www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Project tijdelijke bescherming natuurlijke verjonging in de Boswachterij Westerschouwen

4 maart 2022 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

De Provincie Zeeland is voornemens om in de Boswachterij Westerschouwen twee bosvakken te  voorzien van tijdelijke wildrasters met als doel natuurlijke bosverjonging te stimuleren. Deze bosvakken in het noordelijke deel van de boswachterij met elk een oppervlakte van ongeveer 1 hectare, krijgen een wildraster waardoor wildvraat door met name de damherten wordt voorkomen. Hierdoor krijgen zaden van kruiden, struiken en bomen de kans om te ontkiemen en op te groeien.

Proef

Het uitrasteren van twee bosvakken is bedoeld als proef. Gedurende de komende jaren zal er gekeken worden of er voldoende jonge planten ontkiemen. Mocht dit niet zo zijn dan kan er voor gekozen worden om bomen en struiken aan te planten. Door de vraat van de vele damherten in de Boswachterij komen nu veel planten niet tot wasdom. Op veel plaatsen ontbreekt onderbegroeiing wat juist erg belangrijk is voor de vele bosvogels. We verwachten dat binnen deze twee bosvakken veel planten zich gaan ontwikkelen en de biodiversiteit in deze vakken enorm omhoog gaat. Zodra de plantengroei in de bosvakken hersteld is, zullen de rasters verwijderd worden.

Ringen

In de bosvakken worden enkele grote dennen geringd. Ringen is een maatregel waarbij een strook bast rondom de stam van de boom wordt verwijderd, inclusief het cambium. Hierdoor sterft de boom langzaam af en komt er geleidelijk aan meer licht op de bodem, wat weer kansen geeft voor jonge planten om te ontkiemen. Dode staande en liggende bomen leveren een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit en stabiliteit van het bosecosysteem.

Solitaire bomen

In de Boswachterij treft u ook solitaire bomen aan, beschermd tegen wildvraat door middel van gaas. Hierbij zijn jonge bomen die door natuurlijke verjonging zijn opgekomen, maar door het geknabbel van de herten zijn klein gebleven, in een raster gezet en mogen opgroeien tot grote bomen. Zodra ze een flink stuk boven het gaas zijn uitgegroeid en dus onbereikbaar zijn voor de damherten, wordt het gaas verwijderd.

Natuurherstelwerkzaamheden

Het aanbrengen van het wildraster om de twee bosvakken vallen onder het N2000-herstelprogramma van de Provincie Zeeland en zullen voor de start van het broedseizoen (15 maart 2022) afgerond moeten zijn.

reageren

geef een reactie

  • Paul en Alie Voorhaar
    4 maart 2022 om 10:18

    We zullen het op de voet gaan volgen. Leuk om het verschil te zien binnen en buiten het raster. Dat ringen zag ik ook in de buurt van Arnhem, begreep toen de bedoeling niet helemaal.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog