www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Dood doet leven

30 maart 2023 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

Dode dieren zijn onmisbaar in de natuur. Imposante dieren als raaf, buizerd of zeearend maar ook de kleinere dieren als aaskevers, vliegen en motjes komen op de kadavers af om ervan te eten. De kadavers in de natuur vormen hiermee een belangrijke schakel in de voedselketen. De dood van het ene dier betekent het (over)leven voor een ander. In samenwerking met Stichting ARK laten we grote dode dieren op een plek in de duinen liggen en onderzoeken we welke dieren hierop afkomen.

Project ‘Dood doet Leven’

In het project ‘Dood doet Leven’ trekken diverse natuurorganisaties samen op om dode dieren, klein én groot, weer een plek te geven in onze natuur waardoor de kadaverfauna weer een duidelijke plaats in het ecosysteem kan krijgen. Door het weer laten liggen van kadavers zijn soorten als de raaf weer terug op de Kop van Schouwen.

‘Vies’

Dode dieren hebben een slecht imago. Ze worden geassocieerd met stank en besmettelijke ziekten. Dat laatste geld ook voor het opruimers van dode dieren: de aaseters. Terwijl juist deze dieren uiterst nuttig werk doen en ingenieus samenwerken. Omdat de bezoekers van onze gebieden het veelal wel als vies ervaren, liggen de kadavers op een plaats buiten het zicht van de recreant. Mogelijk zullen we later een plaats uitkiezen voor het neerleggen van kadavers die wel bezocht kan worden: het hele proces van een vers dood dier tot een hoopje haar en botten is uiterst interessant om te volgen!

 

Onderzoek

De boswachters van Staatsbosbeheer brengen aangereden wild of slachtoffers van jagende honden naar een plek in de duinen. Om de belangstelling van grote aaseters te wekken zorgen we voor een regelmatige aanvoer van nieuwe damherten of reeën. Het afbraakproces wordt dag en nacht gefilmd, waaruit blijkt dat vooral buizerds de dieren weten te vinden. Daarnaast komen er muizen, verwilderde katten, meeuwen en kraaien langs. Het kleine spul valt lastig te determineren met een camera. Dat doen we met de hand.

Lijkenpikkers

Een groepje vrijwilligers “De Lijkenpikkers” gaat regelmatig bij de dode dieren kijken wat er aan insecten op, onder en in het dode dier zit. Zoveel mogelijk insecten worden gevangen en opgestuurd voor onderzoek. Uit eerder onderzoek is gebleken dat er vele nieuwe insecten aangetroffen zijn rond een groot kadaver. Natuurlijk zijn die niet nieuw in Nederland, maar nog nooit eerder onderzocht. Ook blijken er wel meer dan 70 soorten insecten rond één kadaver te leven. Hiermee wordt aangetoond dat een kadaver voor vele soorten een essentieel onderdeel is om te kunnen eten en om zich voort te kunnen planten.

“Lijkenpikker” op zoek naar insecten op, onder en in een kadaver.
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog