www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Met woelmuisogen

8 december 2017 Boswachter Peter Maas in Aan Zee

De Noordse woelmuis is een bijzondere en zeldzame muis. Dit najaar werden een aantal maatregelen genomen om het deze soort beter naar de zin te maken. De werkzaamheden werden financieel ondersteund door de Provincie Zeeland.

De Noordse woelmuis is geen makkelijke jongen. Dat wil zeggen hij of zij is nogal kieskeurig. Het leefgebied moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo niet, dan kiest hij het hazenpad. Deze wat grote, donkere woelmuis zoekt het vooral in vochtige ruigtes, rietmoerassen. Die hebben we best wel veel in Zeeland, maar toch. De Noordse woelmuis is eigenlijk ook een ‘kruidje-roer-me-niet’ want nogal onverdraagzaam naar andere woelmuizen zoals Veldmuis of Aardmuis. Zodra die in de buurt komen kiest de Noordse woelmuis, alweer, het hazenpad.

Maar het is wel een heel bijzondere en zeldzame soort. Eentje die zelfs op Europees niveau speciale bescherming geniet. Wat kun je als beheerder doen om het deze muis naar de zin te maken? Niet heel veel helaas. Eén ding kunnen we wel: zorgen dat zijn leefgebied op orde is. Zorgen dat het moeras ook moeras blijft en niet dichtgroeit met bramen, wilgen of elzen. Afgelopen najaar gingen we aan de slag op de Haringvreter in het Veerse Meer. Ook onze collega’s van Natuurmonumenten namen maartregelen op de Middelplaten. Wilgen en elzenopslag werd over een oppervlakte van enkele honderden vierkante meters verwijderd. En dan blijft er rietmoeras of rietruigte over. En als wij proberen te kijken met woelmuisogen dan ziet dit er weer goed uit. Naast deze werkzaamheden werden beide gebieden, en ook de Goudplaat, onderzocht op het voorkomen van Noordse woelmuis. Zowel dit onderzoek als de werkzaamheden werden door de Provincie Zeeland financieel ondersteunt. Helaas zijn de voorlopige resultaten van het onderzoek niet hoopgevend. Er werden geen Noordse woelmuizen gevonden in het Veerse Meer. Wel Aardmuis en Veldmuis. Die mogen er natuurlijk ook zijn, maar dat ziet de Noordse woelmuis toch anders.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog