www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Ecotunnel onder de Kloosterweg, Nieuw-Haamstede – De voorbereidende fase

24 januari 2023 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

Ecotunnel onder het Verklikkerpad.

Een tunnel onder de Kloosterweg richting Nieuw-Haamstede? Waarom? Waar? Wie betaalt dat? Kunnen we Nieuw-Haamstede nog wel in en uit?
Op dit moment wordt er hard gewerkt door de Provincie Zeeland aan de voorbereidingen van inderdaad een ecotunnel onder de Kloosterweg om de natuurgebieden met elkaar te verbinden, waardoor er grote, robuuste natuurgebieden ontstaan. Dieren als amfibieën, reptielen, kleine zoogdieren (konijnen, marters en muizen) maar ook reeën en damherten maken gebruik van deze verbindingszone onder de weg door. Ook de grote grazers, de koeien en pony's van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, nemen deze tunnel om van het ene gebied naar het andere te trekken waardoor het natuurlijke kuddegedrag gestimuleerd wordt.

Provincie Zeeland is opdrachtgever

Het initiatief tot het plaatsen van een ecotunnel is genomen door de Provincie Zeeland. De financiële middelen komen uit de pot natuurherstel. Na de aanleg van de tunnel wordt Staatsbosbeheer de eigenaar hiervan, vandaar dat de boswachters van Staatsbosbeheer betrokken zijn bij de planvorming. Op dit moment kunnen aannemers inschrijven op het plan, waarbij van de schrijvers ook verwacht wordt om te kijken of de tunnel een ecologische meerwaarde kan hebben voor bijvoorbeeld vleermuizen. De vierkante tunnel (van 2 bij 2 meter) krijgt een pomp voor het afvoeren van het grondwater.

Robuuste natuurgebieden

De ecotunnel wordt een middel om te streven naar grotere aaneengeschakelde robuuste natuurgebieden en heeft dezelfde strekking als een ecoduct over een snelweg. Hoewel de Kloosterweg geen snelweg is, is het de enige toegangsweg richting een grote woonwijk en intensief recreatiegebied en vormt zodoende een barrière voor de uitwisseling van fauna. Deze ecotunnel zal een belangrijke ecologische verbindingszone worden en zodoende ook een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid voor mens en dier. Hierdoor zullen er minder slachtoffers vallen bij het oversteken van de Kloosterweg.

Werkzaamheden

Vermoedelijk zullen de werkzaamheden na het broedseizoen opgestart worden, meer duidelijkheid krijgen we hierover als de aannemer bekend is. De grond die vrijkomt bij het plaatsen van de tunnel wordt verwerkt in het terrein. Het verkeer van en naar Nieuw-Haamstede wordt via een bypass geleid, iedereen kan ten aller tijden hun weg vervolgen al zal er enig ongemak te ervaren zijn.

Locatie

De tunnel komt net voorbij de afslag naar de campings (Maireweg). Toeristen van en naar de campings ondervinden weinig last van de werkzaamheden. In voorbereiding van de te plaatsen veetunnel zijn er door DNWG al kabels en leidingen verdiept aangelegd en gelijk vervangen en verzwaard.

Ecotunnels onder het Verklikkerpad en Middenpad

De afgelopen jaren zijn er al voorbereidingen getroffen voor het creëren van een groot aangesloten natuurgebied. Al eerder zijn er tunnels aangebracht onder het Middenpad en het Verklikkerpad in de duinen bij Nieuw-Haamstede. Ook rasters om het vee in de begrazingsgebieden te houden zijn aangebracht. Exmoorpony’s en koeien maken gebruik van deze terreinen en kunnen straks een enorm gebied begrazen: Meeuwenduinen, Zeepeduinen, gebieden rondom het vliegveld, Maire en de duinen langs de Strandweg. De natuurgebieden op de Kop van Schouwen worden door deze ecotunnels groter en robuuster!

 

reageren

geef een reactie

  • Sybren Singelsma
    22 februari 2023 om 09:34

    Deze ecotunnel kost dus meer dan een miljoen euro en dat alleen maar om de illusie te creeren dat er een aaneengesloten natuurgebied komt. Dat is er namelijk al. Je moet altijd langzaam rijden over de Kloosterweg vanwege de overstekende herten. Die vinden dat al lang een aangesloten gebied. Die hebben geen tunnel nodig. Herten en koeien zullen ook nooit door een tunnel gaan lopen, dat is tegen hun natuur. Dit soort verspilling van belastinggeld draagt echt niet bij aan meer ‘natuur’ maar wel aan illusie natuur. Er zullen vast ‘beleidsdoelstellingen’ worden gehaald, maar de natuur wordt er echt niet beter van.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog