www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Vogelwachten presenteren hun jaarverslag

8 april 2013 Boswachter Marjan Veenendaal in Ameland
De jaarverslagen van beide vogelwachten
De jaarverslagen van beide vogelwachten

De afgelopen week  hebben we zowel van de Vogelwacht Hollum-Ballum als van Nes-Buren een prachtig jaarverslag mogen ontvangen. Deze verslagen zijn tijdens de jaarvergaderingen aan de leden uitgereikt. Naast de gebruikelijke onderwerpen die tijdens een jaarvergadering altijd de revue passeren werd er ook terug gekeken naar de resultaten van het afgelopen jaar aan de hand van de gemaakte jaarverslagen. De algemene tendens is dat op het gebied van de weidevogels de kieviten het op Ameland het afgelopen jaar nog goed hebben gedaan, dit in tegenstelling tot andere gebieden in Nederland. Dat is een mooi resultaat. Maar natuurlijk zijn er ook wel soorten waar men zich zorgen om maakt, zo is er een afname waar te nemen van het aantal grutto’s en tureluurs.

Een velduil bij Ballum gefotografeerd door Robert Pater
Een velduil bij Ballum gefotografeerd door Robert Pater

Ook de roofvogels kregen op de avond de aandacht. Waarbij dan de zorgenkindjes toch echt wel de blauwe kiekendief en de velduil zijn. Gelukkig is de velduil nog niet helemaal verdwenen op Ameland, maar de blauwe kiekendief heeft zich al jaren niet genesteld op Ameland. Ondanks dat we deze prachtige vogel in de winterperiode regelmatig zien vliegen. Onlangs is er nog een veldwerkdag geweest op Texel waarbij suggesties werden gedaan om de velduil en blauwe kiekendief een handje te helpen. Wie weet dat we met kleine aanpassingen in het beheer toch deze prachtige vogels kunnen helpen.

reageren

geef een reactie

 • Maarten Jansen
  16 april 2013 om 03:26

  Bedankt voor de leuke blog! Goed dat er wordt nagedacht over het behouden van Blauwe Kiek en Velduil voor de waddeneilanden. Maar klopt het dat het roofvogelbestand als broedvogel op Ameland in zijn geheel wat gewijzigd is? Zo zie ik veel vaker Buizerds en Haviken – ik was bijv getuige van een prachtige jacht van een Havikvrouw op een groep Wulpen in een weiland nabij de bosrand van Hollum deze herfst. Zou er een correlatie kunnen zijn tussen de stand van verschillende roofvogels? Wel waren deze winter overwinterende Blauwe Kiekendieven veelvuldig te zien, met name op het Oerd. Hopen dat ze dit jaar weer eens een keer gaan broeden op Ameland! Ik ben benieuwd wat er volgende week allemaal aan vogels te zien is op het eiland.

  • Marjan Staatsbosbeheer
   16 april 2013 om 09:11

   Dag Maarten,

   Dank je wel voor je reactie. Het klopt dat het roofvogelbestand de afgelopen jaren wel is veranderd. Dat heeft mede met de ontwikkeling van de gebieden te maken. Zo heeft het bos zich meer ontwikkeld tot een gemengd en gelaagd bos en daarnaast zijn de gebieden die vroeger veel minder begroeid waren zich ook ontwikkeld. Er heeft successie plaatsgevonden. Dit heeft duidelijk effect op de roofvogelstand. daarnaast is ook het voedselaanbod bepalend. De muizenstand loopt ook wat achteruit en ook dat geeft een verschuiving bij de roofvogels.
   Wij zien op dit moment nog wel veel mannelijke blauwe kiekendieven, maar helaas geen dames. Maar wat niet is kan nog komen. We houden de dieren in de gaten.

 • Frans van der Stoep
  8 april 2013 om 19:08

  Zijn de jaarverslagen ook beschikbaar voor belangstellenden?

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog