www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Berichten met de tag:
fietspad

Ameland

Aan de slag met het Hagedoornveld

Op woensdag 13 maart organiseert Staatsbosbeheer een inloopmiddag voor alle Amelanders over het Hagedoornveld en de Zwanewaterduinen. Landschapsarchitecten van Le Far West en een team van Staatsbosbeheer nemen alle geïnteresseerden mee in de ideeën die ze hebben voor dit gebied. Aan de hand van een presentatie, kaarten en schetsen zullen ze laten zien hoe het Hagedoornveld en de Zwanenwaterduinen er in de toekomst uit zouden kunnen zien. Graag horen ze wat er van de plannen gevonden wordt. Er is alle ruimte om vragen te stellen, zorgen te delen en suggesties te doen.

lees meer
Schoorlse Duinen

Schoorlse Duinen opgeruimd na de branden

Staatsbosbeheer voert dit najaar één van de laatste ingrijpende werkzaamheden uit die nodig zijn om de Schoorlse Duinen te laten herstellen van de branden. Op verschillende plekken wordt de bovenste laag van de verbrande bodem verwijderd tot op het grondwater. Op de natte plekken die hierdoor ontstaan, kunnen soorten als de rugstreeppad en planten als Parnassia en de Moeraswespenorchis weer tot ontwikkeling komen.

lees meer
Schoorlse Duinen

Herstelde fietspaden Schoorlse Duinen scootmobiel-vriendelijk

Met een enthousiast vaartje opende oud-boswachter Kees Kroon woensdag 25 november op zijn scootmobiel de herstelde fietspaden in de Schoorlse Duinen. De fietspaden die tijdens de branden tussen 2009 en 2011 waren beschadigd, zijn weer volledig hersteld en beter dan ooit tevoren. Genoeg reden voor Staatsbosbeheer om met enkele genodigden en wethouder Peter van Huissteden […]

lees meer
Schoorlse Duinen

Werkzaamheden fietspaden Schoorlse Duinen afgerond

Geheel binnen de tijdsplanning zijn de werkzaamheden aan de fietspaden afgerond. Met deze tweede fase zijn alle fietspaden, die beschadigd zijn geraakt tijdens de branden in de Schoorlse Duinen tussen 2009 en 2011, hersteld en beter dan ooit tevoren. De fietspaden zijn weer geheel toegankelijk. Fietspaden opgeleverd Dinsdag 20 oktober zijn de fietspaden opgeleverd door […]

lees meer
Schoorlse Duinen

Bruisend weekend in de Schoorlse Duinen

Het beschermen van de mooie natuur in Nederland is belangrijk voor Staatsbosbeheer, maar ook het laten beleven van natuur is een speerpunt. Afgelopen weekend ging dit goed samen, het bruiste in de Schoorlse Duinen. Door het mooie nazomerweer waren er veel mensen op de been om te genieten van de natuur. Mensen gingen er massaal op […]

lees meer
Schoorlse Duinen

Hondenliefhebbers, Let op! Vers gestort beton

Tijdens de eerste 24 uur na de aanleg van het betonnen fietspad is het beton nog zacht en kan betreding zorgen voor afdrukken in het beton. De paden zijn daarom afgesloten voor publiek. Let goed op dat uw hond is aangelijnd rondom de Nieuwe Weg zodat hij/zij niet ongemerkt het verse beton op kan. Betonwachters In […]

lees meer
Schoorlse Duinen

Spoedig verloop herstelwerkzaamheden fietspaden

Na een natte start vorige week, is er inhaalslag gemaakt met de herstelwerkzaamheden aan de fietspaden in de Schoorlse Duinen waardoor de aannemer weer geheel op schema ligt. Afgelopen vrijdag (18 september) zijn de betonwerkzaamheden aan de Lovinkslaan afgerond en ligt het gehele nieuwe fietspad er in. Het wachten is nu op het uitharden van het […]

lees meer
Schoorlse Duinen

Herstelwerkzaamheden fietspaden in volle gang

De herstelwerkzaamheden van de fietspaden in de Schoorlse Duinen zijn in volle gang. Afgelopen week (woensdag 9 september) is er gestart met de werkzaamheden. Er is begonnen met het verwijderen van de oude klinkers van de Harger Zeeweg. Deze week is er vervolgens gestart met de aanleg van het betonnen fietspad aan de Lovinkslaan. De […]

lees meer
Schoorlse Duinen

Nieuwe planning herstelwerkzaamheden fietspaden

Door onvoorziene omstandigheden is de start van de herstelwerkzaamheden aan de fietspaden in de Schoorlse Duinen uitgesteld met één week. De nieuwe startdatum is woensdag 9 september. Hierdoor zijn er ook een aantal aanpassingen doorgevoerd in de werkplanning. Planning werkzaamheden Woensdag 9 september beginnen de voorbereidende werkzaamheden aan de Harger Zeeweg en de Lovinkslaan, vanaf week 38 vind […]

lees meer
Schoorlse Duinen

Omleidingen tijdens herstelwerkzaamheden fietspaden

In september start het herstel van de fietspaden aan de Lovinkslaan, Nieuwe Weg, Harger Zeeweg en de Julianalaan in de Schoorlse Duinen. Dit zal gebeuren in fases om het overlast te beperken. Tijdens de werkzaamheden zullen de fietspaden niet toegankelijk zijn en kunt u gebruik maken van omleidingen. Omleidingen De omleidingen en afsluitingen staan tijdig aangegeven in het gebied. Op de twee onderstaande […]

lees meer
Schoorlse Duinen

Herstel fietspaden Schoorlse Duinen

Vanaf 31 augustus start een aannemer met groot onderhoud aan de Lovinkslaan, Nieuwe Weg, Harger Zeeweg en de Julianalaan in de Schoorlse Duinen. De werkzaamheden nemen ongeveer twee maanden in beslag en kunnen voor enige hinder zorgen. Tijdens de werkzaamheden is het gebied en de horeca gewoon bereikbaar waardoor u volop kunt blijven genieten van de […]

lees meer
Texel

Fietspad Randweg richting Paal 15 afgesloten in verband met veiligheid

Het fietspad tussen de Randweg en Paal 15 op Texel is afgesloten ten behoeve van de veiligheid van fietsende Texelaars en toeristen. Fietsers kunnen omfietsen via Westerslag en de Randweg.

lees meer
Texel

Uitnodiging: Gratis excursie door nieuw ingericht natuurgebied de Hanenplas

Op vrijdag 15 juni wordt natuurgebied de Hanenplas officieel geopend. Maak kennis met het nieuw ingerichte gebied: ga mee op gratis excursie met de Jan Plezier en de boswachter of fiets zelf een rondje over het nieuwe fietspad.

lees meer
Texel

Fietsers én grazers genieten van ingericht natuurgebied Hanenplas op Texel

De werkzaamheden in natuurgebied Hanenplas op Texel zijn afgerond. De valleien zijn weer natter, het landschap is weer open en het nieuwe fietspad is in gebruik.

lees meer
Texel

Meld je aan: Excursie inrichting natuurgebied Hanenplas Texel

De werkzaamheden in natuurgebied Hanenplas zijn al een tijdje in volle gang. Wil je meer weten over de inrichting van het gebied en zien hoe daaraan gewerkt wordt? Meld je dan aan voor de excursie op dinsdag 13 februari.

lees meer
Texel

Ruimte voor fietsers langs de Ruigedijk

De afgelopen dagen is Staatsbosbeheer bezig geweest met het snoeien van de singel langs de Korverskooi. De bomen en struiken waren zo uitgegroeid dat fietsers op het fietspad langs de Ruigedijk er hinder van begonnen te krijgen. Een aantal boswachters van Staatsbosbeheer hebben met hulp van Hans Zuidema en Marc Kooiman er voor gezorgd hier […]

lees meer
Texel

Skillepaadje op Texel, een fietspad met historie

Een van de mooiste fietspaden op het oude land van Texel is het Skillepaadje, tussen het Buurtje en Brakenstein. Een pad op een ‘dijkje’ door de vochtige Mielanden aan de voet van de Hoge Berg. De weg is aangelegd in 1634 en kwam in 1639 gereed en kreeg de naam Nieuwe Schilpadt en werd ook […]

lees meer
Texel

Staatsbosbeheer herstelt fietspad Randweg op Texel

Staatsbosbeheer laat het fietspad langs de Randweg op Texel nu herstellen, fietsers moeten tijdelijk de rijbaan gebruiken. Door wortels van de bomen langs dit fietspad is het asfalt op verschillende plaatsen beschadigd. Om onveilige situaties te voorkomen is aannemer Ooms nu bezig de schade te herstellen. Beschadigde delen worden verwijderd en van nieuw asfalt voorzien. […]

lees meer
Texel

Bij hitte oppassen op beton(tegel) fietspaden

Bij tropische temperaturen kan beton zover uitzetten dat tegels of betonplaten omhoog komen, er kunnen dan hobbels in fietspaden ontstaan. Vooral hinderlijk voor mensen die op hoge snelheid rijden, die onder deze omstandigheden extra moeten oppassen. In betonfietspaden worden gleuven gezaagd om deze uitzetting op te kunnen vangen, die worden voor normale omstandigheden opgevuld met […]

lees meer
Texel

Fietspad Eierlandse Duinen op Texel heropent

[slideshow]Dinsdag 9 april organiseerde Staatsbosbeheer op Texel een bescheiden feestje ter gelegenheid van de heropening van het fietspad door de Eierlandse Duinen in het Nationaal Park Duinen van Texel. Dankzij bijdragen van Staatsbosbeheer, STIFTexel, Nationaal Park Duinen van Texel en de opbrengst van de landschapsveiling die is   georganiseerd door het Nationaal Park is het gelukt […]

lees meer
Flevoland

Boswerkzaamheden langs het fietspad in het Lage Vaartbos

In het Lage Vaartbos aan de Dronterweg tussen Lelystad en Dronten is Staatsbosbeheer in februari gestart met onderhoud van de bosrand. Naar verwachting duurt dit werk tot half maart. Het Lage Vaartbos is een smalle bosstrook tussen het fietspad en de Lage Vaart in. Een mooi landschapselement waar menig auto langs flitst zonder op het […]

lees meer
Drents-Friese Wold

In actie voor het Rondbladig wintergroen

Er verandert veel op dit moment in de buurt van Appelscha. Een van de werkzaamheden is de aanleg van een betonfietspad van de Canadaweg langs de Kale Duinen helemaal tot aan de Bosberg bij Appelscha. Door deze aanleg heb ik het extra druk gekregen. Er blijkt namelijk een bijzonder plantje te groeien in de berm […]

lees meer
Overijssel

Van Houtvester tot E-bike

Onlangs moest ik toch flink in de ankers met mijn dienstauto! Niet dat ik te hard reed, maar omdat er een wat oudere dame met hoge snelheid vanaf het fietspad de weg op kwam! Ze verloor de controle over haar elektrische fiets (E-bike) Het liep allemaal net goed af. In plaats van te remmen gaf […]

lees meer
Drenthe

Ontwikkeling nabij Noordsche Veld van start

Start van de bouw en ontwikkeling nabij het Noordsche Veld met een nieuw beheerkantoor voor Staatsbosbeheer in de Kop van Drenthe, informatie- en educatieruimte met horeca en speelnatuur.

lees meer
Noord-Brabant

Fietspad Oosterhout-Dorst geopend

Op 25 oktober j.l. kwam een lang gekoesterde wens van het dorp Dorst uit. Een veilig, vrij-liggend fietspad, van Dorst naar Oosterhout werd feestelijk geopend. Ondanks het feit dat Staatsbosbeheer geen voorstander is van uitbreiding van de infrastructuur in het bos, is het maatschappelijk belang van dit pad zo groot dat daar aan mee gewerkt werd.

lees meer
Zuid-Holland

Wandelpad verandert in fietspad in Haagse Bos

Staatsbosbeheer verandert een wandelpad in een recreatief fietspad in het Haagse Bos. Dit is een lang gekoesterde wens van veel bosbezoekers. Door dit nieuwe fietspad worden namelijk het populaire speelbos Robin Hood én de picknickplek op de Walter Boerweide bereikbaar per fiets. Ook is er door de aanpassing een extra Oost-West verbinding beschikbaar nabij de Boslaan.

lees meer
Zuid-Holland

Geen uitzondering meer voor snorfietsers op het fietspad in Hollands Duin

Per 1 februari 2018 zal er een einde komen aan de uitzonderingssituatie voor snorfietsers met een verbrandingsmotor die ouder zijn dan 65 jaar en minder-validen op snorfietsen met een verbrandingsmotor op het fietspad door de duinen van Wassenaar, Katwijk en Noordwijk. Waarom stopt Staatsbosbeheer met de uitzonderingsregel? De regeling is altijd onderwerp geweest van discussie. Hoe gaan we daarmee verder en welke alternatieven zijn er?

lees meer
Fryslân

Duurzaam fietspad voor het Blauwe Bos

Jubbega – Dat het 4,5 kilometer lange fietspad door het Blauwe Bos een populaire route is, is alom bekend. Jaarlijks rijden hier duizenden recreanten om te genieten van bossen en heidevelden. Op dit moment liggen er echter grote hopen zand, rijden kraanwagens af en aan en zijn delen van het pad afgesloten vanwege een flinke […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog