www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Afschot damherten Haringvreter hervat

6 november 2020 Margaret Boer in Aan Zee
damhert Haringvreter

Damhert op Haringvreter

Staatsbosbeheer heeft vandaag het verkleinen van het aantal damherten op de Haringvreter hervat. Vorig jaar zijn we hiermee reeds begonnen. De 150 dieren die uiteindelijk overblijven, spelen een belangrijke rol bij het “open” houden van het landschap. Daarnaast zijn de dieren kenmerkend voor het eiland en een extra reden voor vele duizenden watersporters het eiland in het Veerse Meer te bezoeken. Het afschieten van de dieren gebeurt zorgvuldig en met aandacht voor dierenwelzijn en de samenstelling van de overblijvende populatie.

Natuurschade

Het afschieten van de damherten op de Haringvreter is nodig en de enige reële oplossing. De van oorsprong kleine populatie is de laatste jaren immers explosief gegroeid. Daardoor brengen de herten schade toe aan de overige natuur op het eiland. Door hun graasgedrag zijn heel wat plantensoorten van het eiland verdwenen, komen andere niet meer tot bloei en zaadzetting. Dat heeft gevolgen voor de insecten en daarmee ook op insectenetende zangvogels. Bovendien wordt het bos in toenemende mate aangetast. Ook zwemmen de dieren van het eiland over naar het vasteland en zorgen daar voor landbouwschade. Bij het oversteken van wegen komt bovendien de verkeersveiligheid in het geding. Daarom is besloten het aantal damherten op het eiland te verkleinen.

Eiland afgesloten

Ondanks dat er vorige winter 387 dieren afgeschoten zijn, is het huidige aantal – circa 350 damherten – nog ver boven de uiteindelijk gewenste populatieomvang van 150 dieren. Vandaar dat er ook deze winter ingegrepen wordt. Wanneer de gewenste stand bereikt is, wordt bekeken of de negatieve effecten van de begrazing van de damherten op flora en fauna voldoende is teruggedrongen. Om veilig te kunnen werken is het eiland tot nader order voor het publiek gesloten.

Consumptie

Het vlees van de dieren is na een zorgvuldige keuring te koop voor consumenten en horeca via pietervanmeel.nl.

Foto Henk Jobse

reageren

geef een reactie

  • A. de Bruin
    7 februari 2021 om 09:51

    Vreselijk…..Geen woorden voor…..Welk beest zal de volgende zijn, waar we zo veel “last” van hebben door menselijk handelen en maar “weg” moet…. Hopelijk wordt hiervan geleerd, maar er is niks hardleerser, dan een mens.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog