www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Werkzaamheden Feugelpôlle in volle gang

13 augustus 2012 Boswachter Marjan Veenendaal in Ameland

Vorig week is er een start gemaakt met het de werkzaamheden bij de Feugelpôlle, oftewel Klimaatbufferproject Zuid West Ameland. De voorbereiding voor dit project kent een lange geschiedenis. Zie ook het vorig weblog bericht. Gelukkig kunnen we stellen dat het tot nu toe voorspoedig verloopt. De snelheid van het werk is deels afhankelijk van het weer en natuurlijk van het tij. Want in de tussenliggende periode van 3 uur vóór en 3 uur ná hoogwater mag er niet gewerkt worden. Dan dient de Feugelpôlle namelijk als hoogwatervluchtplaats voor de vele vogels.

Klei wordt doorgegeven
Klei wordt doorgegeven

Vorige week maandag is er gestart met het aanbrengen van een hoge rand met klei, die aan het einde van deze week wordt afgedekt met kleischelpen. De hoge rand wordt aan de wadkant van de kwelder aangebracht. Er was een kleine kink in de kabel doordat de oude slenken er voor zorgden dat de kranen en trekkers er niet goed doorheen kwamen. Natuurlijk heeft de aannemer daar dan een oplossing voor. Er worden meerdere kranen ingezet, die letterlijk het klei aan elkaar doorgeven en zo het op de juiste plaats deponeren. Ook rijplaten bieden een uitkomst.

Zowel de klei, als de kleischelpen worden van een andere plaats aangevoerd. De klei ligt in een depot bij ’t Wetterskip Frylân en de schelpen worden vanaf de Ballumerbocht verder vervoerd naar de kwelder. Na het aanbrengen van de klei en kleischelpen zal er begin september over een lengte van ongeveer een kilometer, rijsdammen aangebracht worden om het gebied te behouden en te beschermen. Dan wordt de kwelder met rust gelaten. De kleirand mag dan verder gaan inklinken zodat het voldoende stevigheid krijgt voor het komend stormseizoen.

In het vorige weblog bericht stond dat er ook nog een schelpdierenbank wordt aangelegd in de buurt van de bestaande stortstenendam. Dit is een experiment en men weet nog niet precies wat het resultaat zal zijn. In ieder geval wordt er nog bekeken wat, wanneer, hoe en waar het zal worden aangebracht om een zo’n positief mogelijk effect te hebben. Zodra daar meer van bekend is zal een bericht over verschijnen op het weblog.

Uiteraard is het onmogelijk deze werkzaamheden uit te voeren zonder overlast langs de zeedijk. Vooral fietsers kunnen van de werkzaamheden overlast ondervinden, maar omdat de werkzaamheden buiten broedseizoen en voor het stormseizoen moeten worden uitgevoerd is gekozen voor deze periode. Alternatieve fietsroutes worden met borden aangegeven. Maar ook al zou je even moeten afstappen van de fiets, het is zeker de moeite waard om die machines aan het werk te zien voor het behoud van een bijzonder stukje natuur.[slideshow]

reageren

geef een reactie

  • Project klimaatbuffer Feugelpôlle in beeld gebracht | Staatsbosbeheer Ameland
    4 december 2014 om 15:56

    […] 1) De aftrap, “Feugelpôlle behouden een kunst“ 2) Eerste fase werkzaamheden, “Werkzaamheden Feugelpôlle in volle gang“ 3) Eerste resultaten, “De schelpen doen hun werk al“ 4) Uitvoering tweede fase, […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog