www.boswachtersblog.nl/ Texel

Meld je aan: Excursie inrichting natuurgebied Hanenplas Texel

6 februari 2018 Boswachter Charlotte Biskop in Texel

Wil je meer weten over de inrichting van natuurgebied Hanenplas en zien hoe daar aan gewerkt wordt? Meld je dan aan voor de excursie op dinsdag 13 februari. Om 14.00 uur geeft boswachter Glenn van Ginkel een rondleiding. Aanmelden kan via texel@staatsbosbeheer.nl.

Hanenplas: herstelde duinvallei met nieuw fiets- en ruiterpad

De inrichting van natuurgebied Hanenplas is al een tijdje in volle gang. Staatsbosbeheer werkt hier in opdracht van de Provincie Noord-Holland als onderdeel van het Programma Natuurontwikkeling Texel. Duinvalleien worden hersteld en vochtige graslanden uitgebreid. Daarnaast zijn er een fiets- en ruiterpad aangelegd. In een eerder stadium zijn bosjes verwijderd om het gebied aantrekkelijk te maken voor weidevogels en op dit moment wordt de fosfaatrijke grond van de bollenteelt afgegraven. Hierbij komen de oorspronkelijke schelpenbanken aan de oppervlakte, waardoor planten en dieren van natte duinvalleien hier kansen krijgen. Het werk is zo ver op weg dat goed te zien is hoe het gebied er straks uit gaat zien; een mooi moment om dit met geïnteresseerden te gaan bekijken. Vanaf het fietspad en het ruiterpad kunt u de komende jaren de ontwikkelingen volgen.

Programma Natuurontwikkeling Texel

De impuls voor de natuur in Hanenplas maakt onderdeel uit van het programma Natuurontwikkeling Texel, waarmee de Provincie Noord-Holland uitvoering geeft aan de Uitvoeringovereenkomst EHS Texel, die Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Texel, Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en LTO en provincie Noord-Holland hebben gesloten.

Provincie start opruimwerkzaamheden in natuurgebied Hanenplas, bericht van Provincie Noord-Holland

reageren

geef een reactie

  • Axel
    16 februari 2018 om 15:43

    Komt er misschien nog een excursie? We hebben de aankondiging voor de 13e helaas gemist, maar we zouden een excursie in dit gebied wel erg leuk vinden!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog