www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Fase 3 werkzaamheden Feugelpôlle in voorbereiding

26 maart 2013 Boswachter Marjan Veenendaal in Ameland

Afgelopen week is een groep deskundigen bijeen geweest om te kijken hoe we fase 3 van de te verrichten werkzaamheden bij de Feugelpôlle zo goed mogelijk ten uitvoer kunnen brengen. Deze fase betreft de plaatsing van de schelpdierenbank in de buurt van de kwelder. Het is eigenlijk de laatste fase van het Klimaatbufferproject Zuidwest Ameland. Tijdens een veldwerkbezoek in november 2012, bleek al dat de aangewezen plek niet de meest ideale is om de schelpdierenbank kans van slagen te geven. Deze plaats staat erg onder invloed van de stroming en dat is nu net niet de plek waar mossels of oesters zich zullen vestigen.

Zouden de mosselen zich kunnen vestigen?
Zouden de mosselen zich kunnen vestigen?

Vandaar ook dat de projectleiding, deskundigen (mensen van Rijkswaterstaat, Wetterskip, Waddensleutels en provincie Fryslân), bij elkaar heeft gebracht om hun hoofd hierover te breken. Gezocht wordt naar de meest ideale vestigingsplaats. Maar ook, welke manier er wordt toegepast om de schelpdieren daar dan te krijgen en te houden. Met die bijkomstigheid dat het dan nog een bijdrage kan leveren aan kleinschalige kustverdediging. En als het dan allemaal is uitgedacht, dan komt ook nog het vergunningsverhaal om de hoek kijken. Wat zijn de wettelijke mogelijkheden of onmogelijkheden? Al met al blijft het een experiment, wat dan ook perfect past in het klimaatbufferproject en waar we een hoop van kunnen leren. We hopen steeds meer inzicht te krijgen in het erosiebeeld van kwelders en wadplaten.

Een fase die nu in volle gang is gezet zodat we wederom na het broedseizoen weer van start kunnen gaan met de uitvoering van de laatste fase. Daarna is het mechanisch ingrijpen even ten einde en zullen we de komende jaren goed gaan bijhouden hoe de kwelder en de wadplaten zich gaan ontwikkelen.

reageren

geef een reactie

  • Mosselen in de Waddenzee | Staatsbosbeheer Ameland
    28 juni 2013 om 21:40

    […] we je niet onthouden. De resultaten van het onderzoek en de inzichten worden ook gebruikt in de laatste uitvoeringsfase van het klimaatbufferproject Zuidwest Ameland, de Feugelpôlle. In deze laatste fase zal er een […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog