www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Einde oefening broedseizoen op kwelder Ameland

18 juni 2017 Boswachter Marjan Veenendaal in Ameland

Hoe een broedseizoen gaat verlopen is altijd moeilijk te voorspellen. Er zijn vele factoren die het succes bepalen. De hoeveelheid wind, water, voedselaanbod, temperatuur, aanwezigheid van rovers en nog veel meer, hebben invloed op het broedresultaat. Dat blijkt nu ook met het broedseizoen op de Feugelpôlle. Hoe mooi het begon, zo beroerd is het afgelopen. Afgelopen week is geconstateerd dat het einde oefening is voor de vele broedvogels op de kwelder. In een paar dagen tijd hebben puberende zilver- en mantelmeeuwen de broedkolonie geterroriseerd en opgeruimd.

Spannend broedseizoen

Elk jaar is het weer spannend hoe het broedseizoen zou gaan verlopen op de kwelder. Komen de Grote Sterns weer in grote getale naar het kleine stukje kwelder aan de zuidwestkant van Ameland. Zo halverwege april was wel duidelijk dat ook dit jaar de Grote Sterns Ameland weer hadden gevonden. Ook de kokmeeuwen lieten van zich horen. Scholeksters, Kluten, Noordse sterns en Visdieven volgden. Kortom alle lichten stonden op groen voor een perfect broedseizoen.

In mei hebben we nog een nestentelling gedaan van de Grote Sterns en de teller stond rond de 3000 broedparen en daar zouden nog wel wat bij gaan komen. De kokmeeuwen vervulden ook nog een goede rol, door hun eigen nesten goed te verdedigen tegen rovende zilver- en mantelmeeuwen. Een actie waar de Grote Sterns flink van profiteren, omdat deze veel minder fel reageren op deze rovers. Zolang de ratten de kokmeeuwen kolonie niet al te veel lastig vallen moest ook dit jaar het broedresultaat redelijk gunstig worden.

We hielden ons hart wel vast toen er begin juni een flinke hoge waterstand werd voorspeld en ook nog een stormachtige zuidwestenwind. Gelukkig kwam niet alles van de kwelder  onder water te staan. Door de hoge waterstand verloren de kokmeeuwen, de Noordse sterns en de Visdieven veel van hun nesten. De Grote Sterns waren er dit keer goed vanaf gekomen.

Na het hoge water leek de rust weer te keren. De Grote Sterns brachten de visjes af en aan naar hun jongen. Wat wel opviel was dat de kokmeeuwen zich niet meer met nestelen bezig gingen houden maar vooral de visjes van de Grote Sterns gingen afpakken. Iets wat we niet vaak hadden gezien. Maar de Grote Sterns lieten zich niet van de wijs brengen. Tot dat…

Puberende meeuwen

Een groepje van 20 tot 40 subadulte exemplaren van mantel- en zilvermeeuwen, of beter puberende meeuwen, hebben de kolonie geterroriseerd. Grote paniek bij de Grote Sterns. Niets was meer veilig, eieren, kuikens alles is verslonden. Van het westelijke naar het oostelijke deel hebben ze de kwelder opgeruimd. Wat rest is een paar verdwaalde jongen die naar de dijksloot zijn gevlucht met hun ouders. En veel verdwaasde volwassen exemplaren van Grote Sterns en kokmeeuwen op de kwelder.  Dit jaar is dus echt einde oefening op de kwelder voor wat het broedseizoen betreft.

reageren

geef een reactie

 • Willem Overmars
  13 september 2017 om 17:40

  Afschieten, zou dat helpen ? De oorzaak ligt bij de storm, de mantelmeeuwen profiteerden alleen maar van de gelegenheid die zich voordeed. Naar mijn weten kun je een storm niet afschieten.

 • Eduardo
  21 juni 2017 om 12:41

  Het lijkt mij, zoals Kees Bruin al adviseert, een goed idee om een afschotvergunning aan te vragen. Denk dan in het speciaal aan afschieten met een speciale jachtbuks. Deze buksen produceren veel minder lawaai en verstoren de orde veel minder dan de gangbare hagelgeweren. Ik heb helaas zelf nog geen vergunning op jacht, maar ben bezig e.e.a. te regelen zodat dit op termijn wel mogelijk is. Het gaat mij aan het hart om te zien dat er niks aan gedaan wordt om de Grote Sterns en Koksmeeuwen te beschermen.

  Is er voor volgend jaar een plan van aanpak om deze taferelen te voorkomen? Diversiteit is nodig, vooral in een land waar exoten meer en meer de overhand krijgen (mantel- en zilvermeeuwen zijn natuurlijk geen exoten, dat weet ik ook wel).

  Groetjes,
  Eduardo

 • Kees Bruin
  19 juni 2017 om 19:24

  Hier een gratis advies van een oud-boswachter van Staatsbosbeheer: vraag een afschotvergunning aan voor gespecialiseerde roofmeeuwen, ongeacht of het nu Zilvermeeuwen of Grote, dan wel Kleine mantels zijn. Of je die vergunning krijgt, is vers twee. Er zitten nl nog veel politiek-correcte onnozelaars op de stoelen waar beslissingen genomen moeten worden, en vergeet de Dierenpartij en de Faunabescherming niet, die zijn nl. overal tegen. Maar goed, ga hier aub toch mee aan de slag. De aanhouder wint, en op termijn moet het gezond verstand het toch kunnen winnen van de blinde ideologie die zegt dat je voor niet moet ingrijpen in ‘de’ natuur.

  Kees Bruin
  Texel

 • Willem
  19 juni 2017 om 17:27

  Hey hey hey, het is toch echt ‘de *grote* mantelmeeuw’ beste staatsbosbeheer 😉

 • Ron Mes
  19 juni 2017 om 15:27

  Dit is heel jammer. Zo gaat dat soms met die grote meeuwen in de nabijheid. Maar het blijft vervelend en jammer.
  En reden te meer om zuinig te zijn op laaggelegen zandplaten zoals Engelsmanplaat / Rif die te laag zijn voor de meeuwen maar prima geschikt voor de sterns.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog