www.boswachtersblog.nl/ Texel

Provincie start opruimwerkzaamheden in natuurgebied Hanenplas, bericht van Provincie Noord-Holland

22 september 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Natuurontwikkeling Texel

Deze week start de provincie Noord-Holland met voorbereidende werkzaamheden in natuurgebied Hanenplas op Texel. Het gaat om het maaien van gras en opruimwerkzaamheden, zoals het verwijderen van bosschages. Later dit jaar vinden onder meer werkzaamheden in de duinvallei van de Hanenplas en de aanleg van een fietspad langs de kreek plaats. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Van der Meer uit Scharnegoutum.

Natuurgebied Hanenplas krijgt de komende jaren een impuls om de natuur te versterken. De duinvallei wordt hersteld, er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd en een nieuw fiets- en ruiterpad tussen de Slufter en de Postweg biedt nieuwe recreatiemogelijkheden.

Herstellen duingebied

De voormalige duinvallei de Hanenplas wordt zoveel mogelijk hersteld. De fosfaatrijke grond van de bollenteelt wordt afgegraven waarbij de oorspronkelijke schelpenbanken aan de oppervlakte komen. Deze dienen als natuurlijke kalkrijke waterzuivering om de overgebleven fosfaat uit te spoelen. Bosjes worden verwijderd om weidevogels meer kans te geven in de graslanden en de duinvallei te broeden. In het open gebied kan de Parnassia weer volop gaan bloeien. De watergangen krijgen natuurvriendelijke oevers, flauwe oevers met een geleidelijke overgang van land naar water.

Natuurontwikkeling Texel
Opruimen van bosjes is nodig om ook weidevogels een kans te geven. Tot 250m van een bosje voorkomen predatoren broedsucces van weidevogels.

Overige werkzaamheden

Later dit jaar starten de overige werkzaamheden aan het duingebied. Het gaat om het  verwijderen van voormalige bollengrond in de duinvallei van de Hanenplas en de blijvende watergangen krijgen het karakter van een kreek.  De afgegraven grond wordt deels hergebruikt in het gebied  (ca. 5200m3), het overige deel (ca 45.000 m3) vervalt aan de aannemer.

Programma Natuurontwikkeling Texel

De impuls voor de natuur in Hanenplas maakt onderdeel uit van het programma Natuurontwikkeling Texel, waarmee de Provincie Noord-Holland uitvoering geeft aan de Uitvoeringovereenkomst EHS Texel, die Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Texel, Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw,  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en  LTO en provincie Noord-Holland hebben gesloten.

Heeft u vragen of opmerkingen over de natuurontwikkeling van Waalenburg, Dorpzicht of Hanenplas?
Dan kunt u contact opnemen met Mimi Eelman (omgevingsmanager) via telefoonnummer: 06-549 083 30 of e-mail: natuurtexel@noord-holland.nl.

Meer informatie en tekeningen van het gebied vindt u op de website van de Provincie Noord-Holland: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Projecten/Natuurontwikkeling_Texel/Hanenplas

https://www.boswachtersblog.nl/texel/2017/08/25/werkzaamheden-in-natuurgebied-hanenplas-van-start-en-financiering-van-stift-rond-bericht-van-provincie-noord-holland/

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog