,

   Ik heb u genoteerd op onze maillijst. Momenteel zijn we bezig met een beeldende podcast over de Kwaliteitsimpuls. Wij hopen desbetreffende informatie in week 48 te publiceren.

   Met vriendelijke groeten,
   Boswachter Lisa

  • Boswachter Lisa Wassenaar
   19 november 2021 om 12:09

   Beste Moeskops,

   Ik heb u genoteerd op onze maillijst. Momenteel zijn we bezig met een beeldende podcast over de Kwaliteitsimpuls. Wij hopen desbetreffende informatie in week 48 te publiceren.

   Met vriendelijke groeten,
   Boswachter Lisa

 • J. de Haan
  29 oktober 2021 om 11:38

  Ik ben zeer geïnteresseerd in een vlog en video over de kwaliteitsimpuls.
  Is het mogelijk om mij een afbeelding van het plan zoals getoond op de bewonersavond te mailen?

  • Boswachter Lisa Wassenaar
   19 november 2021 om 12:10

   Beste J. de Haan,

   Momenteel zijn we bezig met een beeldende podcast over de Kwaliteitsimpuls. Wij hopen desbetreffende informatie in week 48 te publiceren. U kunt dan ook het voorlopig onderwerp vinden op het boswachtersblog.

   Met vriendelijke groeten,
   Boswachter Lisa

  • lwassenaar
   19 november 2021 om 12:10

   Beste J. de Haan,

   Momenteel zijn we bezig met een beeldende podcast over de Kwaliteitsimpuls. Wij hopen desbetreffende informatie in week 48 te publiceren. U kunt dan ook het voorlopig onderwerp vinden op het boswachtersblog.

   Met vriendelijke groeten,
   Boswachter Lisa

  • Jwinkelman
   12 januari 2022 om 12:30

   Wil graag opde hoogte blijven van dit project aangezien het vlak voor mijn flat gaat plaatsvinden. En ik zeer bezorgd ben over mijn vrije uitzicht en de rust

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog