www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Roosduinen afplaggen tegen stikstof

5 november 2013 Boswachter Marjan Veenendaal in Ameland

Eind november gaat de schop in de grond in de Roosduinen. Als onderdeel van het Uitvoeringsplan Duinherstel Ameland laat Staatsbosbeheer hier een gebied ter grootte van ca. 7 ha plaggen.

De grassige duinen worden machinaal afgeplagd. Afgelopen februari  zag het er zo uit bij bij Zwanewaterduinen.
De grassige duinen worden machinaal afgeplagd. Afgelopen februari zag het er zo uit bij Zwanewaterduinen.

De werkzaamheden zijn een vervolg op de eerdere plagprojecten in het Oerd in 2011 en de Zwanenwaterduinen in 2012. Het doel van het Uitvoeringsplan is om de effecten van stikstofneerslag op de gevoelige natuur op Ameland te verkleinen. Stikstof afkomstig van energiecentrales en auto’s slaat namelijk neer op de grijze duinen. Een gevolg is bijvoorbeeld vergrassing van die grijze duinen. Door de bovengrond te verwijderen (plaggen) haal je naast het gras ook een deel van de stikstof uit de bodem. Bij de uitvoering worden plaatsen waar waardevolle planten, zoals kraaiheide en oude meidoorns, groeien, gespaard. De werkzaamheden starten na het verkrijgen van de benodigde vergunningen en namen waarschijnlijk ca. 4 tot 5 weken in beslag.

Kale duinen is het eindresultaat, om uiteindelijk weer te begroeien met een grote variatie van planten.
Kale duinen is het eindresultaat, om uiteindelijk weer te begroeien met een grote variatie aan plantensoorten.

Naast de werkzaamheden in de Roosduinen gaat Staatsbosbeheer in samenwerking met It Fryske Gea ook in de zeereep aan de slag. In 2011 zijn tussen paal 17 en 21 al kerven gegraven met als doel het stuiven van de duinen, en daarmee de natuurlijke dynamiek, weer op gang te brengen. Uit monitoring door de collega’s van It Fryske Gea is gebleken dat een deel van de kerven goed functioneert; de wind waait er goed doorheen. Er is echter ook een deel dat onvoldoende werkt. Deze kerven worden daarom nu in een tweede ronde ‘bijgeschaafd’, zodat ook deze duinen gaan stuiven. De overtollige grond uit de duinen wordt aan de strandzijde verwerkt. De werkzaamheden nemen ca. 2 weken in beslag en worden begin november opgestart.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog