www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Puzzelen met het Hagendoornveld

3 september 2020 Boswachter Fabienne Bunicich-Droste in Ameland

Burgemeester Leo Pieter Stoel verrichte dinsdag de feestelijke starthandeling voor de herinrichting van het Hagedoornveld. Samen met betrokken eilanders puzzelde hij een grote afbeelding van het ontwerp in elkaar. We zijn er trots op dat we met zoveel mensen en partijen aan dit ontwerp hebben gewerkt. Fijn dat we nu ook echt kunnen beginnen!

Feestje

Om 15 uur ontvingen wij de gasten met een lekkere versnapering. Teamleider Marjan Veenendaal deed het woord van welkom, aansluitend Petra Wassenaar van de Provincie Fryslân. Burgemeester Leo Pieter Stoel loste het ‘startschot’ door middel van een blokkenpuzzel op te lossen samen met de omwonende van het gebied. Na het  volbrengen van de puzzel, bracht de burgemeester een toost uit op de start van het Hagendoornveld project.

De geschiedenis van het Hagendoornveld

Om te begrijpen wat de plannen inhouden, moet je iets weten over de geschiedenis van het Hagedoornveld. Ameland bestond uit 3 duinbogen, achter deze duinbogen werden de dorpen gebouwd die hierdoor beschermd werden tegen wind en zee. Om de dorpen te beschermen tegen de soms extreem hoge golven legde de inwoners verschillende stuifdijkjes tussen de duinbogen aan. Zo ontstonden er verbindingswegen tussen de dorpen maar ook gebieden die afgesloten werden van de zee.  Deze gebieden konden worden benut voor andere doeleinden zoals onder andere het Hagendoornveld als eerste stap naar landbouwgrond.

Waarom nu deze ambitieuze plannen?

Nog steeds is het Hagendoornveld een vrij vlak, laaggelegen en nat gebied. De verwachting is dat de grondwaterstand door externe factoren de komende decennia tussen de 10-30 centimeter zal stijgen. In de laatste 2 decennia is het fietspad in dit gebied 3 keer langdurig afgesloten geweest omdat het onder water stond. Gezien de klimaatveranderingen zal dit vaker het geval zijn. Er moest dus een oplossing komen. De  landschapsarchitecten van Le Far West maakten een schetsontwerp voor de herinrichting van het gebied. Samen met eilanders, gebruikersgroepen, overheden en andere betrokken partijen zijn de schetsontwerpen uitgewerkt tot een definitief ontwerp waarin de natuur en landschappelijke waarden worden versterkt,  de recreant droge voeten houdt en nog een flinke bonus krijgt. Te denken aan goed bereikbare en duurzame fietspaden met prachtige nieuwe  uitzichtpunten, en voor de ruiters en de mtb’ers een verbindingsroute tussen Ballum en Nes, een lang gekoesterde wens.

Wie doen dit?

Dit project is een samenwerking met de partners Gemeente Ameland, Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, Vattenfall, Wetterskip Fryslân, Le Far West en eigen eiland bewoners. Schagen Infra is de uitvoerder van dit project met 3 onderaannemers Nagtegaal, Spoelstra en De Boer Burgum. Zij zullen 14 september van start gaan en eind februari 2021, voor het broedseizoen de werkzaamheden opleveren. Kijk voor meer informatie op onze site om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog