www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Nieuwe Wadwachtpost op Engelsmanplaat

18 mei 2016 Boswachter Marjan Veenendaal in Ameland

In het broedseizoen waken vrijwillige vogelwachters, per tweetal, van Staatsbosbeheer over de Engelsmanplaat; een onbewoonde zandplaat in de Waddenzee tussen Ameland en Schiermonnikoog. Hun onderkomen, de 35-jaar oude iconische vogelwachtershut op palen, is dringend aan vervanging toe. Daarnaast wil Staatsbosbeheer in het kader van het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen beter invulling geven aan het gastheerschap op deze plek in Werelderfgoed Waddenzee. Kortom, tijd voor een nieuwe wadwachtpost. Het ontwerp is klaar en op 1 juni begint aannemer Oosterhof- Holman met de bouw.

Artist impression gemaakt door architect Niko Hoebe
Artist impression door architect Niko Hoebe

De nieuwe wadwachtpost komt 800 meter oostelijker op de plaat dan de huidige hut, en daarmee een stuk dichter bij de vaargeul naar Schiermonnikoog. Dit is onder andere nodig vanwege de dynamiek in het gebied en voor het goed invullen van het gastheerschap voor Waddenzee-toeristen. Ook komt er meer rust op de belangrijke broed- en rustplekken op Engelsmanplaat en het nabije Rif.

Strakke planning
De nieuwe post wordt gebouwd op een ruime afstand van de broedkolonie, maar wel in een periode waarin de doortrekkende wadvogels afwezig zijn. Daarom is er een strakke planning van 4 weken en zijn er strikte gedragscodes afgesproken. Er wordt alleen gewerkt bij daglicht en bij laagwater. De Waddenunit van EZ (MS De Krukel) heeft de plannen beoordeeld en houdt toezicht tijdens opbouw en afbraak. De benodigde vergunningen in het kader van de NB-wet zijn tijdig door de provincie Fryslân verleend.

De huidige hut wordt direct na afronding van de nieuwe wadwachtpost in juli afgebroken. Boswachter Marjan Veenendaal: “We zoeken nog naar een nieuwe bestemming, en denken daarbij aan gebruik in een expositie op Ameland. Veel mensen bewaren mooie herinneringen aan hun vrijwilligerswerk op of bezoek aan Engelsmanplaat.”

Waarom is rust voor vogels belangrijk?
De Waddenzee is van levensbelang voor miljoenen vogels. Ze brengen er de winter door, broeden er in de zomer, of maken er een tussenstop op hun trektochten van het Hoge Noorden naar Afrika en vice versa. Ze moeten bijtanken en uitrusten. Doen ze dat niet, dan hebben ze niet genoeg energie om jongen groot te brengen of overleven ze de lange tochten niet. Voor de broedvogels op het Rif en foerageerders op Engelsmanplaat is genoeg rust absolute noodzaak om te overleven. Tijdens het broedseizoen zien vrijwillige vogelwachters van Staatsbosbeheer toe op die rust vanuit de vogelwachtershut,. Daarbuiten is het de Waddenunit die jaarrond toezicht houdt.

Tijdens de bouw op 9 juli.
Tijdens de bouw op 9 juli.

Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen Het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ van Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer en andere natuurorganisaties is gestart om de komende jaren de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het waddengebied sterk verbeteren. Tegelijkertijd wordt het kijken naar vogels gestimuleerd. Doel is enerzijds meer rust creëren voor vogels door nieuwe broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen in te richten. Anderzijds wil het project bezoekers meer van wadvogels laten genieten door natuurbeleving dichterbij te brengen. De filosofie erachter is: hoe meer mensen genieten van vogels en natuur in de wadden, hoe groter de steun voor behoud en herstel.

Uniek aan het plan is dat bezoekers van het waddengebied beter worden gefaciliteerd om van vogels te genieten. Onder meer door ze te verleiden ‘andere paden in te slaan’ en door bijzondere kijkplekken te creëren, waar je zonder verstoring optimaal en soms dichtbij van vogels kan genieten. Maar ook door gratis hulpmiddelen te ontwikkelen die het vogels kijken leuker maken. Allemaal te vinden op de website www.beleefdewaddennatuur.nl.

‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ is mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds; deze organisatie is ook voor 75% financier van het deelproject Engelsmanplaat. De overige 25% is voor rekening provincie Fryslân en Staatsbosbeheer.

reageren

geef een reactie

 • frank. a. hertman von czerny
  19 mei 2016 om 22:25

  dag marjan veenendaal,
  zijn er mogelijkheden als wad wachter, of zijn er andere vrijwilligersfunkties, op de wadplaat “in te vullen”?

  grag hoor ik van je.
  beste groet, frank.a.hertman von czerny.

 • frank. a. hertman von czerny
  19 mei 2016 om 22:25

  dag marjan veenendaal,
  zijn er mogelijkheden als wad wachter, of zijn er andere vrijwilligersfunkties, op de wadplaat “in te vullen”?

  grag hoor ik van je.
  beste groet, frank.a.hertman von czerny.

 • Birds counted on Dutch sandbank | Dear Kitty. Some blog
  18 mei 2016 om 17:13

  […] Engelsmanplaat update: here. […]

 • Birds counted on Dutch sandbank | Dear Kitty. Some blog
  18 mei 2016 om 17:13

  […] Engelsmanplaat update: here. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog