www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Berichten met de tag:
werkzaamheden

Ameland

Gluren bij de buren (Deel 2)

Een vervolg op ons blog “Gluren bij de buren”. De werkzaamheden in en rondom het Hagedoornveld zijn nog in volle gang. Nu zijn ze druk bezig met de kerven in de duinen. Maar voordat het zo ver was, hebben we wel eerst op Terschelling gekeken, zowel met de aannemer als met ons team. Het maken van kerven zorgt dat er meer zand naar binnen komt en de duinenrij meer massa krijgt en daar kan de natuur van profiteren. Ook op Ameland zijn het maken van kerven in de duinenrij niet nieuw en zijn er meerdere plekken aan te wijzen waar het al is uitgevoerd.

lees meer
Ameland

Gluren bij de buren (Deel 1)

De werkzaamheden zijn in volle gang. In het voorjaar gaan de geiten aan het werk, met als doel om een groot deel van het Hagedoornveld te ontdoen van de vogelkers en het open duinkarakter weer meer terug te laten komen. We zullen zien of het kijkje bij de buren daarin heeft bijgedragen.

lees meer
Ameland

Nog eventjes geduld….

In en rond het Hagedoornveld worden bergen verzet door diverse partijen.
Het nieuwe fietspad is van de Ballumer Blinkert tot het Westerpad aangelegd en het oude fietspad is inmiddels verwijderd. Er is een start gemaakt met het naastgelegen onderhoudspad. De plagwerkzaamheden zijn bijna klaar. Alles is in volle gang, maar nog eventjes geduld voordat je van dit prachtige Hagedoornveld kan genieten.

lees meer
Ameland

Fiets een blokje om

Het fietspad door de duinen van het Hagedoornveld is vanaf 14 september gesloten wegens werkzaamheden.
Tijdens de periode van september tot en met februari 2021 zal het natuurgebied en het fietspad hier een boost krijgen en wordt er met man en macht gewerkt om dit project voor het volgend broedseizoen klaar te krijgen.

lees meer
Ameland

Puzzelen met het Hagendoornveld

Burgemeester Leo Pieter Stoel verrichte dinsdag de feestelijke starthandeling voor de herinrichting van het Hagedoornveld. Samen met betrokken eilanders puzzelde hij een grote afbeelding van het ontwerp in elkaar. We zijn er trots op dat we met zoveel mensen en partijen aan dit ontwerp hebben gewerkt. Fijn dat we nu ook echt kunnen beginnen!

lees meer
Ameland

Nieuw raster voor de Hollumer schapen

Het zal menig Amelander zijn opgevallen dat firma Spoelstra werkzaamheden uitvoert voor Staatsbosbeheer langs het Jan Roepespad in Hollum. Ineens is vanaf de weg het open veld weer zichtbaar, het raster is vervangen en er is zelfs een oude dobbe tevoorschijn gekomen! Door de jaren heen was het oude raster volledig verdwenen tussen de wilgen, elzen en berken, met stroomverlies als gevolg. Het raster zat zo vast in de begroeiing dat het niet meer mogelijk was deze vrij te maaien. Dus moest het ditmaal wat rigoureuzer.

lees meer
Ameland

Nieuwe Wadwachtpost op Engelsmanplaat

In het broedseizoen waken vrijwillige vogelwachters, per tweetal, van Staatsbosbeheer over de Engelsmanplaat; een onbewoonde zandplaat in de Waddenzee tussen Ameland en Schiermonnikoog. Hun onderkomen, de 35-jaar oude iconische vogelwachtershut op palen, is dringend aan vervanging toe. Daarnaast wil Staatsbosbeheer in het kader van het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen beter invulling geven […]

lees meer
Ameland

Er is nog brandhout verkrijgbaar!

We naderen het broedseizoen en daarom ronden we de zaagwerkzaamheden in onze bossen af. In de afgelopen maanden hebben we weer op verschillende locaties bosonderhoud gepleegd, zoals het ‘opruimen’ van stormhout en het uitdunnen van bosvakken. Hierdoor is er weer hout vrijgekomen. Een groot deel wordt verwerkt tot houtsnippers en de rest zal in jullie kachels verdwijnen als […]

lees meer
Ameland

Brandweer of houthakker?

Vorige week had de brandweer van Nes/Buren een oefening in het Nesserbos. Dit keer was de oefening geen brandjes blussen maar bomen zagen. Of beter gezegd, stormhout zagen. Een aantal scheef hangende  bomen werden aangewezen om vervolgens te worden omgezaagd. En dat viel niet altijd mee! Zo nu en dan bleef de boom hangen in een […]

lees meer
Ameland

Een natuurlijke start van 2016

Allereerst de beste wensen en een gezond en natuurrijk 2016 voor iedereen! Het nieuwe jaar is nu 4 dagen oud. We staan nog heel even stil bij 2015. De echte terugblik hebben we gedaan met het Jaar in Beeld Ameland 2015. Deze is in de Kerstvakantie verspreid onder alle huisadressen op het eiland. Heeft u het Jaarbeeld […]

lees meer
Ameland

Vreemd transport voor eendenkooi

Deze week was er wel een heel bijzonder transport in het Hagedoornveld. Een bootje op de trekker van Staatsbosbeheer rijdend richting de eendenkooi. Het bootje was nodig zodat medewerkers van MUG ingenieursbureau hun werkzaamheden konden uitvoeren. Op de Waddeneilanden heeft Staatsbosbeheer meerdere eendenkooien in beheer vanuit cultuurhistorisch oogpunt. Op initiatief van Landschapsbeheer Fryslân is het […]

lees meer
Ameland

Werk in uitvoering

Het is lang stil geweest op ons weblog. Dit houdt niet in dat we stil hebben gezeten, integendeel er is de afgelopen maanden weer veel werk verzet. We zetten het op een rij. Afplaggen in Roosduinen en Jan Roepheide Voor het Duinherstelproject van Essent/ Nuon, is vorig jaar november gestart met de plagwerkzaamheden in bovengenoemde […]

lees meer
Ameland

Project klimaatbuffer Feugelpôlle in beeld gebracht

We hebben al vele malen geschreven over de kwelder de Feugelpôlle als onderdeel van het landelijke project ‘Natuurlijke klimaatbuffers’, via dit weblog. De drie experimentele fases zijn onlangs afgerond en de eerste resultaten zijn nu zichtbaar. Hierover is een afsluitend filmpje gemaakt. Ervaring opdoen De kwelder is bijzonder omdat het een broedplaats herbergt van de op […]

lees meer
Ameland

Doe mee op de Natuurwerkdag Ameland

Aankomende zaterdag 1 november is het de landelijke Natuurwerkdag. Ook op Ameland kunnen de handen uit de mouwen worden gestoken voor de natuur. Er zal gewerkt worden op de Vlakte van Polet, een binnenduingebied nabij het dorp Nes. We zien dat de vlakte langzaam aan het dichtgroeien is en hoorden van onder andere omwonenden dat men de […]

lees meer
Ameland

Plagwerkzaamheden van start op Ameland

Staatsbosbeheer en It Fryske Gea gaan in de winter van 2014 en het najaar van 2015 op Ameland in een drietal gebieden aan de slag met het afplaggen van de grijze duinen. Het gaat in totaal om 23 hectare, waarvan ca. 8 hectare in de Roosduinen, ca. 3 hectare in de Jan Roepesheide en 12 […]

lees meer
Ameland

Oude tijden herleven bij de BP plas

Het kan de eilanders niet ontgaan zijn maar er is weer reuring in de omgeving van de BP plas bij Ballum. Eind vorig jaar en begin dit jaar was het met name het opruimen van het vele stormhout. Waarbij een deel opnieuw is ingeplant met eik en berk. Zoals het nu lijkt slaat dat allemaal mooi aan en beloofd […]

lees meer
Ameland

Hoe is het nou met de Feugelpôlle?

Hoe gaat het nu met de Feugelpôlle? De grote sterns, kokmeeuwen, visdiefjes en Noordse sterns zijn weer vertrokken. De rust is enigszins weder gekeerd. De kwelder fungeert nu bij hoogwater als hoogwatervluchtplaats en bij eb zie je de vogels zich verspreiden over de naast liggende wadplaten om te foerageren. Daarnaast heeft afgelopen voorjaar de laatste ingreep van het Klimaatbufferproject […]

lees meer
Ameland

Experiment mosselbankherstel Feugelpôlle met ‘kratjes’ van aardappelzetmeel

Het experiment ‘Natuurlijke klimaatbuffers’ op Zuidwest Ameland voert tussen half en eind maart de derde en laatste inrichtingsmaatregel uit. Op experimentele wijze wordt op drie proeflocaties bij de Feugelpôlle substraat aangelegd. Hierop kunnen zich onder andere mossellarven vestigen, die mogelijk uitgroeien tot mosselbanken. Er worden twee types substraat getest: een combinatie met naaldhout en kokosmat […]

lees meer
Ameland

Activiteiten rondom de kwelder

Volop activiteiten rondom de Feugelpôlle. Zaterdag 15 maart zijn er weer borden geplaatst waarmee het broedgebied is afgebakend. Met deze borden wordt het artikel 20 gebied voor de Natuurbeschermingswet aangegeven. Binnen dit gebied mogen geen menselijke activiteiten plaatsvinden, zodat de natuur rustig zijn gang kan gaan. Het wachten is op de eerste Grote Sterns die hopelijk zich gaan […]

lees meer
Ameland

Haardhout liefhebbers mogen aan de bak!

Net zoals afgelopen jaren is er weer haardhout te verkrijgen. Dit jaar wel een iets andere aanpak dan de voorafgaande jaren. Na aanmelding krijgt u van ons de locatie door en kunt u aan de slag. Dit keer moet u zelf aan de bak, zelf zagen en ophalen. Dit kan op de volgende vrijdagen 28 […]

lees meer
Ameland

Roosduinen afplaggen tegen stikstof

Eind november gaat de schop in de grond in de Roosduinen. Als onderdeel van het Uitvoeringsplan Duinherstel Ameland laat Staatsbosbeheer hier een gebied ter grootte van ca. 7 ha plaggen. De werkzaamheden zijn een vervolg op de eerdere plagprojecten in het Oerd in 2011 en de Zwanenwaterduinen in 2012. Het doel van het Uitvoeringsplan is […]

lees meer
Ameland

Een mol op Ameland?

[slideshow]Misschien is het al opgevallen, maar tijdens de wandeling of de rit met het paard kunnen zandbulten de weg belemmeren. Dat is geen reuze mol die plotseling actief is, maar het zijn bulten zand die door ons zijn neergelegd. Het is is even lastig, maar het zal spoedig anders zijn. Op dit moment proberen we […]

lees meer
Ameland

Fietspad onderhoud

Vorige week zijn we gestart met herstelwerkzaamheden aan de fietspaden. Het werk wordt door de firma Nagtegaal uitgevoerd. Alleen de paden die een opknapbeurt nodig hebben worden onder handen genomen. Op het kaartje is te zien waar deze paden zich bevinden. Bij een aantal paden wordt de bovenlaag vernieuwd met nieuwe kleischelpen. Op sommige plaatsen […]

lees meer
Ameland

Smakelijke fietstocht op 10 mei

Net zoals vorig jaar hebben Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer weer een leuke fietsdag in petto. Vrijdag 10 mei mag iedereen weer de spieren los fietsen op Ameland. Dit jaar starten we in Ballum tussen 10 en 12 uur. In een tocht van iets meer dan 20 kilometer worden vele leuke plekjes aangedaan. Onderweg kan men zich […]

lees meer
Ameland

Fase 3 werkzaamheden Feugelpôlle in voorbereiding

Afgelopen week is een groep deskundigen bijeen geweest om te kijken hoe we fase 3 van de te verrichten werkzaamheden bij de Feugelpôlle zo goed mogelijk ten uitvoer kunnen brengen. Deze fase betreft de plaatsing van de schelpdierenbank in de buurt van de kwelder. Het is eigenlijk de laatste fase van het Klimaatbufferproject Zuidwest Ameland. […]

lees meer
Ameland

Oude tijden herleven

Nog net voordat het broedseizoen begon was bij Ballum nog een oud staaltje van boswerkzaamheden waar te nemen, namelijk bomen die met behulp van pure spierkracht uit het bos werden gesleept. Theo de Boer had al meer dan een jaar geleden de vraag of de wens bij Staatsbosbeheer uitgesproken of hij eens een paar bomen uit […]

lees meer
Ameland

Alle houtstammen verzameld

Februari staat bekend bij Staatsbosbeheer als de haardhoutmaand. Zo ook op Ameland. Er zijn meerdere dagen georganiseerd om de houtvoorraad voor de eilanders aan te vullen. En daardoor hebben we een flinke slag gemaakt in de Vleijen. Al met al is er meer dan 120 kuub hout uit het bos gekomen voor haardhout. Wederom een mooi stukje samenwerking […]

lees meer
Ameland

Natte voeten, droge voeten

Het voorjaar zit er weer aan te komen. De kool- en pimpelmezen laten zich horen en zijn zoekende naar voedsel en nestplaatsen. Dat houdt dus in dat we naar warmere periodes gaan en hopelijk ook drogere periodes. Het was afgelopen winter toch wel dweilen met de kraan open. Elke keer dat we dachten het wordt […]

lees meer
Ameland

Afplaggen in Zwanenwaterduinen

Het heeft even langer geduurd dan we hadden verwacht, maar deze week is er weer een begin gemaakt met plagwerkzaamheden in de duinen, ongeveer 3 ha wordt er onder handen genomen in de Zwanewaterduinen. Dit is weer een fase in het 10-jarige project ‘Kleinschalig Duinherstel op Ameland’ welke door RWE/Essent-Nuon wordt ondersteunt. Zij hebben met It Fryske Gea, Gemeente Ameland, […]

lees meer
Ameland

Houtvoorraad aanvullen

Februari is weer de maand om de houtvoorraad aan te vullen op Ameland. We organiseren, net zoals vorig jaar, een aantal haardhoutdagen voor particulieren, namelijk 7, 8, 14, 15, 21 en 22 februari. Wat houdt dat in? Wij gaan samen met de particulieren het bos in. Staatsbosbeheer zaagt en de particulieren zorgen dat het snoeihout […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog