www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Werk in uitvoering

27 februari 2015 Boswachter Marjan Veenendaal in Ameland

Het is lang stil geweest op ons weblog. Dit houdt niet in dat we stil hebben gezeten, integendeel er is de afgelopen maanden weer veel werk verzet. We zetten het op een rij.

Afplaggen in Roosduinen en Jan Roepheide
Voor het Duinherstelproject van Essent/ Nuon, is vorig jaar november gestart met de plagwerkzaamheden in bovengenoemde gebieden. Het doel van dit project is de natuur in de grijze duinen te verbeteren en uiteindelijk mooier te maken. De grijze duinen op Ameland zijn door de stikstofdepositie behoorlijk vergrast en verruigt. Dit kan verbeterd worden door de stikstofrijke bovenlaag af te plaggen. Zodat er meer dynamiek in de duinen komt. Door onder andere verstuiving en betreding, zal de vegetatie kruidenrijker worden en daar waar mogelijk meer heischrale gebieden terugkeren. Een aantal deelprojecten zijn al uitgevoerd waaronder het afplaggen bij het Vennoot, de kerven tussen 17 en 21 maar ook het afgeplagde gedeelte bij de Zwanewaterduinen.
Samen met de aannemer Nagtegaal en Spoelstra is er in 3 maanden tijd bijna 10 hectare afgeplagd. Het plagsel is in depot gebracht bij het vliegveld Ballum, waar de grond/plagsel gebruikt zal worden om een landschappelijke duinwal te creëren waarachter het toekomstige zonnepark zal verschijnen. Het afgeplagde landschap bij de Jan Roepeheide en Roosduinen ziet er nu een beetje uit als een maanlandschap, maar zal zodra de temperaturen gaan stijgen snel veranderen in een prachtig duinlandschap.

Krûmeltjesspoor in Ballum
Vorig jaar kregen we het verzoek of het mogelijk was een kinderwandelroute te maken in de buurt van Ballum. Enthousiaste vrijwilligers uit Ballum hebben dit initiatief opgepakt en er is een route uitgedacht die de kinderen zal inspireren en meer bewust maken van de prachtige natuur. Met vereende krachten van Dorpsbelang Ballum, vrijwilligers, Staatsbosbeheer krijgt de route steeds meer vorm. De verwachting is dat route in het voorjaar gereed komt. Uiteraard komen we er dan nog even op terug.

Feugelpôlle en mosseltjes
De Feugelpôlle is al vele malen benoemd in ons weblog. Een kwelder aan de zuidwestkant van Ameland die bijzonder is en door het klimaatbufferproject ZW Ameland in een totaal ander daglicht is gekomen. Een project waarbij we leren van de resultaten, die op hun beurt weer kunnen bijdragen aan de kustveiligheid, beschermen van natuur, in combinatie met recreatief genieten. Dat het project resultaat heeft mag duidelijk zijn in de vele berichten hierover. De laatste fase van het project is de meest experimentele fase geweest. Er is op verschillende locatie een proefopstelling gemaakt waar de mogelijkheid voor schelpdieren is om zich daarop te kunnen vestigen. Er zijn twee soorten substraten gebruikt. De ene bestaat uit sparrentakken omwikkeld met kokosmatten en het andere substraat zijn kratjes gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal, aardappelzetmeel. In oktober, november bleken de mosselen en de oesters zich inderdaad op het substraat te gaan vestigen. Een mooi resultaat. Het bijzondere was dat er wel een voorkeur was bij de mosselen voor de sparrentakken, terwijl het oesterbroed meer de voorkeur gaf aan de kratjes. Door regelmatig de ontwikkelingen in de gaten te houden bleek de constructie van de kratjes niet te voldoen. We zagen dat het afbrokkelde en hoorden geluiden van verontrustte mensen. Daarnaast weten we ook niet hoe de stukjes zich verder in het milieu gaan gedragen en daarom hebben we besloten om de kratjes te verwijderen. De mosselen en de oesters moeten het voorlopig dus doen met de takkenconstructie.
Inmiddels is het klimaatbufferproject afgerond en zijn alle gedane stappen verwoord in een mooie browchure.

Bosonderhoud
De wintermaanden zijn natuurlijk de maanden waar er actief gewerkt kan worden in de bossen. Nog steeds vinden we de sporen van de storm van 2013 terug in de bossen. De hoeveelheid die we vorige winterperiode gezaagd hebben, dat zullen we niet halen. Maar ook deze winter maken we een slag. In het Kwekerij-, Nesser- en Ballummerbos zijn er vakken aangepakt. Het hout wordt langs de paden gesleept en zal verder verwerkt gaan worden tot houtchips. De hoeveelheid haardhout is dit jaar beperkt, indien we nog wat over houden dan zullen we dat bekend maken. Ook de takken zijn zo hier en daar verwijderd, dit materiaal is verhakseld en uitgereden over de ruiterpaden. De wandelpaden gaan ook nog een facelift krijgen zodra al het hout uit het bos is gehaald.
In de Vleijen is er een opruimingsactie gaande van het hout wat vorig jaar gezaagd is, ook daar zal het hout eerst aan het pad komen te liggen.[slideshow]

Een hele opsomming, waar we nog niet eens alles benoemd hebben. We gaan ons leven beteren en weer de berichtgeving via het weblog up to date houden.

reageren

geef een reactie

 • Fam.Jaspers
  27 februari 2015 om 15:48

  Hallo allemaal!

  Wat een geweldige brochure!
  Hopelijk ligt deze in het kantoortje op de camping, kunnen we er ons nog eens in gaan verdiepen!

  Tot gauw! T en A

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog