www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Excursieschuur Boswachterij Westerschouwen blijft nog even gesloten

1 juli 2021 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

Excursieschuur Boswachterij Westerschouwen

Ondanks de verruimingen in het kader van het Coronavirus Covid-19 die de Rijksoverheid heeft aangekondigd, is besloten om de Excursieschuur bij de entree van de Boswachterij Westerschouwen nog niet open te stellen voor het publiek.

Beperkte ruimte

De Excursieschuur mag, volgens de laatste maatregelen, 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen, die op 1,5 meter van een andere bezoeker moet blijven. Door de beperkte oppervlakte van de schuur kunnen we maximaal twee personen ontvangen. In de praktijk zien we juist dat er vaak groepjes binnen druppelen, soms voor informatie, soms voor een bezoek aan het toilet. Sturing hierin zou veel van onze vrijwilligers vragen, als gastheer of gastvrouw wil je juist bezoekers welkom heten in plaats van weigeren.

Nieuwe kansen

Juist door de beperkingen die Corona met zich meebracht zijn we gaan nadenken over hoe het geven van informatie over de Boswachterij Westerschouwen veiliger kan, zowel voor onze vrijwilligers als ook voor de bezoekers van ons gebied. Die plannen worden nu verder uitgewerkt.

Ook het Kabouterpad blijft gesloten

Helaas, doordat de Excursieschuur nog gesloten blijft, kunnen ook de tasjes met benodigdheden voor het bezoeken van het Kabouterpad niet uitgegeven worden. Zelf op zoek gaan naar de kabouters die in de Boswachterij wonen kan natuurlijk altijd. Misschien kom je ze tegen of misschien zie je wel de damherten met hun kalfjes, hoor je de roepende spechten en ontdek je de enorme mierenhopen!

Kabouterpad Boswachterij Westerschouwen
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog