www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Berichten met de tag:
vogel

Ameland

Einde oefening broedseizoen op kwelder Ameland

Hoe een broedseizoen gaat verlopen is altijd moeilijk te voorspellen. Er zijn vele factoren die het succes bepalen. De hoeveelheid wind, water, voedselaanbod, temperatuur, aanwezigheid van rovers en nog veel meer, hebben invloed op het broedresultaat. Dat blijkt nu ook met het broedseizoen op de Feugelpôlle op Ameland. Hoe mooi het begon, zo beroerd is het afgelopen.

lees meer
Ameland

Dood doet leven

De één zijn dood is de ander zijn brood. Dit geldt al helemaal in de natuur. Zowel dode planten als dode dieren zijn essentieel voor een goed functionerend ecosysteem. Dood hout is bijvoorbeeld belangrijk voor insecten, vleermuizen en vogels. Dode dieren zijn op hun beurt weer een belangrijke voedselbron voor insecten, vogels en zoogdieren.

lees meer
Ameland

Al draagt een vogel een aluminium ring, het is en blijft een prachtig ding

Over de gehele aardbol worden vogels gevangen om ze vervolgens te voorzien van een metalen ring met unieke inscriptie. Er worden verschillende gegevens van de gevangen vogel verzameld zoals het gewicht, geslacht, leeftijd en uiteraard om welke soort het gaat. Tot slot krijgt de vogel weer zijn vrijheid terug om zijn of haar leventje te vervolgen. Maar wat is nou het nut om […]

lees meer
Ameland

Einde van een succesvol broedseizoen op de Feugelpôlle

De Grote Sterns arriveerden twee weken later als vorig jaar op de Feugelpôlle. Maar dat mocht ook dit jaar de pret niet drukken. We kunnen gerust zeggen dat het een succesvol jaar is geweest voor de broedvogels. Zowel de Sterns als de Kokmeeuwen hebben veel jongen groot gebracht. Ook dit jaar zijn een kleine honderdtal Grote Sterns voorzien […]

lees meer
Ameland

Erecode voor het Wad

De vernieuwde Erecode geeft gedragsregels voor recreanten die op bezoek zijn in het Werelderfgoed Waddenzee. De Erecode stamt uit 2003 en was al eens eerder vernieuwd, maar was nu weer een update toe, zegt Janny du Bois van het Watersportverbond: ,,De toon is nu vriendelijker en legt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid. Inhoudelijk hebben […]

lees meer
Ameland

Slaapplaats reuzensterns ontdekt op Engelsmanplaat

Regelmatig zagen onze vogelwachters op Engelsmanplaat reuzensterns voorbij vliegen. Op 1 augustus stelden ze voor het eerst vast dat de reuzensterns op deze wadplaat slapen. De Engelsmanplaat ligt tussen Schiermonnikoog en Ameland. Volgens vogelwachter Nico Jonker worden er sinds begin augustus tussen de 10 en 22 reuzensterns op de Engelsmanplaat geteld. Jonker: “Ze arriveren alleen […]

lees meer
Ameland

Oeverzwaluwen ware luchtacrobaten

Lopend bij de waterplassen bij Roosduinen valt het onmiddellijk op, vogels die laag scherend over het wateroppervlak aan het jagen zijn naar insecten. Met een behoorlijke snelheid weten ze zich als ware luchtacrobaten door het luchtruim te verplaatsen, dit zijn vooral de oeverzwaluwen. Een sierlijk bruingrijs vogeltje, met een ondiep gevorkt staartje en wittige buik en […]

lees meer
Ameland

Een geslaagde Fietsdag

Afgelopen vrijdag 30 mei prachtig weer, helder, zonnig en een licht briesje, de ideale omstandigheden om op de fiets te stappen. En dat gebeurde ook! De traditionele fietsdag, zoals deze al benoemd werd in de media, van Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat ging van start. En dit jaar met wel een record aantal deelnemers, zo rond de […]

lees meer
Ameland

De sneeuwuil is gevlogen

Afgelopen zondag gonsde het op het eiland dat de sneeuwuil van Vlieland, via Terschelling naar Ameland was gevlogen. En inderdaad de vogel werd gespot bij het vakantiepark Boomhiemke. Het dier zat redelijk rustig tussen alle nieuwsgierige mensen. Gelukkig heeft Jacqueline Visser de uil goed kunnen vastleggen. Via social media kwam de foto ook langs en al […]

lees meer
Ameland

Wadvogels herkennen met gratis app

Vogelbescherming heeft de gratis app ‘Wadvogels’ gelanceerd. Daarmee wordt het extra leuk en gemakkelijk om de vogels in het waddengebied te herkennen. De app bevat een vogelgids met 180 in het waddengebied voorkomende vogelsoorten met schitterende illustraties van Elwin van der Kolk waarop je tot op de millimeter kunt inzoomen. Bij elke vogel staat ook […]

lees meer
Ameland

Engelsmanplaat weer bemand

Sinds half mei zijn de vogelwachters van de telgroep Engelsmanplaat weer actief. Zij verblijven op Engelsmanplaat tot half september en houden voor Staatsbosbeheer een oogje in het zeil. Ze tellen niet alleen het aantal vogels, maar letten ook op verstoringen van de vogels en zeehonden. Engelsmanplaat is de naam voor een groep zandplaten, die te vinden zijn tussen Ameland […]

lees meer
Ameland

Vogelwachten presenteren hun jaarverslag

De afgelopen week  hebben we zowel van de Vogelwacht Hollum-Ballum als van Nes-Buren een prachtig jaarverslag mogen ontvangen. Deze verslagen zijn tijdens de jaarvergaderingen aan de leden uitgereikt. Naast de gebruikelijke onderwerpen die tijdens een jaarvergadering altijd de revue passeren werd er ook terug gekeken naar de resultaten van het afgelopen jaar aan de hand van de […]

lees meer
Ameland

Vreemde snuiter nog steeds op Ameland

Begin van deze week kopte Persbureau Ameland “Vreemde snuiter in Ballumerbocht“. Het bleek hier te gaan om een jonge zwarte ooievaar, die gefotografeerd was door Rindert Wijnstra. Een bijzonder waarneming kunnen we wel stellen. De zwarte ooievaar heeft haar broedgebied voornamelijk in de bosgebieden van Oost-Europa, maar is ook wel te vinden in delen van Zweden, Duitsland, Frankrijk […]

lees meer
Ameland

Werkzaamheden Feugelpôlle in volle gang

Vorig week is er een start gemaakt met het de werkzaamheden bij de Feugelpôlle, oftewel Klimaatbufferproject Zuid West Ameland. De voorbereiding voor dit project kent een lange geschiedenis. Zie ook het vorig weblog bericht. Gelukkig kunnen we stellen dat het tot nu toe voorspoedig verloopt. De snelheid van het werk is deels afhankelijk van het weer en natuurlijk van het […]

lees meer
Ameland

Kleurrijke natuur, zo mooi

Af en toe verbaas ik me over de kleurenpracht die sommige planten en dieren laten zien. Vaak wordt er gedacht dat het onze deur allemaal voorbij gaat en die kleurenpracht alleen maar in de tropen te vinden is.  Maar niets is minder waar! Kijk maar eens wat het weblog Vlieland te melden heeft over de kleurenpracht […]

lees meer
Ameland

Geringd!

Net zoals voorafgaande jaren zijn ook dit jaar de gegevens van broedende roofvogels op Ameland verzameld. Daarbij werken Staatsbosbheer, It Fryske Gea nauw samen met het Vogelringstation Ameland. Afgelopen weken zijn Peter en Piet veel in het veld geweest om de roofvogels te spotten. Buizerd, sperwer, havik, (boom)valk, bruine kiekendief allen werden gevolgd om het broedsucces van deze […]

lees meer
Ameland

Bijna klaar voor vertrek

Kleintjes worden groot! Bij de Feugelpôlle is dat heel goed waar te nemen.  De volwassen Grote Sterns hebben het werk er bijna opzitten. De meeste jongen zijn nu al aardig rap en pakken regelmatig de vleugels in plaats van alleen maar de ‘poten’wagen. De ouders vliegen af en aan met dikke, vette haringen om hun […]

lees meer
Ameland

Een beetje te veel

Het weer beloofde in de ochtend niet veel goeds. Maar gelukkig toen we de spullen verzamelden voor de Werelderfgoed dag maakte de grijze lucht plaats voor een strak blauwe lucht. Prachtig weer om op de dijk te staan en te vertellen over de vele vogels die bij de Feugelpôlle vertoeven. Maar helaas we hebben maar […]

lees meer
Ameland

Werelderfgoeddag 16 juni Ameland

Aankomend weekend is het Werelderfgoedweekend, omdat Unesco Werelderfgoedconventie 40 jaar bestaat. Hoogste tijd om de negen door Unesco erkende Nederlandse werelderfgoederen onder de aandacht te brengen. Wereldwijd zijn er maar liefts 936 monumenten, zoals Unesco ze noemt. En eentje is wel heel dichtbij huis, namelijk de Waddenzee! De monumenten zijn van bijzondere waarde voor de mensheid en […]

lees meer
Ameland

Feugelpôlle behouden een kunst

Dit is de ondertitel van het persbericht welke gisteren verstuurd is door Staatsbosbeheer. Het is een bericht naar aanleiding van de aftrap voor het project klimaatbuffer Zuid West Ameland. Op maandag 4 juni tekenden zeven partijen (Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, Ministerie van I&M, gemeente Ameland, programma Rijke Waddenzee, de Waddenvereniging en de vogelwacht Hollum-Ballum) voor de toekomst van […]

lees meer
Ameland

Een benarde situatie voor Jan

[slideshow]Gisteren was ik aan de afwas toen er bij ons aan de deur werd geklopt. Een meneer wist te vertellen dat zijn vrouw een Jan van Gent had gevonden bij de strandopgang van de Bosrand bij Nes. Omdat het dier niet meer kon vliegen waren ze bezorgd en wilden ze het dier hulp bieden.  Alleen […]

lees meer
Ameland

Engelsmanplaat binnenkort weer bemand

Deze week en volgende week wordt er van alles gedaan om het huisje op Engelsmanplaat, een zandplaat tussen Schiermonnikoog en Ameland, weer helemaal te voorzien van de juiste materialen zodat de vogeltelgroep van Noord Holland er weer een paar maandjes kunnen vertoeven. Onlangs is er een op maat gemaakt keukenblad naar toe gegaan en een paar […]

lees meer
Aan Zee

Saaie goudvink in de mist

Een grauwe mistige dag wordt opgefleurd door de prachtige goudvink

lees meer
Aan Zee

Wild op de weg!

In Nederland worden jaarlijks duizenden wilde dieren aangereden. Vooral s’nachts als veel dieren op pad gaan kunnen er ongelukken gebeuren. Maar wat moet je nou doen bij een aanrijding met een wild dier?

lees meer
Texel

Het broedseizoen begint, houd honden aan de lijn en katten binnen

Het broedseizoen is begonnen. De eerste broedvogels, zoals de aalscholver en wilde eend, in het Nationaal Park Duinen van Texel zijn begonnen met het zoeken van een nestplek. Om de broedende vogels en hun opgroeiende jongen niet te verstoren geldt tot 1 september bijna overal een aanlijnplicht voor honden en vraagt Staatsbosbeheer kattenbezitters hun dieren […]

lees meer
Flevoland

Opnieuw succesvol broedgeval van de zeearend in Biddinghuizen.

Op 23 mei 2019 is er opnieuw een zeearendjong geringd in Boswachterij Spijk-Bremerberg in Biddinghuizen. Het gaat om een mannetje die zowel een ring als een zender heeft gekregen. Staatsbosbeheer is blij om opnieuw een zeearendjong in Biddinghuizen te mogen verwelkomen.

lees meer
Oostvaardersplassen

Unieke waarneming: De kwartel

Na een veldbezoek afgelopen week kwamen twee collega’s terug op kantoor met een leuk verhaal. Ze hebben drie kwartels waargenomen in een afgelegen akkerveld in het buitengebied van Zeewolde dat nu vol met akkerbloemen staat. De waarneming is een super leuk gegeven, omdat de kwartel niet veel voorkomt in Flevoland.

lees meer
Oostvaardersplassen

Nieuw op dit blog: Uit het veld

In de Oostvaardersplassen strijken jaarlijks honderdduizenden vogels neer. Geen wonder, want het natuurgebied is aantrekkelijk als rust-, fourageer- en broedgebied en ligt op een belangrijke vogeltrek-route. Met zoveel vogels die ‘over de vloer’ komen wil je als natuurbeheerder graag weten hoe de vogelstand zich ontwikkelt. Het liefst doe je regelmatig – en volgens een vaste […]

lees meer
Rivierengebied

De zwarte stern krijgt eigen kanaal op Beleef de Lente

Hij is git zwart, heeft 4000 kilometer gevlogen om hier te komen en broedt op een nestvlotje in de Gelderse Poort. Vanaf vandaag is deze bijzondere broedvogel live te volgen op Beleef de Lente. Met trots presenteer ik u ” de zwarte stern”

lees meer
Rivierengebied

Bescherm de zwarte stern

Boswachters starten crowdfunding voor nestvlotjes. Begin mei keert de zwarte stern terug naar de Gelderse Poort. Maar is er nog wel voldoende broedgelegenheid? De zwarte stern Elk jaar keert begin mei de zwarte sterns terug naar de Gelderse Poort. Zwarte sterns zijn vogels van ondiepe, zoete tot brakke moerassen en wateren. De vogel overwintert aan […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog