www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Afplaggen in Zwanenwaterduinen

6 februari 2013 Boswachter Marjan Veenendaal in Ameland

Het heeft even langer geduurd dan we hadden verwacht, maar deze week is er weer een begin gemaakt met plagwerkzaamheden in de duinen, ongeveer 3 ha wordt er onder handen genomen in de Zwanewaterduinen. Dit is weer een fase in het 10-jarige project ‘Kleinschalig Duinherstel op Ameland’ welke door RWE/Essent-Nuon wordt ondersteunt. Zij hebben met It Fryske Gea, Gemeente Ameland, de Vennoot en Staatsbosbeheer een overeenstemming bereikt om de komende jaren aan het duinherstel te werken.  De eerste twee deelprojecten zijn in 2012 al uitgevoerd namelijk bij It Fryske Gea en de Vennoot.

In het project gaat het met name om de Grijze Duinen. Nederland bezit het grootste areaal aan Grijze Duinen, maar de kwaliteit van deze duinen is slecht te noemen.  De hoeveelheid stikstof, die onder andere door de luchtverontreiniging in de bodem komt, heeft invloed op de ontwikkeling van de flora in de duinen. Het gevolg is dat er een erg eenzijdige vegetatie van grassen en struiken ontstaat. En de karakteristieke planten zoals duinviooltje en parnassia verdwijnen. Maar ook de karakteristieke dieren van de grijze duinen,  zoals duinparelmoervlinder, kommavlinder, bergeend, blauwe kiekendief, stormmeeuw hebben het zwaar. Des te mooier dat juist Ameland is aangewezen als gebied om de kwaliteit van de grijze duinen te verbeteren, meer variatie in soorten planten en dieren.

En nu is dan het derde deelproject gestart bij Zwanewaterduinen. Aannemersbedrijf Spoelstra verzorgt voor ons de werkzaamheden. Zij hebben eerst de opslag van struiken en bomen verwijderd en met een grote shredder tot kleine stukken vermalen. Dit zal samen met de eerste grassige bovenlaag afgeschraapt worden en worden afgevoerd. Vervolgens zal er nog een kleine laag worden verwijderd waarbij er mooie voedselarme duinzandoppervlakte van ongeveer 3 hectare te voorschijn komt die zijn stuivende werk mag gaan verrichten. Er zal meer dynamiek in het gebied optreden en dat zal de specifieke planten en dieren van de grijze duinen ten goede komen. Het verstuivingseffect was direct waarneembaar toen de eerste meters waren afgeplagd! [slideshow]

Het project zal begin maart worden afgerond. Tot die tijd zult u vanaf het fietspad tussen de Ballumer Blinkert en het Hagedoornveld af en toe een graafmachine of trekker in de duinen van het Zwanewaterduinen zien staan.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog