www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Feugelpôlle behouden een kunst

5 juni 2012 Boswachter Marjan Veenendaal in Ameland

Dit is de ondertitel van het persbericht welke gisteren verstuurd is door Staatsbosbeheer. Het is een bericht naar aanleiding van de aftrap voor het project klimaatbuffer Zuid West Ameland.

Op maandag 4 juni tekenden zeven partijen (Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, Ministerie van I&M, gemeente Ameland, programma Rijke Waddenzee, de Waddenvereniging en de vogelwacht Hollum-Ballum) voor de toekomst van het Waddenpanorama Zuidwest Ameland. Dit deden zij door op Ameland een gezamenlijk kunstwerk te maken. De Feugelpôlle is een kwelder aan de zuidwestkust van Ameland; een bijzondere broedplaats van de op één na grootste kolonie grote sterns in West-Europa. De afgelopen jaren is een deel van de kwelder verdwenen. Dit komt onder andere door de natuurlijke dynamiek van de Waddenzee tussen Ameland en Terschelling. De Feugelpôlle behouden voor kustveiligheid, de vogels en de unieke Waddenbeleving wordt een kunst.

Feugelpôlle goede broedplaats voor o.a. Grote SternsIn augustus start een experiment om natuurlijke kweldervorming op deze plek in goede banen te leiden. Dit als onderdeel van het landelijk innovatieprogramma “Natuurlijke klimaatbuffers”. Het Waddenpanorama ter hoogte van de Feugelpôlle op Ameland is sterk aan het veranderen. Dat hou je niet tegen. Van de oorspronkelijke droogvallende kwelder met broedplekken voor kokmeeuwen, visdiefjes, grote- en noordse sterns, is helaas nog slechts de helft over. Kwelders kunnen meegroeien met de stijgende zeespiegel. Daarom zijn kwelders natuurlijke en robuuste klimaatbuffers.

De betrokkenheid op het eiland bij de Feugelpôlle is groot. De positieve samenwerking tussen organisaties van het eiland en de betrokken overheden leidt nu tot de start van een uniek project. De experimentele  aanpak kan als voorbeeld dienen binnen het Waddengebied en andere delen van de Nederlandse kust.

Voor het project Klimaatbuffer Zuidwest Ameland worden drie experimentele uitvoeringsmaatregelen uitgevoerd. Zij moeten een bijdrage leveren aan de versterking van de waterkering, waarbij de natuurwaarden van het Waddengebied wordt versterkt en de recreatie wordt bevorderd. Klimaatmaatregelen, toerisme en natuurbehoud gaan hier prima samen.

De maatregelen zijn:

1)       Aanbrengen van een grote kleischelpenbank bij de voet van de kwelder

2)       In combinatie met het plaatsen van rijsthouten dammen

3)       In combinatie met geschikte onderliggende laag voor schelpdieren bij de stortstenendam

De uitdaging bij dit experiment is om erachter te komen welke maatregelen je als mens kan nemen om de natuur vol beweging en verandering maximaal zijn werk te laten doen. Het project heeft dus niet tot doel om de zee tegen te houden maar in goede banen te leiden. Hierdoor blijven bijzondere waarden zoals de broedvogelkolonie bij de Feugelpôlle behouden en kunnen ze versterkt worden.

De betrokken organisaties monitoren deze maatregelen tot 2022. Er wordt de komende jaren veel kennis opgedaan over het effect van de maatregelen en de vorming van kwelders. De overall projectleiding ligt bij Staatsbosbeheer. Bestuurders van Wetterskip Fryslân, Ministerie van I&M en  gemeente Ameland begeleiden het project. De opgedane kennis wordt verzameld en gedeeld met alle instanties die betrokken zijn bij het Waddengebied en klimaatbufferprojecten. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Programma Rijke Waddenzee. Meer informatie over dit project is te vinden op www.klimaatbuffers.nl en www.rijkewadddenzee.nl

Om de kunst van het behouden tot uitdrukking te brengen is tijdens het persmoment door de betrokkenen partijen een creatieve bijdrage geleverd. Door het inschilderen van kleine afbeeldingen is er een groot schilderij gevormd wat de aftrap van dit klimaatbufferproject symboliseert.[slideshow]

reageren

geef een reactie

 • Project klimaatbuffer Feugelpôlle in beeld gebracht | Staatsbosbeheer Ameland
  4 december 2014 om 15:56

  […] daarbij horende activiteiten altijd te volgen. Daarom nu alles op een rij. 1) De aftrap, “Feugelpôlle behouden een kunst“ 2) Eerste fase werkzaamheden, “Werkzaamheden Feugelpôlle in volle gang“ 3) […]

 • Activiteiten rondom de kwelder | Staatsbosbeheer Ameland
  18 maart 2014 om 21:35

  […] werd de ponton vastgelegd. De ponton blijft daar even liggen, zodat de laatste fase van het project klimaatbuffers Zuidwest Ameland uitgevoerd kan worden. Tijdens deze uitvoering zullen er op drie verschillende locaties op de […]

 • Fase 3 werkzaamheden Feugelpôlle in voorbereiding | Staatsbosbeheer Ameland
  26 maart 2013 om 19:44

  […] van de schelpdierenbank in de buurt van de kwelder. Het is eigenlijk de laatste fase van het Klimaatbufferproject Zuidwest Ameland. Tijdens een veldwerkbezoek in november 2012, bleek al dat de aangewezen plek niet de meest […]

 • Topwerk, milieujutters maken de Feugelpôlle schoon | Staatsbosbeheer Ameland
  1 maart 2013 om 23:07

  […] daar de vele vogels en mooie plantengroei aan de orde. Maar daarnaast werd ook het bijzondere klimaatbufferproject Zuidwest Ameland belicht. En op vrijdag konden de milieujutters met eigen ogen aanschouwen hoe het […]

 • Werkzaamheden Feugelpôlle in volle gang | Staatsbosbeheer Ameland
  13 augustus 2012 om 16:41

  […] West Ameland. De voorbereiding voor dit project kent een lange geschiedenis. Zie ook het vorig weblog bericht. Gelukkig kunnen we stellen dat het tot nu toe voorspoedig verloopt. De snelheid van het werk is […]

 • Een goede bijeenkomst met de gemeenteraad | Staatsbosbeheer Ameland
  12 juni 2012 om 16:51

  […] Tevens was er aandacht voor de komende projecten die gaan lopen hier op Ameland namelijk, Klimaatbuffer project Zuidwest Ameland en Duinherstel Ameland. Beide projecten zijn al aan de orde geweest via ons […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog