www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Geringd!

6 juli 2012 Boswachter Marjan Veenendaal in Ameland

Net zoals voorafgaande jaren zijn ook dit jaar de gegevens van broedende roofvogels op Ameland verzameld. Daarbij werken Staatsbosbheer, It Fryske Gea nauw samen met het Vogelringstation Ameland.

Afgelopen weken zijn Peter en Piet veel in het veld geweest om de roofvogels te spotten. Buizerd, sperwer, havik, (boom)valk, bruine kiekendief allen werden gevolgd om het broedsucces van deze dieren in de gaten te houden. Door goed op te letten waar ze vliegen, waar ze inslaan en of het een koppeltje is, zegt dan vaak dat ze ergens daar in de buurt hun nest hebben of bouwen. Als de vogels dan ook nog met prooien aan komen vliegen dan weet je bijna zeker dat ze met de nesten bezig zijn of zelfs jongen hebben. Kortom het was een hoop getuur door de verrekijker de afgelopen tijd. Eenmaal bepaald waar het nest zit wordt er vooral gekeken hoe de vogels zich blijven gedragen. Na een tijdje wordt het nest bezocht en de jongen geringd. Ook dit jaar zijn er weer menig jongen voorzien van een ring door Johan Krol, Peter en Piet.[slideshow]

Over exacte aantallen kunnen we nog niet spreken omdat nog niet alle gegevens verwerkt zijn. De afgelopen jaren laten wel zien dat het aantal broedparen van de bosbewoners, zoals buizerd, sperwer, boomvalk en havik, het redelijk tot goed doen. Alhoewel per soort wel grote verschillen te zien zijn. Dan is de buizerd wel de meest succesvolle te noemen en de boomvalk de minst succesvolle. Daarnaast zijn de broedparen van de duinbewoners, bruine kiekendief, velduil beduidend minder aan het worden. Het lijkt er op dat de bruine kiekendief zich tot nu toe kan handhaven en de velduil flink moet boksen om tot een succes te komen.

reageren

geef een reactie

 • j weijn
  15 maart 2013 om 17:34

  maandag 11-3 2013 heb ik een geringde dode roofvogel gevonden op Ameland engelsmanduine
  De vogel was in verre staat van ontbinding alleen nog en skelet
  Gele ring nummer NL-H10 16210 vert. 33 11
  dit nummer is niet bekend bij Aviornis
  misschien bekend bij U
  mvg joop

  • Marjan Staatsbosbeheer
   18 maart 2013 om 09:52

   Ik stuur dit nummer door naar Lex Varkevisser, onze I&M man. Wie weet dat hij er achter kan komen welk dier het hier betreft?
   Mvg Marjan Veenendaal

 • Maarten
  20 juli 2012 om 04:56

  Jammer om te lezen dat ook dit jaar de Blauwe Kiekendief niet op Ameland is teruggekeerd als broedvogel. Ook op de andere Nederlande waddeneilanden is er sprake van een sterke afname in het aantal broedparen van deze gracieuze roofvogel, waardoor stabiele herpopulatie in de toekomst onzeker wordt. De voorzichtige terugkeer van de Grauwe en nu ook Blauwe Kiekendief en Velduil in bepaalde agrarische gebieden van Groningen lijkt echter aan te tonen dat deze soorten gevoelig zijn voor specifieke vormen van landschapsbeheer. Welke concrete maatregelen neemt SBB op dit gebied om deze en ook andere typische duin/heide/kwelder roof-en zangvogels voor het eiland te behouden?

  • Marjan Staatsbosbeheer
   23 juli 2012 om 10:58

   Dat is ook jammer dat we geen succes hebben met de blauwe kiekendief. Aan voedsel is geen gebrek maar hun favoriete voedsel fazant dat is wel minder. Op dit moment hebben we nog geen concrete maatregelen in het verschiet om de terugkeer van deze vogel te garanderen. We hoduen het natuurlijk wel in de gaten, want elke keer als we een blauwe kiek spotten dan hopen we dat er een paartje gevormd wordt maar tot nu toe geen succes.

 • Sandra dieLimburgse
  7 juli 2012 om 11:30

  Doen velduilen dan ook hier broeden in Nederland? Afgelopen winter waren er hier in Sittard 16 velduilen, een paar maanden lang .. maar eind april vertrokken. Op mijn blog heb ik er foto’s van samen met een ruigpootbuizerd. Die is overigens niet vertrokken (juveniel dus nog niet geslachtsrijp) Waarschijnlijk hoeft die nog niet weg om te paren. http://sandrabrennand.wordpress.com/2012/03/27/ruigpoot-velduilen/#comments

  • Marjan Staatsbosbeheer
   9 juli 2012 om 08:56

   Ze broeden helaas niet in SBB gebied, maar wel op het eiland. Helaas niet meer in die grote getale als in de jaren 90. Toen waren er maar liefst meer dan 40 broedparen

 • Frans van der Stoep
  6 juli 2012 om 15:59

  Zijn er ook gegevens verzameld van blauwe kiekendieven?

  • Marjan Staatsbosbeheer
   9 juli 2012 om 08:47

   We spotten elk jaar wel een blauwe kiekendief maar geen paartjes. Tot broeden komen ze helaas niet meer sinds 2009.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog